Pielęgniarki – sąd ustalił o ile mniejsze wynagrodzenie miały pielęgniarki z grupy 6 za okres 8 miesięcy.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – sąd ustalił o ile mniejsze wynagrodzenie miały pielęgniarki z grupy 6 za okres 8 miesięcy.

Wyliczona przez sąd kwota to różnica nie tylko na wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek, ale także na dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w niedziele i święta oraz dodatku stażowego…

W dniu 12 marca 202 roku na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych zacytowaliśmy pierwszy fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Rejonowego z września 2023 roku. Sprawa dotyczy dwóch pielęgniarek odcinkowych, które pozwały szpital za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Artykuł został wyświetlony prawie 50 tys. razy. Natomiast na profilu facebook.com/PortalPielegniarekiPoloznych post dotarł do 25 tys. odbiorców. Tytuł artykułu – Na oddziale pracuje 18 pielęgniarek. Cztery z nich są w grupie 2. Pozostałe pozywają szpital. Zobacz wyrok sądu.

W artykule z dnia 14 marca 2024 roku opublikowaliśmy fragment uzasadnienia do wyroku, który dotyczył ustalenia poziomu wykształcenia skarżących pielęgniarek, ukończonych szkoleń zawodowych oraz ocen uzyskanych w przebiegu corocznej oceny kwalifikacji zawodowych, dokonywanych przez pielęgniarkę oddziałową. Szczegóły w artykule pt. Pielęgniarki LM pozwały szpital – sąd ustalił ich poziom wykształcenia oraz ukończone szkolenia zawodowe.

Natomiast w artykule z dnia 15 marca 2024 roku zacytowaliśmy część treści wyroku, która dotyczyła ustalenia przez sąd: czy skarżące pielęgniarki z grupy 6 wykonywały taką samą pracę i pracę o takiej samej wartości jak pielęgniarki z grupy 2. Po szczegóły odsyłamy czytelników pielegniarki.info.pl do artykułu pt. Pielęgniarki – sąd ustalił czy pielęgniarki z grupy 2 oraz 6 miały powierzony ten sam zakres obowiązków.

Poniżej publikujemy kolejny fragment przedmiotowego wyroku.

Personel pielęgniarski posiadający tytuł magistra i specjalizację od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 478 zł. Powódki w tym okresie pobierały wynagrodzenie zasadnie 3772 zł.

Na skutek różnicy w wynagrodzeniu, w okresie od 1 lipca 2021 r. do końca lutego 2022 r. jedna z pielęgniarek zarobiła mniej o 21 976,19 zł.

Dalsza część artykułu pod sondą…

Zapraszamy czytelników pielegniarki.info.pl do oddania głosu w kolejnej sondzie. Tym razem chcemy poznać opinię pielęgniarek i położnych w jaki sposób odbierają postępowanie decydentów wobec projektu ustawy związku OZZPiP. Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Jak oceniasz sposób postępowania koalicji rządowej w sprawie projektu ustawy pani Ptok?

Zapraszamy do licznego udziału w sondzie. Za oddane głosy bardzo dziękujemy. Wyniki poprzedniej sondy dostępne w artykule pt. 68% pielęgniarek nie popiera ustawy pani Ptok.

Dalsza część artykułu…

Przy czym 13 640 zł to różnica w wynagrodzeniu zasadniczym, zaś pozostała kwota, wynika z różnicy w dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w niedziele i święta oraz dodatku stażowego.

Różnica w wysokości wynagrodzenia jakie otrzymała druga pielęgniarka w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28.02.2022 r., a tym, jakie przysługiwałoby jej gdyby wynagrodzenie zasadnicze ustalono w wysokości 5 478 zł, wynosiła 21 789,37 zł.

Kwota ta, podobnie jak w przypadku pierwszej pielęgniarki wynika z różnicy w dodatku stażowym oraz dodatkach za pracę w nocy oraz w niedziele i święta.

Ustalony stan faktyczny nie był sporny jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń powódek i pozostałych pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w (…) Oddziale pozwanego szpitala. Pozwany nie kwestionował również różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym powódkom w okresie od lipca 2021 r. do końca lutego 2022 r. a tym jakie otrzymałyby, gdyby ich wynagrodzenie zasadnicze ustalono na tym samym poziomie jak pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją, to jest 5 478 zł.

źródło: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

W kolejnym artykule przedstawimy fragment powyższego wyroku dotyczący argumentacji pozwanego szpitala, że praca pielęgniarek z grupy 2 „jest inna, lepsza pod względem jakości”.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 94

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
Aktualności

Jak otrzymać e-receptę online? Prosty przewodnik dla pacjentów