Informacje w sprawie prac nad nowelizacją Zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie poz pochodzące ze strony . . . Porozumienia Zielonogórskiego. Szkoda, że takich komunikatów nie mamy ze strony samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 1 KOMENTARZ.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

KOMUNIKAT ze uzgodnień w Centrali NFZ – 16.12.2009

W dniu 16 grudnia 2009 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:

Ze strony Centrali NFZ:
Maciej Dworski – Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Robert Lis – zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Krzysztof Klichowicz – Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ
Hanna Klimczak – Główny Specjalista DSOZ
Elżbieta Kozak – Główny Specjalista DSOZ

Ze strony PZ:
Bożena Janicka – Prezes PZ
Daniel Kowalczyk – Sekretarz PZ
Tomasz Malich – Skarbnik PZ
Ryszard Bigosiński – Prawnik PZ
W trakcie spotkania ustalono:
1. W związku z brakiem w obowiązujących przepisach prawnych jednoznacznych wskazań, że finansowanie świadczeń stawką kapitacyjną na podstawie złożonej przez świadczeniobiorcę deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz nie można zawiesić w sytuacji, gdy świadczeniobiorca objęty jest czasowo kompleksową opieką całodobową finansowaną w innym rodzaju świadczeń – Fundusz ponownie przeanalizuje zgłoszony przez Federację PZ problem i przedstawi ostateczne stanowisko w możliwie najkrótszym terminie.
PZ oświadczyło, że podtrzymuje w powyższej sprawie wcześniej zgłoszone stanowisko.

2. W odniesieniu do zasad kontroli deklaracji świadczeniobiorców złożonych przed dniem 1 października 2004 r. Fundusz nadal wyraża wolę wprowadzenia rozwiązań uwzględniających stan zweryfikowanych list świadczeniobiorców na dzień 1 października 2004 r. Ostateczne stanowisko w powyższej sprawie zostanie przedstawione przez Fundusz po ponownej analizie zgłoszonych przez Federację PZ problemów i przekazane w możliwie najkrótszym terminie.

PZ poinformowało o dokonaniu w Lubelskim OW NFZ kolejnych windykacji wynikających z przeprowadzonych kontroli deklaracji.

3. Wskazano kluczowe tematy wynikające z uzgodnień do uwzględnienia w projekcie zarządzenia zmieniającego zarządzenie na 2010 rok w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, które implementuje postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1642).

4. PZ negatywnie opiniuje postanowienia zarzadzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. dotyczące zasad obejmowania świadczeniami lekarza i pielęgniarki poz pensjonariuszy domów pomocy społecznej w zakresie wymogu zawierania przez świadczeniodawców z dyrektorami tych Domów, porozumień o współpracy. PZ zwraca uwagę, że POZ opiera się organizacyjnie na deklaracjach wyboru składanych przez świadczeniobiorców u świadczeniodawców.
NFZ podkreśla konieczność uzyskiwania potwierdzeń dla sprawozdawanych przez świadczeniodawców list świadczeniobiorców wskazanych jako osoby przebywające w DPS przynajmniej 1 raz na pół roku..
PZ rozważy powyższą kwestię i przekaże swoje stanowisko w najbliższym terminie.

5. NFZ poinformował o zamiarze aneksowania na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2010 r. z przyczyn legislacyjnych, realizowanych w roku bieżącym umów o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz – zadaniowa metoda finansowania świadczeń.

6. Omówiono przy udziale Pana Roberta Lisa sprawy aneksowania w zakresie umów elektronicznych.

Prezes wyraża zgodę, aby przedłużenie umów na rok 2010, w sytuacji braku jakichkolwiek zmian po stronie świadczeniodawcy odnoszących się do określonych umową warunków jej realizacji wg stanu na dzień aneksowania, nastąpiło na podstawie złożonych przez świadczeniodawców oświadczeń, o których mowa w § 40 ust. 5 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r., które uwzględni również informację o zakresie rzeczowym świadczeń objętych aneksowaniem – (nie należy składać wniosku aktualizacyjnego). Fundusz zapewni po stronie swojego systemu informatycznego możliwość aneksowania na podstawie powyższych oświadczeń, umów w wersji elektronicznej.

Strony ustaliły, że powyższe zasady będą mogły mieć zastosowanie również w odniesieniu do zasad aneksowania umów AOS.

7. W odniesieniu do wniosku PZ o dostosowanie w 2010 r. harmonogramów pracy w zakresach innych niż poz do liczby zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych, Prezes uznał za uzasadnione przeprowadzenie analizy wymaganej obecnie dostępności do świadczeń w poszczególnych dziedzinach.

8. PZ zwróciło się z zapytaniem o przyczyny wprowadzonych przez Fundusz zmian we wzorze wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne.
W związku z przedstawieniem tematu przez Panią Elżbietę Kozak – Fundusz wyjaśnił przyczyny wprowadzenia zmian i zobowiązał się do przekazania w powyższej sprawie, do dnia 18.12.2009 r., informacji także w formie pisemnej,

Po opracowaniu i przyjęciu notatki z uzgodnień potwierdzonej złożeniem podpisów przez obie strony zakończono spotkanie.

Bożena Janicka
Prezes Federacji PZ

 

Powyższy komunikat zamieszczono na stronie internetowej PZ w dniu 18 grudnia 2009 roku.


 

 

PS. Do końca roku nie będę wysyłał mailingu. W okresie świąteczno – noworocznym, sprawy zawodowe schodzą na dalszy plan. Wobec powyższego na Portalu zamieszczać będę tylko informacje mające duże znaczenie dla naszej grupy zawodowej. Zaczniemy "z kopyta" od 4 stycznia 2010 roku.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek  

Zobacz także:

7 grudnia 2009 rokuMinister Zdrowia to tylko wasal wypełniający swoją posługę wobec lekarzy rodzinnych. 9 KOMENTARZY.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8294 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze