Pielęgniarka koordynująca w nowej siatce płac.

4 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarka koordynująca w nowej siatce płac.

Kwalifikacje wymagane na stanowiskach pielęgniarskich 

Wymagane kwalifikacje pielęgniarskie dla określonych stanowisk pracy, uregulowano w rozporządzeniu ministra zdrowia. Nijak się one mają do obowiązującej siatki płac pielęgniarek i położnych. 

Ministerstwo zdrowia już kilkukrotnie informowało, że zostaną na nowo określone kwalifikacje dla pielęgniarek i położnych, na poszczególnych stanowiskach pracy. Mają one zostać dostosowane do zapisów ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. W pracach nad nowymi wymogami uczestniczą także izba i związek pip. 

Głównym tematem ostatniego Prezydium NRPiP były prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym, który ma być pomocą przy realizacji niedawno znowelizowanej ustawy o wynagrodzeniach. Mamy zaplanowane spotkanie w tej sprawie z wiceministrem zdrowia Piotr Bromberem oraz prezesem NFZ Filipem Nowakiem.

Mariola łodzińska – wiceprezes naczelnej rady pielęgniarek i położnych

Zdecydowanie należy uznać, że ministerstwo zdrowia rozpoczęło pracę na kolejnym rozdziałem bajki pt. z mchu i paproci. Ale o tym w późniejszym czasie… 

Dla pełnego zrozumienia obecnego stanu w zakresie wymogów kwalifikacyjnych na pielęgniarskich stanowiskach pracy, przedstawiamy jakie uwagi do przedmiotowego rozporządzenia w roku 2011 zgłosiła izba i związek pip. Dotyczą one stanowiska pracy: asystent w dziedzinie
pielęgniarstwa lub położnictwa.  Uwagi te nie zostały przyjęte przez ministerstwo, ale pokazują  jakich zmian możemy się spodziewać w przedmiotowej materii. 

Poniżej cytujemy poprawki zgłoszone przez izbę i związek pip oraz zapisy z obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dalsza analiza w przedmiotowym zagadnieniu wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. 

Zobacz informacje w przedmiotowym zagadnieniu dotyczące pielęgniarskich stanowisk:

Pielęgniarka/położna oddziałowa

Starsza pielęgniarka/położna

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

Poniżej cytujemy poprawki zgłoszone przez izbę i związek pip oraz zapisy z obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dalsza analiza w przedmiotowym zagadnieniu wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  o postulowanych zmianach w zakresie wymaganych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarka/położna koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek/położnych.

Proponuje się zmianę wymaganego stażu pracy:
– dla tiret 1-4 na 5 lat
– dla tiret piąte na 7 lat,
– dla tiret szóste na 9 lat 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych o postulowanych zmianach w zakresie wymaganych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarka/położna koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek/położnych

Pielęgniarka:

Proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek” wskazać:

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie oraz co najmniej 1 rok pracy w szpitalu

– inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu,

– licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu

– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 4 lata pracy w szpitalu,

– średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu 

– średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Położna: 

Proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych” wskazać:

– magisterskie wykształcenie położnicze oraz co najmniej rok pracy w szpitalu,

– inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu,

– licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu 

– licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 4 lata pracy w szpitalu,

– średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu 

– średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Obowiązujące wymogi kwalifikacyjne na stanowisku pielęgniarka/położna koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek/położnych

Pielęgniarka: 

— tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu) 

— tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu) 

— licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu) 

— licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu) 

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu) 

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny* (7 lat w szpitalu)

Położna: 

— tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu) 

— tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1 rok w szpitalu)

— licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu) 

— licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu) 

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu) 

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny* (7 lat w szpitalu) 

* W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 

źródło: mz.gov.pl 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.3 / 5. Ilość głosów: 30

Bądź pierwszym, który oceni wpis

272 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

Jak sobie radzą pielęgniarki - trwają egzaminy specjalizacyjne.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego ma na celu zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu…
AktualnościPraktyka zawodowa

Uwaga pielęgniarki – Pierwszym, co sprawdza kontrola jest adrenalina.

2 min czytania
Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych W dniu dzisiejszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych porusza temat dotyczący jednego z aspektów praktyki zawodowej….
Aktualności

Pielęgniarki wspominają szkołę życia.

3 min czytania
Wspomnienia czasów Liceum Medycznego 1 września kojarzy nam się z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Dzieci i młodzież zaczynają nową przygodę, a…
Komentarze