Izba pielęgniarek przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek


Wynagrodzenie pielęgniarek – dodatek podwyżkowy – sposób podziału

Poniżej cytujemy fragmentu uzasadnienia do wyroku Sądu:

W piśmie z dnia 16 października 2015r. skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w G., pozwany wskazał , że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 09 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz U 2015 , poz. 1400 / oraz Zarzadzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (…) z dnia 16 09 2015r. wnosi o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki realizujące świadczenia w (…) spółka z o.o. w G..

Wszystkie otrzymane środki będą podzielone pomiędzy pielęgniarki zgłoszone w portalu do realizacji kontraktu z NFZ.

W podziale środków uczestniczyć będzie dyrektor spółki, przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych.

Przy podziale środków będą również brane pod uwagę :

– kwalifikacje zawodowe

– zaangażowanie w pracy

– Opinie pacjentów

Dowód : pismo pozwanego (…) sp. z o.o. z dnia 16 10 2015r. k. 296

W piśmie z dnia 21 10 2015r. zatytułowanym Porozumienie , skierowanym do pozwanego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w G. w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 8 09 2015r. poinformowała, że po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną opiniuje pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 21 10 2015r. k. 295

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2016r. skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w G., pozwany wskazał , że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 10 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz U 2015 , poz. 1628 / wnosi o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki AOS , PSY i ASDK realizujące świadczenia w (…) spółka z o.o. w G.

Wszystkie otrzymane środki będą podzielone pomiędzy pielęgniarki realizujące kontrakt z NFZ.

W podziale środków uczestniczyć będzie dyrektor spółki , przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych.

Przy podziale środków będą również brane pod uwagę :

– kwalifikacje zawodowe

– zaangażowanie w pracy

– Opinie pacjentów

Dowód : pismo pozwanego (…) sp. z o.o. z dnia 26 08 2016r. k. 217 , 298

W piśmie z dnia 29 08 2016r. zatytułowanym Porozumienie , skierowanym do pozwanego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w G. w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 10 2015r. poinformowała, że po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną opiniuje pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 29 08 2016r. k. 216, 297

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2017r. skierowanym przez pracodawcę powódki do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w odpowiedzi na pismo z dnia 18 08 2017r. pracodawca wskazał , że przyjmuje sugestie Izby. W związku z tym od września 2017r. wszystkie środki otrzymane z NFZ przeznaczone na podwyżki podzielone zostaną proporcjonalnie do wymiaru etatu lub jego równoważnika , pomiędzy pielęgniarki zatrudnione z pozwanej spółce.

Pielęgniarki po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego lub nowozatrudnione zwiększą ilość osób branych pod uwagę przy podziale podwyżki. Pracodawca przewidział, ze będą to kwoty brutto z narzutami :

1.  Dla AOS

Kwota przewidywana 11 520 , 00

Ilość etatów przewidywana 10 , 37

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 110 , 90

2.  dla PSY:

Kwota przewidywana 3 000 , 00

Ilość etatów przewidywana 1 , 99

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 507 , 54

3.  dla ASDK:

Kwota przewidywana 396 , 00

Ilość etatów przewidywana 0 , 33

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 200 ,00

4.  dla pielęgniarek i położnych środowiskowych :

Kwota przewidywana 8 000 , 00

Ilość etatów przewidywana 8 , 32

Przewidywana podwyżka na pełny etat 961 , 54

5.  Dla POZ

Kwota przewidywana 2 500 , 00

Ilość etatów przewidywana 3 , 00

Przewidywana podwyżka na pełny etat 833 , 33

W piśmie pracodawca zwrócił się o pozytywne zaopiniowanie proponowanego podziału .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zasady podziału wskazane w piśmie zaopiniowała pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 28 08 2017r. k. 95, 299

Zgodnie z powyższymi zasadami dodatek pielęgniarski był wypłacany faktycznie u strony pozwanej , nie był on wypłacany w okresie korzystania przez pielęgniarki z zasiłku macierzyńskiego ,był natomiast wliczany do podstawy wymiaru zasiłku. Był on wypłacany pielęgniarkom , które świadczą usługi na rzecz NFZ , pracodawca zawierał porozumienie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, na podstawie którego dodatki były wypłacane poszczególnym pielęgniarkom. W podziale środków uczestniczyli dyrektor spółki , przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych. Przy podziale środków będą również brano pod uwagę kwalifikacje zawodowe, zaangażowanie w pracyopinie pacjentów.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Bzdura roku? Pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Pielęgniarki: Dysproporcje zarobkowe w zawodzie pielęgniarki mogą sięgać nawet 2 000 zł PLN.

Ministerstwo: pielęgniarka z licencjatem, czy pielęgniarka absolwentka LM, są to równoważne tytuły!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7907 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość wyboru kilku dyżurów.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Poszukiwana pielęgniarka do stałej współpracy na oddział chirurgii ogólnej w Łodzi. Wynagrodzenie: 70 PLN brutto/godzinę Umowa: umowa zlecenie lub…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Komentarze