Pielęgniarki mają zostać przydzielone do jednego z trzech „poziomów wykonywania praktyki”.

2 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarki mają zostać przydzielone do jednego z trzech „poziomów wykonywania praktyki”.

Pielęgniarki mają zostać przydzielone do jednego z trzech „poziomów wykonywania praktyki”.

Od kilku lat Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) nieprzerwanie wnioskuje o wprowadzenie przepisów umożliwiających pełne wdrożenie nowych samodzielnych kompetencji pielęgniarek w systemie opieki zdrowotnej poprzez ustawowe usankcjonowanie pielęgniarek o najwyższych kompetencjach klinicznych i zawodowych (prace nad dokumentem Polityka Wieloletnia na Rzecz Pielęgniarstwa w Polsce 2018-2019).

Dotychczasowe przepisy zawarte w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczące samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept w celu kontynuacji leczenia są niepełne, ponieważ nie budują nowej roli pielęgniarki w systemie, a jedynie wpływają na odciążenie pracy lekarzy, nie wpływają na wzmocnienie statusu pielęgniarek w zespole terapeutycznym. Sytuacja ta spowodował symboliczne wykorzystanie nowych uprawnień przez pielęgniarki (kilkadziesiąt tysięcy osób odbyło szkolenia w zakresie ordynacji lekowej i wypisywania recept, a pełne wykorzystanie uzyskanych uprawnień ogranicza się do bardzo wąskiej grupy).

Zobacz także:

Wykorzystując dorobek krajów o najwyższym poziomie rozwoju systemu opieki zdrowotnej, Towarzystwo wnioskuje o wprowadzenie nowego poziomu kompetencyjnego – pielęgniarki zaawansowanej praktyki. Zmiana ta pozwoli na wypełnienie rekomendacji europejskich w zakresie zdefiniowania ustawowego, trzech poziomów wykonywania praktyki:

1) pielęgniarki ogólnej;

2) pielęgniarki specjalistki;

3) pielęgniarki zawansowanej praktyki.

W związku z powyższym, Towarzystwo proponuje wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, polegające na dodaniu po art. 15b nowego art. 15c w brzmieniu:

„Art. 15c. 1. Pielęgniarka posiadająca kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, może uzyskać tytuł pielęgniarki zawansowanej praktyki (APN-Advanced Practice Nurse) w określonej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka posiadająca tytuł pielęgniarki zawansowanej praktyki ma prawo samodzielnie:

1) prowadzić proces diagnostyczny pacjentów;

2) prowadzić i monitorować terapię;

3) koordynować proces udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) kierować pacjentów do innych rodzajów świadczeń.

1. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi w drodze rozporządzenia:

1) warunki uzyskiwania tytułu pielęgniarki zawansowanej praktyki, w tym wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;

2) wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których można wykonywać zaawansowaną praktykę pielęgniarską;

3) szczegółowe uprawnienia pielęgniarki zaawansowanej praktyki w poszczególnych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których można wykonywać zaawansowaną praktykę pielęgniarską;

4) system rejestracji i nadzoru nad wykonywaniem zawansowanej praktyki pielęgniarskiej – kierując się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki posiadające tytuł pielęgniarki zaawansowanej praktyki.”.

Zobacz także:

Przyjęcie nowelizacji pozwoliłoby na budowanie ścieżki kariery i optymalne wykorzystanie w systemie zarówno najlepszych młodych, jak i bezcennych doświadczonych pielęgniarek.

W oparciu o powyższe zmiany w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, wraz ze szczegółowymi zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kompetencji APN, zespoły specjalistów wyłonione dla potrzeb opracowywania zmian w „rozporządzeniach koszykowych” w poszczególnych zakresach świadczeń, będą mogły przygotować wykazy nowych uprawnień pielęgniarek z nowymi kompetencjami.

Uwaga – tekst zacytowany w oryginalnej treści – wersja na dzień 23 stycznia 2024 roku.

Powyższy tekst stanowi fragment dokumentu zamieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dniu 21 grudnia 2023 roku – opis założeń Projektu Rozwoju APN.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.9 / 5. Ilość głosów: 41

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8118 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ostrzegały. Ale Zespół Trójstronny wiedział lepiej.

2 min czytania
Dobrze, że te słowa padły… gdyż ukazują role jaką odegrał Zespół w lansowaniu radosnej twórczości legislacyjnej w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek, której skutkiem…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Komentarze
×
Aktualności

Dwie wyjątkowe konferencje z cyklu Forum Menedżerów Służby Zdrowia