Na oddziale pracuje 18 pielęgniarek. Cztery z nich są w grupie 2. Pozostałe pozywają szpital. Zobacz wyrok sądu.

3 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Na oddziale pracuje 18 pielęgniarek. Cztery z nich są w grupie 2. Pozostałe pozywają szpital. Zobacz wyrok sądu.

Pielęgniarki odarte z godności zawodowej walczą o sprawiedliwość w sądzie…

W dniu dzisiejszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych cytujemy fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Rejonowego z września 2023 roku. W kolejnych artykułach zacytujemy dalszą część wyroku.

Dwie pielęgniarki, domagały się:

– ustalenia treści umowy o pracę łączącej je z pozwanym, poprzez określenie wynagrodzenia zasadniczego powódek jako iloczynu współczynnika pracy odpowiedniego dla grupy 2 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (w wysokości 1,29) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (tj. w chwili wnoszenia pozwu w wysokości 7 305,00 zł brutto),

– zasądzenia od pozwanego na rzecz powódek kwoty 21789,37 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienie pozwu, do dnia zapłaty.

Skarżące pielęgniarki domagały się również zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku, do dnia zapłaty.

Dalsza część artykułu pod sondą…

Jak oceniasz sposób postępowania koalicji rządowej w sprawie projektu ustawy pani Ptok?

Zapraszamy czytelników pielegniarki.info.pl do oddania głosu w kolejnej sondzie. Tym razem chcemy poznać opinię pielęgniarek i położnych w jaki sposób odbierają postępowanie decydentów wobec projektu ustawy związku OZZPiP. Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Zapraszamy do licznego udziału w sondzie. Za oddane głosy bardzo dziękujemy. Wyniki poprzedniej sondy dostępne w artykule pt. 68% pielęgniarek nie popiera ustawy pani Ptok.

Uzasadniając dochodzone roszczenia pielęgniarki wyjaśniły, że pracują u pozwanego jako pielęgniarki odcinkowe. Zatrudnionych jest tam 18 pielęgniarek i pielęgniarzy, z których czworo ma wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Powódki ma wykształcenie średnie. Wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze, bez względu na wykształcenie mają ten sam zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, zaś ich wynagrodzenie różni się od siebie zasadniczo. Praca każdej z pielęgniarek i pielęgniarzy bez względu na wykształcenie niczym się nie różni.

Nie ma czynności, której nie mogłyby wykonać skarżące pielęgniarki, a mogłyby pielęgniarki lub pielęgniarze z wyższym wykształceniem. Pozywające szpital pielęgniarki z uwagi na bogate doświadczenie wielokrotnie nadzorowały, wspomagały i dokształcały młody personel z wykształceniem magisterskim.

Różnica w wysokości wynagrodzenia zasadniczego pozywających pielęgniarek a pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją, wynosi od lipca 2022 roku 1982 zł (5323 zł do 7305 zł). Od 1 lipca 2021 r., do 30 czerwca 2022 r. różnica wynosiła 1705 zł (3772 zł do 5477 zł).

Uzasadnienie do wyroku Sądu Rejonowego

Pielęgniarki domagały się odszkodowań z tytułu nierównego traktowania od 1 lipca 2021 r., do 28 lutego 2022 r. Na dochodzone kwoty składało się zaniżone wynagrodzenie, w tym dodatek za godziny nocne, święta i dodatek stażowy.

Pozwany szpital domagał się oddalenia obydwu powództw i zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Podnosił, że sam ustawodawca w ustawie z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uznał że osoby z wyższym wykształceniem medycznym są lepiej i efektywniej przygotowane do wykonywania zawodu. Dał temu wyraz w ramach przyznawania środków na wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w placówkach medycznych.

Szpital argumentował, że uzyskanie wyższego wykształcenia przekłada się na większy zakres uprawnień oraz obowiązków pielęgniarek. Tylko tacy pracownicy mogą być zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego i pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin tygodniowo. Pracownik z lepszymi kwalifikacjami wykonuje swoją pracę w sposób jakościowo lepszy, przynajmniej z założenia ma większą wiedzę pozwalającą na świadczenie pracy w bardziej efektywny sposób.

źródło: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.3 / 5. Ilość głosów: 136

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki - podano terminy egzaminów.