Bezpłatne specjalizacje pielęgniarek i położnych.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Bezpłatne specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych  

Pielęgniarki i położne zaszeregowane w tabeli wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych zostały podzielone na grupy, ze względu na wykształcenie. W obowiązującej ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wiąże się z wyższym wynagrodzeniem zasadniczym.

Natomiast wzrost pensji podstawowej skutkuje także większymi dochodami z pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego: dodatków za pracę w porze nocnej, pracę w dni wolne oraz niedziele i święta oraz nagród jubileuszowych. Także dodatek za tzw. wysługę lat automatycznie ulega zwiększeniu. Należy także podkreślić, że wysokość tzw. dodatku covidowego, osób zatrudnionych na umowach o pracę, także jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.  

Powyższy stan rzeczy powoduje, że od kilku lat rośnie liczba pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Znaczny procent osób uzyskujących tytuł specjalisty, już posiada ukończone studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwa i położnictwo. Ma to związek z faktem, że pielęgniarka lub położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją ma najwyższe wynagrodzenie zasadnicze wynikające z ustawy uchwalonej przez sejm w dniu 28 maja 2021 roku – grupa 7. Natomiast różnica pomiędzy grupą 7 a 8 jest znacząca.

Jak kształtuje się sytuacja w ostatnich latach, w zakresie liczby pielęgniarek i położnych zdających egzamin państwowy, przedstawiliśmy w artykule pod poniższym linkiem.

Bezpłatne specjalizacje pielęgniarek i położnych  

Mając w planach uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa warto skorzystać ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych z Funduszu Pracy. Corocznie minister zdrowia w obwieszczeniu z grudnia, określa liczbę miejsc specjalizacyjnych. W powyższym obwieszczeniu podaje także kwotę dofinansowania dla jednego miejsca szkoleniowego.

Z doświadczenia z ubiegłych lat, można przyjąć, że specjalizacje finansowane z Funduszu Pracy są dla pielęgniarek i położnych bezpłatne, gdyż kwota dofinansowania przekracza kwotę za jaką organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych są gotowi je przeprowadzić.

Minister zdrowia na początku danego roku podaje także do publicznej wiadomości jakie specjalizacje zostały uznane za priorytetowe. Następnie odbywa się przetarg mający na celu wyłonienie organizatorów dofinansowanych specjalizacji.

Liczba miejsc na bezpłatnych specjalizacjach pielęgniarek i położnych

Liczba uczestników dofinansowanych specjalizacji jest zależna od wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń w danym roku oraz kwoty za jaką przeprowadzą specjalizacje organizatorzy kształcenia.  

Interesujące nas dane możemy przeanalizować na podstawie sprawozdań składanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, za lata 2017-2019.
Cytujemy za Centrum…

Wśród pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w 2019 r., 3.246 (21%) osób  korzystało  z  miejsc  dofinansowanych  przez  Ministra  Zdrowia  ze środków publicznych, natomiast  większość osób,  stanowiąca  prawie 79% nie korzystała z tego źródła dofinansowania  (n=11.995).  Dla  porównania  w  2018  r.  odsetek  ten  był  zbliżony  i  wynosił odpowiednio 29% i 71%, podobnie było w 2017 r., gdzie odsetek wynosił 26% i 74 %.

źródło: ckppip.edu.pl

Wnioski:
Z dofinansowanych specjalizacji korzystają tysiące pielęgniarek i położnych. W latach 2017 – 2019 dofinansowane szkolenia ukończyło 7505 osób. Natomiast specjalizacje nie objęte przedmiotowym dofinansowaniem ukończyło 23604 osoby. Wniosek: W latach 2017 – 2019 procent osób korzystających z dofinansowanej specjalizacji względem liczby wszystkich osób, które ukończyły specjalizacje wynosił odpowiednio:  12%, 29% i 26%.

Zdecydowanie, władze pielęgniarskie powinny podjąć działania w celu zwiększenia środków finansowych na dofinansowane szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 30

Bądź pierwszym, który oceni wpis

701 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo przeniosło pielęgniarki z licencjatem do innej grupy na wniosek izby i związku.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy fragment interpelacji do ministra zdrowia w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 90 PLN/godz. Wymagana specjalizacja i studia.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Klinika, która oferuje zabiegi z zakresu: ortopedii, chirurgii plastycznej, laryngologii poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Praca na część…
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki - minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza,…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

MZ – pielęgniarki od lipca zyskały 830 PLN.