Podwyżki pielęgniarek– treść porozumienia płacowego.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Podwyżki pielęgniarek– treść porozumienia płacowego.

Stanowisko Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 roku

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, zwany dalej “Zespołem”, popiera rozpoczęcie procedowania uzgodnionego na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada br. projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zwanej dalej również “ustawą”.

Zespół uzgodnił potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy uwzględniającej następujące zmiany:

 1. nadanie z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. załącznikowi do ustawy brzmienia określonego w załączniku do niniejszego stanowiska – załącznik
 2. w art. 5 ustawy polegającą na powiązaniu określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu;
 3. dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Zespół opowiada się za przeznaczaniem w latach 2023-2027 50% wzrostu wysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Świadczeniodawcom zostaną zapewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości.

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia powinien przełożyć się na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.

Zespół dokona corocznej ewaluacji niniejszego stanowiska w okresie do 31 października danego roku, w szczególności biorąc pod uwagę realia społeczno-ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Treść powyższego stanowiska publikujemy w oryginalnym brzmieniu

źródło: mz.gov.pl


Załącznik do stanowiska Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.

 1. Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1,45
 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w l.p. 1,3,4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1,29
 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1,19
 4. Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 0,95
 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1,02
 6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 0,94
 7. Opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 0,86
 8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1
 9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim- współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 0,78
 10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 0,65

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 88

Bądź pierwszym, który oceni wpis

562 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają te same problemy zdrowotne.

2 min czytania
Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe to choroby, które bardzo często występują u pielęgniarek. Wiąże się to z zakresem obowiązków, które…
AktualnościOferty pracy

Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziałach. Do 10,5 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w klinikach/oddziałach/POZ. Forma pracy: Pełny etat…
Aktualności

60-lecie szkoły pielęgniarskiej.

2 min czytania
W 1995 r. zakończono kształcenie pielęgniarek na poziomie licealnym Posiedzenie Sejmu w dniu 1 grudnia 2022 roku Poseł Beata Strzałka: Panie Marszałku!…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Wynagrodzenie pielęgniarki z innym wyższym.