Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – ministerstwo informuje.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki - praca w jednym miejscu
Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – ministerstwo informuje.


Praca pielęgniarek w jednym miejscu – informacja ministerstwa

Poniższy tekst stanowi integralną część projektu rozporzadzenia ministra zdrowia w sprawie "jeno miejsce pracy oraz ministra zdrowia polecenia dla prezesa NFZ.

W podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wykaz stanowisk obejmie wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Podobnie wykaz stanowisk obejmie wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych innych podmiotów leczniczych umieszczonych w wykazie z art. 7 ust. 1 ustawy, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w tak opracowanym wykazie stanowisk nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami.

Obowiązek powstrzymania się od pracy w innym miejscu poprzedzony będzie pisemną informacją kierownika podmiotu leczniczego doręczoną osobie zobowiązywanej. W pisemnej informacji określony będzie termin ograniczenia możliwości pracy w innych miejscach. W terminie określonym w informacji pracodawcy zatrudniający osoby objęte ograniczeniem możliwości pracy w innych podmiotach leczniczych obowiązani będą udzielić urlop bezpłatny. 
Wykaz stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób kierownik podmiotu leczniczego będzie przekazywał niezwłocznie na piśmie do właściwego miejscowo wojewody oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wojewoda albo dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia mogą, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego, wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny mimo objęcia ich ograniczeniem. Powyższe uprawnienie przyznano wojewodzie z uwagi ma możliwość kierowania do pracy przy epidemii zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) w celu realizacji tego zadania, natomiast w przypadku dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uprawienie to ma na celu umożliwienie reagowania na ograniczenia w dostępie do świadczeń. Informacja o takiej decyzji będzie przekazywana wszystkim zainteresowanym stronom.

Przekazanie osobie wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, pozwoli tej osobie na  zawieszenie w okresie wskazanym w informacji świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy lub wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w wykazie opracowanym zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie standardów nie będą mogły wykonywać pracy w innych podmiotach leczniczych w zakresie obowiązującego je ograniczenia zakazującego im „uczestnictwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami” (za osoby zatrudnione na stanowiskach objętych wykazem stanowisk uznane zostaną osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w wybranych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne). 
Osoby objęte ww. ograniczeniem zostaną zatem czasowo pozbawione możliwości zarobkowania w miejscu innym niż podmiot, który stworzył ww. wykaz.

Niniejsze polecenie ma na celu przynajmniej częściowe zrekompensowanie utraty możliwości zarobkowania, co przyczyni się do utrzymania stanu liczbowego kadry medycznej najbardziej istotnej z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19. Ma również ograniczyć różnice w warunkach wynagradzania osób zatrudnionych na stałe w podmiocie leczniczym umieszczonym na liście, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. z osobami skierowanymi do niego decyzją wojewody w trybie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – projekt rozporządzenia.

 

źródło: ministerstwo zdrowiaZobacz także:

Praca dla pielęgniarki – szpital wypłaca 50% dodatku za pandemię.

Pielęgniarka: zaniedbania to nie ostatnie dni. To ignorowanie pielęgniarek latami…

Pielęgniarka: Proszę osoby decyzyjne o troszkę wyobraźni!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
Komentarze