Pielęgniarki – rusza pilotaż nowej specjalizacji.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki – rusza pilotaż nowej specjalizacji.

Szkolenia dla pielęgniarek

Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek – chirurgiczna asysta lekarza.

Projekt stanowi przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w obszarze związanym ze zdrowiem obywateli i podnoszeniem standardów leczenia w Polsce, poprzez wprowadzenie do porządku prawnego nowej dziedziny specjalizacji w ochronie zdrowia, w której pielęgniarki będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. Poprzez nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, pielęgniarki będą mogły asystować lekarzom przy operacjach oraz zabiegach pooperacyjnych.

Więcej o nowej specjalizacji dla pielęgniarek czytaj w linku poniżej.

Zasadność realizacji przedmiotowego projektu wpisuje się również w Krajowe ramy strategiczne – Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020, cel operacyjny C w ramach Narzędzia 37: Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno–demograficznych.

Specjalizacja dla pielęgniarek – Chirurgiczna Asysta Lekarza

Skoncentrowanie działań ukierunkowanych na przygotowanie pracowników systemu ochrony zdrowia do zachodzących trendów demograficznych i epidemiologicznych wymaga zaprojektowania wsparcia również dla osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia, których umiejętności i kwalifikacje mają istotne znaczenie z punktu widzenia przyjętej logiki interwencji EFS dla ochrony zdrowia, a więc przeciwdziałaniu negatywnym trendom demograficznym i chorobom będącym istotnymi przyczynami dezaktywizacji zawodowej. W związku z tym realizowane będzie wsparcie dla pielęgniarek.

Projekt zakłada wprowadzenie pilotażowego szkolenia specjalizacyjnego w 10 jednostkach akredytowanych na terenie Polski. Argumentem przemawiającym za realizacją projektu w trybie pozakonkursowym jest również fakt, iż Ministerstwo Zdrowia jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia oraz monitorującym zapotrzebowanie na profesjonalistów i specjalistów w systemie ochrony zdrowia, wobec czego jest również odpowiedzialny za wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji do systemu ochrony zdrowia.

Liczba osób uczestniczących w pilotażu nowej specjalizacji pielęgniarek

Powyższe działanie przyczyni się do zasilenia kadr medycznych o wysoko wyspecjalizowaną kadrę, która wzmocni system ochrony zdrowia, co również ma przełożenie na jakość udzielanych świadczeń medycznych, jak również wpływa na zdrowie poszczególnych jednostek społecznych oraz na całe społeczeństwo.

Celem głównym projektu jest wdrożenie pilotażu nowego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W czasie trwania projektu 50 osób weźmie udział w szkoleniu specjalizacyjnym, co przyczyni się do wzbogacenia systemu opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie przygotowana merytorycznie i technicznie do asysty podczas zabiegów operacyjnych i pomocy przy pracy w oddziale o specjalności chirurgicznej. Celem szkolenia specjalizacyjnego jest wykształcenie samodzielnego Chirurgicznego Asystenta Lekarza (ChAL) posiadającego nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną pomoc w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonaniu podstawowych procedur diagnostycznych w ramach nagłych wskazań do leczenia chirurgicznego i leczenia ambulatoryjnego w ramach tzw. małej chirurgii, a także prowadzeniu pacjentów w podstawowym zakresie po zabiegu chirurgicznym. Szczególnym celem jest nabycie umiejętności asystowania podczas procedur chirurgicznych oraz współpracy ze specjalistą w dziedzinie dyscyplin zabiegowych w leczeniu chorych przebywających w warunkach szpitalnych oddziałów zabiegowych oraz uzyskanie podstawowych kompetencji społecznych poprzez rozwinięcie pożądanych cech osobowości niezbędnych w pracy ChAL.

Uprawnienia pielęgniarki – Chirurgiczna Asysta Lekarza

ChAL po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu tytułu specjalisty uzyska kwalifikacje uprawniające do uczestniczenia w procesie diagnostycznym i terapeutycznym / zabiegowym jako czynna asysta do procedur chirurgicznych pod nadzorem lekarza specjalisty w danej dziedzinie zabiegowej lub jako czynna asysta do procedur pod nadzorem specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Ponadto ChAL będzie uprawniony do udzielania konsultacji i wydawania zaświadczeń w zakresie czynności, które wykonał osobiście, leżących w zakresie jego kompetencji, a także do kierowania specjalizacją kandydatów na ChAL.

Stypendium dla pielęgniarek – 5 800 PLN

Projekt zakłada, iż osoby zakwalifikowane do pilotażowego szkolenia specjalizacyjnego otrzymają stypendium w wysokości 5800 zł. Należy zwrócić uwagę na specyfikę i organizację szkolenia specjalizacyjnego. Osoby odbywające szkolenia specjalizacyjne są zobowiązana zrealizować wszystkie elementy szkolenia, zgodnie z programem, w tym również do odbycia stażu podstawowego, zgodnego z programem specjalizacji.

Przewidywany czas realizacji projektu: styczeń 2022 – grudzień 2023.

Wartość projektu – 10 milionów PLN.

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl.

Dalsze informacje w powyższej sprawie wkrótce…

źródło: power.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.8 / 5. Ilość głosów: 32

Bądź pierwszym, który oceni wpis

365 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Czy Niedzielski zwróci godność zawodową pielęgniarkom z grupy 6?

2 min czytania
Minister zdrowia po 6 latach dostrzegł, że siatka płac pielęgniarek ma wady… Można powiedzieć, że dzień 27 stycznia 2023 roku to taki…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Jaka wysokość odszkodowania dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Analiza wysokości odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek i położnych z grupy 6 Sprawa dyskryminującej siatki płac nabiera w ostatnich dniach znacznego przyspieszenia. Wbrew…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Top 3 torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek.

1 min czytania
Torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek. Torba medyczna powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pielęgniarki, aby pomieścić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do udzielenia pomocy…
Komentarze
×
Aktualności

Praca zmianowa pielęgniarek, a insulinooporność.