Wynagrodzenie pielęgniarki z innym wyższym.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Wynagrodzenie pielęgniarki z innym wyższym.

Wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w obowiązującej siatce płac pielęgniarek i położnych

W tabeli zaszeregowania pielęgniarek i położnych, która stanowi załącznik do ustawy z dnia 28 maja 2021 roku, o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wyższe wykształcenie zostało opisane w następujący sposób:

  • Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa – grupa 7;
  • pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa – grupa 8.

Uwaga! Podział pielęgniarek i położnych w zakresie posiadania wykształcenia wyższego na poziomie licencjackim zostanie zmieniony. O tym zagadnieniu piszemy w poniższych artykułach.

Z powyżej przedstawionych fragmentów opisów grup pielęgniarek i położnych wynika, że wykształcenie wyższe tylko na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo jest przepustką do wyższego wynagrodzenia zasadniczego. Czy tylko? Wiele zależy od pracodawcy…

Postulaty w zakresie innego wykształcenia wyższego w regulacjach płacowych pielęgniarek i położnych

Od roku 2017, czyli od wejścia w życie siatki płac w podmiotach leczniczych, przewija się dyskusja w zakresie zapisów dotyczących innego wykształcenia wyższego w tabeli zaszeregowania.

Wiele pielęgniarek i położnych postulowało o uznanie wykształcenia wyższego nie tylko na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Dyskusje w tym zakresie odbywały się przy okazji każdej nowelizacji siatki wynagrodzeń. Głos zabierali także posłowie i senatorowie na posiedzeniach komisji zdrowia.

Poniżej cytujemy za senat.gov.pl fragment dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Senator Beata Małecka-Libera:

(…) Jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzeń w powiązaniu z kwalifikacjami, to właśnie dzięki naszym komisyjnym poprawkom zostały tutaj wyróżnione poszczególne grupy zawodowe w zależności od tego, czy w ich przypadku jest magisterium, czy licencjat, magisterium i specjalizacja, czy też jest to tylko personel ze średnim wykształceniem, ale np. z drugim czasokresem pracy. Powiem uczciwie, że jeżeli chodzi o grupy pracowników w ochronie zdrowia, o ich wykształcenie oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, jest to tak zróżnicowane, że naprawdę nie było łatwo rozbić te wszystkie grupy i wszystkie grupy uszanować. Myślę, że to jest też wyzwanie dla rządu i dla pana ministra zdrowia, aby nad tym tematem, nad kwestią kwalifikacji, uznania także innych zawodów, które są tutaj ogromnie ważne – chodzi np. o absolwentów zdrowia publicznego – następnie nad kwestią podnoszenia kwalifikacji, bo pielęgniarki robią np. specjalizację z edukacji zdrowotnej, o której tak wiele mówimy, ale tego się nie uznaje… Uważam, że to jest ważny temat dla rządu i dla ministra zdrowia, dlatego należy rozpocząć dyskusję właśnie na temat podnoszenia kwalifikacji i wartościowania stanowisk. (…)

Nie uwzględniono, że pielęgniarka może posiadać wykształcenie wyższe niepielęgniarskie, a jest przecież bardzo dużo takich sytuacji, w których pielęgniarki po szkołach pielęgniarskich uzupełniły wykształcenie o takie, które jest, że tak powiem, najbliższe wykonywanej przez nie pracy, np. pracy z dziećmi czy pracy na oddziałach, które wymagają dużej wiedzy w zakresie nauki o zdrowiu. (…)

podpis: Senator Joanna Sekuła

Stanowisko w tym przedmiocie, przedstawił na powyższym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

(…) Jeśli chodzi o wykształcenie, to jest dookreślone, że wykształcenie wymagane na danym stanowisku… Jeśli pracodawca chce mieć pielęgniarki z wykształceniem wyższym w zakresie psychologii czy w innym zakresie, to oczywiście takie pielęgniarki będą traktowane jako osoby z wyższym wykształceniem. (…)

źródło: senat.gov.pl

Powyższa odpowiedź wiceministra zdrowia: – Jeśli pracodawca chce mieć… – w pełni ukazuje totalną swobodę, w zakresie dowolności sposobu interpretacji omawianej problematyki.

Wykształcenie wyższe w projekcie tabeli wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z dnia 5 listopada 2021 roku

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie z dniem 1 lipca 2022 roku nowego podziału pielęgniarek i położnych na grupy. Więcej informacji w powyższej sprawie publikujemy w poniższych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Omawiając zagadnienie dotyczące innego wykształcenia wyższego w tabeli zaszeregowania pielęgniarek i położnych warto odnotować ciekawy aspekt. Otóż w propozycji z dnia 5 listopada, podziału na grupy w zakresie zawodów pielęgniarki i położnej – w starej grupie 8 – nie ma zwrotów: na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Podział w interesującym nas zakresie jest następujący.

– Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją – stara grupa 7;

– Pielęgniarka, położna, wymagająca wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) – stara grupa 8.

Wobec powyższego, należy wnioskować, że studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą wymogiem tylko w grupie 7. Natomiast w grupie 8 takiego wymogu nie będzie. Będzie tam mogła być zaszeregowana osoba z wykształceniem magisterskim innym niż pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna z wykształceniem średnim zawodowym, która uzyskała tytuł licencjacki na studiach innych niż kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo.

Jak powyższe ma się do zapisów w grupie 9 nowej siatki płac? W opisywanej sprawie Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych zwróci się z wnioskiem do ministra zdrowia o złożenie wyjaśnień.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.9 / 5. Ilość głosów: 50

Bądź pierwszym, który oceni wpis

72 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Takie pielęgniarki powinny być eliminowane.

2 min czytania
Pielęgniarki zamieszane w przestępczy proceder Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji – na terenie województw śląskiego, lubelskiego i pomorskiego – zatrzymali 14…
AktualnościNowa siatka płac

MZ – podział pielęgniarek na grupy nie jest siatką płac.

3 min czytania
Wynagrodzenie pielęgniarek określone w ustawie nie jest siatką płac W dzisiejszym niedzielnym artykule Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pragnę się podzielić z…
AktualnościPielęgniarki w pandemii

Przestępczy proceder pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarki przestępcami Media od kilku tygodni informują o sprawie pielęgniarek z Kalisza, które zhańbiły zawód pielęgniarki – zawód zaufania publicznego. Trzy pielęgniarki…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Jakie podwyżki dla pielęgniarek specjalistek.