Pielęgniarki – dookreślenie kompetencji osób ze specjalizacją.

3 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarki – dookreślenie kompetencji osób ze specjalizacją.

Poseł pyta ministra zdrowia o możliwości delegowania niektórych obowiązków lekarzy ogólnych na odpowiednio wykształcone w tym kierunku pielęgniarki

W odpowiedzi na interpelację nr 35832 z dnia 1 września 2022 r. Pana Piotra Saka – Posła na Sejm RP, w sprawie możliwości delegowania niektórych obowiązków lekarzy ogólnych na odpowiednio wykształcone w tym kierunku pielęgniarki, uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

System kształcenia zawodowego pielęgniarek w Polsce na przestrzeni lat ulegał istotnym zmianom, od kształcenia na poziomie średniego szkolnictwa zawodowego do obecnie prowadzonego kształcenia na poziomie wyższym (licencjat pielęgniarstwa, mgr pielęgniarstwa). Wpłynęło to znacząco na wzrost roli pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia. Systematycznie następował rozwój kompetencji i uprawnień zawodowych pielęgniarek, co w efekcie spowodowało większą samodzielność zawodową, ale także większą odpowiedzialność.

Minister Zdrowia dostrzega potencjał pielęgniarek, które legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uzyskanymi w trakcie kształcenia zawodowego, zarówno przeddyplomowego, jak i podyplomowego.

Pielęgniarki ordynują i wypisują recepty

Pielęgniarkom posiadającym tytuł zawodowy licencjata lub magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, zostały nadane nowe kompetencje zawodowe w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, po uprzednim wykonaniu badania fizykalnego, co uregulowane zostało w art. 15a i 15b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, z późn. zm.). Pielęgniarki w praktyce wykorzystują te uprawnienia zawodowe, odciążając w tym zakresie w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wychodzi to także naprzeciw potrzebom zdrowotnym społeczeństwa poprzez ułatwienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki kwalifikują i wykonują szczepienia przeciw COVID-19 oraz grypie

W okresie epidemii podjęte zostały działania mające na celu dalsze poszerzanie kompetencji i uprawnień pielęgniarek w zakresie opieki nad pacjentami, w szczególności z COVID-19. Przykładem jest nadanie pielęgniarkom uprawnień do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciw COVID-19 oraz przeciw grypie u osoby dorosłej, bez konieczności posiadania dodatkowego kursu podyplomowego.

Pielęgniarka chirurgicznym asystentem lekarza

Ponadto, Minister Zdrowia widząc potrzebę wsparcia lekarzy w zakresie określonych czynności chirurgicznych, rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 2131), wprowadził m.in. dla pielęgniarek, nową dziedzinę specjalizacji – chirurgiczna asysta lekarza. Do tej specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki posiadające określone kwalifikacje zawodowe. Chirurgiczny asystent lekarza przygotowany będzie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, jak też będzie mógł asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych, co będzie stanowiło istotne odciążenie i wsparcie lekarzy w tym zakresie.

Pielęgniarki wystawiają skierowania na badania biochemiczne krwi

Kolejnym rozwiązaniem systemowym mającym ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych, w szczególności z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, jest poszerzenie katalogu badań biochemicznych krwi, na które skierowania mogą wystawiać pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, co reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1355).

Nowe standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo to nowe obszary kompetencyjne absolwentów

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zmianami w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki. Minister Zdrowia powołał Zespół, który przygotował propozycje zmian standardu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo dla studiów I i II stopnia. Proponowane zmiany dotyczą obszarów kompetencyjnych absolwentów ww. studiów i mają na celu upraktycznienie kształcenia tak, aby było dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wypracowane przez Zespół propozycje będą przedmiotem prac legislacyjnych, prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (w którego właściwości znajduje się standard kształcenia pielęgniarki) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Zakłada się, że nowe standardy kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo będą obowiązywały od roku akademickiego 2023/2024.

Dookreślenie obszarów kompetencyjnych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa

Zaplanowano też działania mające na celu dookreślenie obszarów kompetencyjnych pielęgniarek w poszczególnych dziedzinach szkoleń specjalizacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że kompetencje zawodowe pielęgniarek sukcesywnie są rozszerzane, a wpływające propozycje w tym zakresie są szczegółowo analizowane w kontekście zabezpieczenia priorytetowych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, jak też organizacyjnych systemu ochrony zdrowia.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1.9 / 5. Ilość głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7606 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko w poszukiwaniu świadomości o płacach pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko autorką skandalicznych zapisów siatki płac pielęgniarek i położnych Najpierw ta pani coś wymyśliła, potem autorytatywnie wprowadziła w życie. Była…
Aktualności

Pielęgniarki pracujące za granicą o 24-godzinnych dyżurach.

2 min czytania
Pielęgniarki o pracy dobowej za granicą Praca pielęgniarek w systemie 24-godzinnym ma swoich zwolenników oraz rzesze osób, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo…
Aktualności

Wiedza pielęgniarek na temat lewokomorowej niewydolności serca.

1 min czytania
Badania ankietowe wśród pielęgniarek i położnych Do redakcji pielegniarki.info.pl bardzo często zgłaszają się studenci pielęgniarstwa i położnictwa z prośbą o publikację kwestionariuszy…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Cztery pielęgniarki. Te same zadania. Cztery różne stanowiska. Na niby.