Pielęgniarka – MZ o zembalowym, w tym na kontraktach.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarka – MZ o zembalowym, w tym na kontraktach.

Dodatek zembali dla pielęgniarek – spotkanie z dyrektorem departamentu ministerstwa zdrowia

W dniu 15 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie. Przedstawiciele władz izby pip spotkali się z panem Jakubem Bydłoniem Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego w ministerstwie zdrowia.

W komunikacie z powyższego spotkania na stronie internetowej samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych napisano:

Do biura NIPiP napływają pytaniami od świadczeniodawców oraz pielęgniarek i położonych. W jaki sposób będą przekazywane środki (tzw. dodatek Zembalowy) dla osób wykonujących zawód w formie umów cywilnoprawnych.

Ministerstwo zdrowia zobowiązało się do wydania Komunikatu zawierającego interpretację aktów prawnych które zmieniły dotychczasowy sposób przekazywania przez NFZ dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Z komunikatu NIPiP z dnia 16 lipca 2021 roku

Zembalowe dla pielęgniarek, także kontraktowych – pytanie samorządu zawodowego

Jeszcze w dniu 15 lipca do ministra zdrowia, przez izby pip, zostało skierowanych kilka pytań. Poniżej treść jednego z nich.

Czy pielęgniarki i położne wykonujące zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, które otrzymywały dotychczas dodatek do wynagrodzenia (tzw. zembalowe) są objęte regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235) – czy dotyczą ich te zapisy ww. rozporządzenia dotyczące ustalania współczynników korygujących? Czy wyżej wymienione osoby otrzymywać będą kwoty, które otrzymywały dotychczas?

Dodatek zembali dla pielęgniarek, także kontraktowych – stanowisko ministerstwa zdrowia

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie ministerstwo zdrowia przesłało w dniu 21 lipca br. Poniżej publikujemy fragment dotyczący poruszanych powyżej kwestii.

Odpowiadając na pismo z dnia 15 lipca br. (znak: NIPIP-NRPiP-DS.015.277.2021.MT) dotyczącego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych. I związanych z tym zmianami wynagrodzeń, Departament Dialogu Społecznego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Odpowiadając na pytania pierwsze i drugie należy wskazać, że kwoty odpowiadające kwotom tzw. dodatku “zembalowego” od dnia 1 lipca 2021 r. nadal będą wypłacane w oparciu o przyjęty współczynnik korygujący. Pozwoli to zabezpieczyć wszystkich świadczeniodawców, którzy do dnia 30 czerwca 2021 r. otrzymywali znaczone środki finansowe w fundusze niezbędne do utrzymania wysokości dotychczasowych wynagrodzeń osób, które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zasady ustalania współczynnika korygującego, o którym mowa wyżej określone zostały przez Prezesa NFZ. W zarządzeniu Nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych. ust. 1 § 1 tego zarządzenia stanowi, że:

Dodatek zembali dla pielęgniarek, także kontraktowych – ministerstwo o współczynnikach korygujących

„Określa się współczynniki korygujące dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.”

Jednocześnie w ust. 2 § 1 wskazano, że: „Od 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 1, jest równa wartości sumy kwot zobowiązań z tytułu świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. Określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za czerwiec 2021 r.”

źródło: nipip

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji portalu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.8 / 5. Ilość głosów: 85

Bądź pierwszym, który oceni wpis

420 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

MZ o pielęgniarkach: zwiększyliśmy atrakcyjność zawodu.