Najmniej pielęgniarek jest w wieku poniżej 35 lat.

2 min czytania
AktualnościBrak pielęgniarek
Najmniej pielęgniarek jest w wieku poniżej 35 lat.

Pielęgniarki i położne w najnowszym raporcie GUS

W raporcie o stanie ochrony zdrowia w 2020 roku napisano:

Od lat podejmowane są próby poszerzenia informacji o zasobach pracy w ochronie zdrowia. W pracy badawczej „Usługi publiczne w obszarze ochrony zdrowia ”realizowanej w GUS w latach 2017–2018, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, opracowano dane dotyczące personelu medycznego pracującego w podmiotach świadczących usługi opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w oparciu o rejestry i źródła administracyjne.

W 2019 roku w ramach projektu „Dane niefinansowe z zakresu statystyki zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

przeprowadzono w GUS próbę obliczenia zasobów kadry medycznej w odniesieniu do lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wyłącznie w oparciu o źródła administracyjne. Wypracowane algorytmy naliczania podlegały dalszym pracom i weryfikacji w latach 2020–2021. Przewiduje się zakończenie tych prac w roku 2022.

Liczba pielęgniarek i położnych wzrasta czy maleje

Z danych podanych w najnowszym raporcie GUS wynika, że na koniec 2020 roku było 303 tys. pielęgniarek z prawem wykonywania zawodu. Położnych 40 tys. W roku 2010 liczby te przedstawiały się następująco: 282 i 34 tys.

W raporcie podkreślono, że jedną z najważniejszych kwestii jest efektywne wykorzystanie kadr medycznych. Zapewnienie odpowiedniej dostępności do personelu medycznego, opartej na potrzebach mieszkańców, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej polityki zdrowotnej. Dostępność ta zależy od wielu czynników.

Jednym z nich jest rozmieszczenie przestrzenne kadry pracującej bezpośrednio z pacjentem. Pod tym względem na terytorium Polski występowały znaczne różnice między województwami. W 2020 r, liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem, na 10 tys. mieszkańców w roku 2020 wynosiła 49,9. Najniższa była w województwie wielkopolskim – 34,2 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców oraz w województwie pomorskim, gdzie przypadały 38,6 pielęgniarki na 10 tys. osób. Najwięcej pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców zaobserwowano w województwie świętokrzyskim – 61,7 pielęgniarek, w województwie podkarpackim – 60,5 oraz w lubelskim – 59,2.

Raport podaje także liczbę pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem. Liczba ta w roku 2010 wyniosła 201 tys. Natomiast w roku 2020 – 191 tys. Czyli spadła.

Wiek pielęgniarek i położnych

W 2020 r. utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku pielęgniarek i położnych uprawnionych do wykonywania zawodu. Utrzymała się tendencja wzrostowa liczby pielęgniarek w najstarszej grupie wieku. Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 17,9% wszystkich posiadających prawo wykonywania tego zawodu. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55–64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 3 tys.

Podobne tendencje jak w roku 2020 wystąpiły w strukturze wieku położnych. Największą grupę stanowiły położne w wieku 55–64 lata – 11,6 tys. osób. Natomiast najmniej liczna była grupa położnych w wieku 35–44 lata i liczyła około 4,5 tys.

źródło: raport Głównego Urzędu Statystycznego – stat.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.3 / 5. Ilość głosów: 7

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1102 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – siatka płac zostanie zastąpiona "nowym rozwiązaniem prawnym".

10 min czytania
Doradca ministra zdrowia zapowiada zmiany polegające na zastąpieniu siatki płac pielęgniarek i położnych „nowym rozwiązaniem prawnym”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
AktualnościDodatki pielęgniarek

Pielęgniarki wchodzą do domów zakażonych.