Niezaszczepione pielęgniarki nie ukończą szkoleń.

4 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Niezaszczepione pielęgniarki nie ukończą szkoleń.

Szczepienia pielęgniarek a zmiana zasad odbywania szkoleń zawodowych

Wiele pielęgniarek i położnych kieruje korespondencję do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. W obecnym czasie znaczna liczba kierowanych do redakcji informacji i zapytań dotyczy sprawy obowiązkowych szczepień. Poniżej publikujemy jedną z nich, która porusza kwestię zmiany zasad odbywania szkoleń.

Mam jeszcze jedną kwestie odnośnie szczepień. Jestem w trakcie robienia specjalizacji i kierownik obwieścił nam, że jej nie skończymy jeśli nie będziemy zaszczepione bo nie wjedziemy na staże. Jednak gdy podpisywałyśmy umowę nic na ten temat nie było mowy. Poniżej treść treść wiadomości jaką dostałyśmy od kierownika.

Szanowni Państwo,
ponieważ zdecydowana większość szpitali wymaga obecnie, aby  uczestnicy staży byli  zaszczepieni przeciw covid-19 informujemy, że:

  1. wyżej wymieniony warunek wynika  z decyzji dyrektorów konkretnych szpitali i Ośrodek nie ma na to wpływu. Takie zapisy są w umowach narzuconych przez szpitale i jako strona umowy (organizator) musimy się do nich dostosować. Szpitale dbają o bezpieczeństwo pacjentów i swojego personelu, a nasze staże  nie są dla nich priorytetową kwestią, więc mają prawo stawiać organizatorom kształcenia warunki;
  2. Ośrodek nie zmusza uczestników specjalizacji  do szczepień przeciw covid-19. To indywidualny wybór, ale w tym przypadku wiąże się z konsekwencjami  braku możliwości wejścia na placówki, które tego wymagają. Jednocześnie brak zaliczonych staży uniemożliwia zakończenie specjalizacji;
  3. uczestników specjalizacji, którzy z różnych powodów nie chcą lub nie mogą się zaszczepić informujemy, że Ośrodek nie będzie organizował staży dla pojedynczych osób i nie będzie pośredniczył w tym zakresie. To indywidualna sprawa każdej osoby niezaszczepionej, żeby  odbyć staż np. w miejscu pracy lub w innym podmiocie leczniczym, w którym szczepienia nie są wymagane.

W związku z powyższym jeżeli ktoś z Państwa nie jest zaszczepiony i nie zamierza tego zrobić , powinien sam podjąć działania w kwestii indywidualnych staży tj.

  • uzyskać zgodę na staż u dyrektora swojego szpitala lub innej placówki – potwierdzoną porozumieniem (proponowany wzór wyślemy zainteresowanym);
  • wskazać opiekunów staży spełniających wymagane kwalifikacje

i przede wszystkim poinformować Ośrodek w terminie najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem stażu  gdzie i u kogo będzie go indywidualnie odbywał.  Jest to konieczne ponieważ taką informację Ośrodek musi zgłosić do Centrum Kształcenie Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i uzyskać na to zgodę.

Dane autorki korespondencji do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl

Obowiązkowe szczepienia pielęgniarek – zarządzenie dyrektora szpitala

Poniżej publikujemy kolejne pismo jednej z dyrekcji szpitali w sprawie obowiązkowych szczepień, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2022

04.01.2022 r.

Dotyczy: realizacji przez personel obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2398)

Otrzymują:
1. Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych
2. Samodzielne stanowiska

W związku z:

  • ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
  • wprowadzeniem obowiązku szczepień przeciwko COVID-19

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2398),

2) Certyfikacie COVID-19 – należy przez to rozumieć wydruk lub kopia wydruku unijnego cyfrowego rozporządzenia w rozumieniu art. 2 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interpretacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021 r., str. 1)

3) Członkach Personelu – należy przez to rozumieć następujące osoby fizyczne, które na podstawie umów wykonują czynności zawodowe lub w zakresie swojej edukacji:

a) wykonując zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

b) zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

c) będące studentami kształcącymi się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619,1630, 2141 i 2232).

4) Osobach zwolnionych – Członków Personelu u których:

a) do dnia 1 marca 2022 r. nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od uzyskania przez nie pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;

b) mających przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 w zakresie stanu ich zdrowia;

6) Lekarzu zakładowym – lekarza wykonującego na podstawie umowy z SPWSZ świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy wobec pracowników SPWSZ.

§ 2

1. W celu zapewnienia realizacji przepisów Rozporządzeniem zobowiązuje się Członków Personelu do dostarczenia najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r. do Działu Kadr i Płac Certyfikatu COVID-19.

2. Członkowie Personelu zobowiązani są na bieżąco przedkładać w Dziale Kadr i Płac Certyfikatu COVID-19.

3. Osoby zwolnione zobowiązane są najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r. dostarczyć do Działu Kadr i Płac zaświadczenie. Lekarza zakładowego o braku możliwości zaszczepienia przeciwko COVID-19.

4. Osoby zwolnione zobowiązane się do dostarczenia Certyfikatu COVID-19 po ustaniu przyczyn uniemożliwiających zaszczepienie przeciwko COVID-19.

§ 3

Zobowiązuję kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do zapoznania podległego personelu z niniejszym Zarządzeniem i postępowania zgodnie z zasadami w nim zawartymi.

§4

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zachowano oryginalne brzmienie powyższego pisma.
Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 8

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7597 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Czy Niedzielski zwróci godność zawodową pielęgniarkom z grupy 6?

2 min czytania
Minister zdrowia po 6 latach dostrzegł, że siatka płac pielęgniarek ma wady… Można powiedzieć, że dzień 27 stycznia 2023 roku to taki…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Jaka wysokość odszkodowania dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Analiza wysokości odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek i położnych z grupy 6 Sprawa dyskryminującej siatki płac nabiera w ostatnich dniach znacznego przyspieszenia. Wbrew…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Top 3 torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek.

1 min czytania
Torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek. Torba medyczna powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pielęgniarki, aby pomieścić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do udzielenia pomocy…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenie pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki - mentoring dodatkiem do wynagrodzeń.