MZ – pielęgniarki od lipca zyskały 830 PLN.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
MZ – pielęgniarki od lipca zyskały 830 PLN.

Wiceminister zdrowia o “wzmocnieniu zawodu pielęgniarki i położnej”

Poniżej publikujemy odpowiedź skierowaną przez ministerstwo zdrowia do przewodniczącej okręgowej izby pip w Poznaniu.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

mając na względzie jak istotne znaczenie ma zarówno jakość, jak i dostępność personelu medycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oraz dostrzegając istotny wkład pracy pielęgniarek i położnych, Ministerstwo Zdrowia podejmuje szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji tych zawodów medycznych.

Od 1 lipca br. podwyższone zostały współczynniki pracy dla pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na etatach w podmiotach leczniczych, a tym samym wzrosły poziomy ich minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.

Wiceminister Piotr Bromber o średniej podwyżce od 1 lipca 2021 roku

Podwyżki, wprowadzone na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, objęły ponad 105 tys. pielęgniarek i położnych. Jest to największa grupa beneficjentów podwyżek na tle pozostałych zawodów medycznych. Wynagrodzenie pielęgniarki i położnej średnio wzrosło o ok. 830 zł brutto.

Zobacz więcej w powyższej sprawie w poniższym linku (przypis redakcji portalu).

Jednocześnie informuję, iż 5 listopada br. Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia przyjął stanowisko, w którym wskazał potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych obejmujących dalszy wzrost gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych.

Więcej szczegółów w sprawie nowej siatki płac sprawie w artykule pod poniższym linkiem.

W przyjętym stanowisku przewiduje się wzrost współczynników pracy – od lipca 2022 r.- dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych objętych ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Treść powyższego stanowiska dostępna pod poniższym linkiem (przypis redakcji portalu).

Ministerstwo o współczynnikach pracy przypisanym pielęgniarkom i położnym po dniu 1 lipca 2022 roku

Oznaczałoby to, że współczynnik pracy w grupie, gdzie na stanowisku pracy wymagane jest posiadanie:

1) przez pielęgniarkę tytułu zawodowego magister pielęgniarstwa albo przez położną tytułu magister położnictwa oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, wyniósłby 1,29;

2) przez pielęgniarkę lub położną wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo przez pielęgniarkę lub położną średniego wykształcenia i specjalizacji, wyniósłby 1,02;

3) przez pielęgniarkę lub położną wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, albo posiadanie przez pielęgniarkę albo położną średniego wykształcenia, wyniósłby 0,94.

Zgodnie z powyższym, od lipca 2022 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki lub położnej z grupy wskazanej w pkt 1 wyniosłoby 7 157 zł, z grupy wskazanej w pkt 2 – 5 659 zł, a z grupy wskazanej w pkt 3 – 5 215 zł (do wyliczenia podanych kwot przyjęto aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2021).

Ponadto, pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie średniego wykształcenia, będą miały zapewnione (od lipca 2022 r.) zasadnicze wynagrodzenie na poziomie podwyższonym do kwoty minimum 5 215 zł, i w związku z tym ich najniższe gwarantowane ustawą wynagrodzenie zasadnicze określone będzie na tym samym poziomie, co pracowników wykonujących zawód medyczny z wymaganym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia (licencjat).

Zobacz wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 na tle innych zawodów medycznych i niemedycznych w artykule w linku poniżej (przypis redakcji portalu).

W stanowisku przyjętym przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia określono, że świadczeniodawcom zostaną zapewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń, o których mowa w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że jestem otwarty na dialog ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych, ukierunkowany na efektywną współpracę w tworzeniu optymalnych warunków do wykonywania tych ważnych dla systemu ochrony zdrowia zawodów. Liczę na merytoryczną współpracę i aktywny udział środowiska pielęgniarek i położnych w każdej dyskusji, bez względu na formę instytucjonalną.

Z wyrazami szacunku
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
12 listopada 2021 roku

Śródtytuły, linki oraz przypisy pochodzą od redakcji portalu

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.9 / 5. Ilość głosów: 50

Bądź pierwszym, który oceni wpis

88 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościZakażone pielęgniarki

Zakażone pielęgniarki - najnowsze dane ministerstwa.

1 min czytania
Bieżące informacje o zakażonych pielęgniarkach Ministerstwo zdrowia udostępniło nowe dane dotyczące zakażeń koronawirusem personelu medycznego od początku pandemii do 6 grudnia 2021…
Aktualności

Zachęty dla pielęgniarek w wieku emerytalnym.

3 min czytania
Zespół Trójstronny o pielęgniarkach i położnych Jak zwiększyć wykorzystanie potencjału zawodowego pielęgniarek i położnych w obszarze obowiązujących rozwiązań prawnych – to główny przedmiot…
AktualnościDodatki

Niesprawiedliwe dodatki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Dodatki covidowe dla personelu pielęgniarskiego Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatku finansowego dla pracowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom chorującym…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Zarobki pielęgniarek, a pozostałych grup w tabeli płac.