Pielęgniarka z papierami może doraźnie podać tlen.

2 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarka z papierami może doraźnie podać tlen.

Uprawnienia nadane pielęgniarkom przez ministra zdrowia

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych kontynuuje cykl artykułów dotyczących uprawnień zawodowych, które nadaje minister zdrowia pielęgniarkom, które ukończyły różne formy szkoleń, w ramach kształcenia podyplomowego.

W poprzednich dwóch artykułach wstępnie przeanalizowaliśmy uprawnienia pielęgniarek w zakresie cewnikowania pęcherza moczowego oraz prowadzenia profilaktyki przeciwodleżynowej. Do tych kwestii zapewne jeszcze powrócimy… Warto zobaczyć w jaki sposób minister zdrowia “obdarowuje” pielęgniarki uprawnieniami.

Te dwa artykuły dostępne są pod poniższymi linkami.

Uprawnienia pielęgniarki po zdaniu egzaminu państwowego

Poniżej cytujemy z programu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, wykaz uprawnień, które nadał minister zdrowia, pielęgniarkom z tytułem specjalisty w przedmiotowej dziedzinie pielęgniarstwa.

Nadmieniamy, że program tej specjalizacji został zatwierdzony przez ministra zdrowia 2015 roku. Jego ostatnia aktualizacja została zatwierdzona w dniu 5 kwietnia 2022 roku.

Program specjalizacji obejmuje 825 godzin dydaktycznych, w tym: 580 godzin teoretycznych oraz 245 godzin zajęć praktycznych. Na zakończenie specjalizacji odbywa się egzamin państwowy, po zdaniu którego pielęgniarka otrzymuje tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Przejdźmy do wykazu uprawnień…

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

1. Aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej.

2. Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia.

3. Prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi).

4. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce odleżyn.

5. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do człowieka chorego i jego rodziny.

6. Prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dorosłych.

7. Dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u chorych.

8. Doraźne podawanie tlenu.

Koniec wykazu…

Należy ze zdziwieniem przyjąć, że powyższe uprawnienia są przynależne każdej pielęgniarce.

Sprawdźmy jeszcze jakie uprawnienia minister nadał pielęgniarce po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Uprawnienia pielęgniarki po ukończonym kursie kwalifikacyjnym

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dorosłych.

2. Aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej.

3. Doraźne podawanie tlenu.

4. Przemieszczanie pacjentów z ograniczeniami mobilności i długotrwale unieruchomionych.

5. Pobieranie materiału biologicznego do badań, interpretowanie wyników badań laboratoryjnych.

6. Prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi).

Powyższe uprawnienia zatwierdził minister zdrowia w 2015 roku.

Co ciekawe pielęgniarka po powyższym kursie kwalifikacyjnym ma uprawnienie do “pobierania materiału biologicznego do badań, interpretowanie wyników badań laboratoryjnych”. Takiego uprawnienia nie wpisano w przypadku ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Powyższe informacje skłaniają do wniosku, że uprawnienia nadane przez ministra zdrowia dla pielęgniarek po odbyciu powyższego kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji to budowanie iluzji prestiżu zawodowego. Iluzji, bowiem przypisane powyżej uprawnienia są przypisane dla każdej pielęgniarki.

Taki jest obraz fikcji w polskim pielęgniarstwie. Kiedy realia wykonywania zawodu nijak się mają do iluzorycznego prestiżu zawodowego. Budowanego poprzez rozbudowane programy szkoleń, które nie nadają realnych uprawnień zawodowych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 46

Bądź pierwszym, który oceni wpis

327 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o sposobach organizacji przerw w pracy.

2 min czytania
Praca pielęgniarek i położnych W jednym z postów na naszym Facebooku zadaliśmy pytanie pielęgniarkom i położnym, które brzmiało: Ile kawy wypijają podczas…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NIK o wynagrodzeniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes NIK spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych Na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Prezes NIK Marian Banaś przyjął w centrali…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM i SM dzięki „krętym ścieżkom” są nadal pielęgniarkami.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek – głos użytkownika Portalu Pielęgniarek i Położnych Poniżej cytujemy jeden z komentarzy dotyczący artykułu redakcyjnego z dnia 30 listopada…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Wynagrodzenia pielęgniarek – interwencja w sprawie braku podwyżek.