Izba pielęgniarek przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek


Wynagrodzenie pielęgniarek – dodatek podwyżkowy – sposób podziału

Poniżej cytujemy fragmentu uzasadnienia do wyroku Sądu:

W piśmie z dnia 16 października 2015r. skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w G., pozwany wskazał , że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 09 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz U 2015 , poz. 1400 / oraz Zarzadzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (…) z dnia 16 09 2015r. wnosi o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki realizujące świadczenia w (…) spółka z o.o. w G..

Wszystkie otrzymane środki będą podzielone pomiędzy pielęgniarki zgłoszone w portalu do realizacji kontraktu z NFZ.

W podziale środków uczestniczyć będzie dyrektor spółki, przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych.

Przy podziale środków będą również brane pod uwagę :

– kwalifikacje zawodowe

– zaangażowanie w pracy

– Opinie pacjentów

Dowód : pismo pozwanego (…) sp. z o.o. z dnia 16 10 2015r. k. 296

W piśmie z dnia 21 10 2015r. zatytułowanym Porozumienie , skierowanym do pozwanego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w G. w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 8 09 2015r. poinformowała, że po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną opiniuje pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 21 10 2015r. k. 295

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2016r. skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w G., pozwany wskazał , że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 10 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz U 2015 , poz. 1628 / wnosi o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki AOS , PSY i ASDK realizujące świadczenia w (…) spółka z o.o. w G.

Wszystkie otrzymane środki będą podzielone pomiędzy pielęgniarki realizujące kontrakt z NFZ.

W podziale środków uczestniczyć będzie dyrektor spółki , przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych.

Przy podziale środków będą również brane pod uwagę :

– kwalifikacje zawodowe

– zaangażowanie w pracy

– Opinie pacjentów

Dowód : pismo pozwanego (…) sp. z o.o. z dnia 26 08 2016r. k. 217 , 298

W piśmie z dnia 29 08 2016r. zatytułowanym Porozumienie , skierowanym do pozwanego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w G. w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 10 2015r. poinformowała, że po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną opiniuje pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 29 08 2016r. k. 216, 297

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2017r. skierowanym przez pracodawcę powódki do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w odpowiedzi na pismo z dnia 18 08 2017r. pracodawca wskazał , że przyjmuje sugestie Izby. W związku z tym od września 2017r. wszystkie środki otrzymane z NFZ przeznaczone na podwyżki podzielone zostaną proporcjonalnie do wymiaru etatu lub jego równoważnika , pomiędzy pielęgniarki zatrudnione z pozwanej spółce.

Pielęgniarki po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego lub nowozatrudnione zwiększą ilość osób branych pod uwagę przy podziale podwyżki. Pracodawca przewidział, ze będą to kwoty brutto z narzutami :

1.  Dla AOS

Kwota przewidywana 11 520 , 00

Ilość etatów przewidywana 10 , 37

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 110 , 90

2.  dla PSY:

Kwota przewidywana 3 000 , 00

Ilość etatów przewidywana 1 , 99

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 507 , 54

3.  dla ASDK:

Kwota przewidywana 396 , 00

Ilość etatów przewidywana 0 , 33

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 200 ,00

4.  dla pielęgniarek i położnych środowiskowych :

Kwota przewidywana 8 000 , 00

Ilość etatów przewidywana 8 , 32

Przewidywana podwyżka na pełny etat 961 , 54

5.  Dla POZ

Kwota przewidywana 2 500 , 00

Ilość etatów przewidywana 3 , 00

Przewidywana podwyżka na pełny etat 833 , 33

W piśmie pracodawca zwrócił się o pozytywne zaopiniowanie proponowanego podziału .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zasady podziału wskazane w piśmie zaopiniowała pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 28 08 2017r. k. 95, 299

Zgodnie z powyższymi zasadami dodatek pielęgniarski był wypłacany faktycznie u strony pozwanej , nie był on wypłacany w okresie korzystania przez pielęgniarki z zasiłku macierzyńskiego ,był natomiast wliczany do podstawy wymiaru zasiłku. Był on wypłacany pielęgniarkom , które świadczą usługi na rzecz NFZ , pracodawca zawierał porozumienie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, na podstawie którego dodatki były wypłacane poszczególnym pielęgniarkom. W podziale środków uczestniczyli dyrektor spółki , przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych. Przy podziale środków będą również brano pod uwagę kwalifikacje zawodowe, zaangażowanie w pracyopinie pacjentów.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Bzdura roku? Pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Pielęgniarki: Dysproporcje zarobkowe w zawodzie pielęgniarki mogą sięgać nawet 2 000 zł PLN.

Ministerstwo: pielęgniarka z licencjatem, czy pielęgniarka absolwentka LM, są to równoważne tytuły!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8329 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z licencjatem.

1 min czytania
Praca dla pielęgniarek w przychodni Miejsce pracy: Otwock Zakres obowiązków: opieka nad pacjentami w przychodni Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o…
Aktualności

Awantura - pielęgniarz zarobił ponad dwieście tysięcy.

3 min czytania
Prominentny działacz PiS wiceprezesem izby pielęgniarek Od lat zastanawiało mnie jak to jest możliwe, że działacz PiS jest jednocześnie we władzach okręgowej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 godzin tygodniowo.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Gliwice Zakres obowiązków: Wykształcenie: najlepiej kierunkoweZakres obowiązków: wykonywanie EKG, sprawdzanie przydatności leków, sporządzanie listy leków do…
Komentarze