Pielęgniarki LM pozwały szpital – sąd ustalił ich poziom wykształcenia oraz ukończone szkolenia zawodowe.

4 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki LM pozwały szpital – sąd ustalił ich poziom wykształcenia oraz ukończone szkolenia zawodowe.

Pielęgniarki LM pozwały szpital o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Sąd ustalił jakie wykształcenie posiadały skarżące pielęgniarki oraz jakie ukończyły szkolenia…

W dniu 12 marca 2024 roku na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych zacytowaliśmy pierwszy fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Rejonowego z września 2023 roku. Sprawa dotyczy dwóch pielęgniarek odcinkowych, które pozwały szpital za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Artykuł został wyświetlony prawie 35 tys. razy. Natomiast na profilu facebook.com/PortalPielegniarekiPoloznych post dotarł do 25 tys. odbiorców. Tytuł artykułu – Na oddziale pracuje 18 pielęgniarek. Cztery z nich są w grupie 2. Pozostałe pozywają szpital. Zobacz wyrok sądu.

Poniżej publikujemy kolejny fragment przedmiotowego wyroku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pierwsza pielęgniarka jest zatrudniona jest w pozwanym szpitalu od 2007 r., na stanowisku starszej pielęgniarki. Skarżąca ukończyła naukę w Liceum Medycznym (1985), zdała egzamin dojrzałości i uzyskała tytuł pielęgniarki. Posiada ona prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w zw. z ukończeniem ww. szkoły średniej.

Powódka od lutego 2017 roku była corocznie poddawana ocenie kwalifikacji zawodowych. Oceny dokonywała przełożona – pielęgniarka oddziałowa, która dwukrotnie oceniła ją na ocenę bardzo dobrą, najwyższą możliwą. W pozostałych przypadkach, spośród trzynastu ocenianych kryteriów, powódka uzyskiwała ocenę niższą – dobrą – jedynie za podnoszenie własnych kwalifikacji lub wiedzę specjalistyczną. Średnia ocen wynosiła w tych przypadkach 4,9 lub 4,84.

Powódka ukończyła kurs kwalifikacyjny i odbyła szkolenie z zakresu zabiegów resuscytacyjnych.

Wynagrodzenie zasadnicze powódki od dnia 1 lipca 2021 r. wyniosło 3772 zł, zaś od 1 lipca 2022 r. 5323 zł. Powódkę w lipcu 2022 r. poinformowano o zaliczeniu do 6 grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych).

Dalsza część artykułu pod sondą…

Jak oceniasz sposób postępowania koalicji rządowej w sprawie projektu ustawy pani Ptok?

Zapraszamy do licznego udziału w sondzie. Za oddane głosy bardzo dziękujemy. Wyniki poprzedniej sondy dostępne w artykule pt. 68% pielęgniarek nie popiera ustawy pani Ptok.

Dalsza część artykułu…

Druga pielęgniarka zatrudniona jest w pozwanym szpitalu od 1985 r., na stanowisku pielęgniarki, następnie awansowana na stanowisko starszej pielęgniarki.

Zdała egzamin dojrzałości i uzyskała tytuł pielęgniarki. Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w zw. z ukończeniem ww. szkoły średniej.

Powódka od lutego 2017 roku była corocznie poddawana ocenie kwalifikacji zawodowych. Oceny dokonywała przełożona – pielęgniarka oddziałowa, która trzykrotnie oceniła ją na ocenę bardzo dobrą, najwyższą możliwą. W pozostałych przypadkach, spośród trzynastu ocenianych kryteriów, powódka uzyskiwała ocenę niższą – dobrą – jedynie za podnoszenie własnych kwalifikacji lub wiedzę specjalistyczną. Średnia ocen wynosiła w tych przypadkach 4,9.

Powódka w trakcie zatrudnienia ukończyła trzy kursy specjalistyczne, kurs kwalifikacyjny oraz brała udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Wynagrodzenie zasadnicze powódki od dnia 1 lipca 2021 r. wyniosło 3772 zł, zaś od 1 lipca 2022 r. 5323 zł. Powódkę w lipcu 2022 r. poinformowano o zaliczeniu do 6 grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych).

Dwie skarżące pielęgniarki wykonują pracę w (…) Oddziale pozwanego Szpitala. W oddziale tym zatrudnionych jest, łącznie z powódkami 18 pielęgniarek i pielęgniarzy. Osoby te zatrudnione są na stanowiskach pielęgniarek lub, tak jak powódki, starszych pielęgniarek. Jedna pielęgniarka pracuje na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, kolejna na stanowisku jej zastępcy.

Pielęgniarki zatrudnione w (…) Oddziale, posiadające wykształcenie średnie lub wyższe licencjackie i nie posiadające specjalizacji, otrzymywały na dzień 23 czerwca 2023 r. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5323 zł. Zaliczone były do 6 grupy zawodowej wynikającej z załącznika do ustawy o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych. Pielęgniarkom z wykształceniem średnim lub wyższym licencjackim i posiadającym specjalizację przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze 5776 zł, a zaliczone były do grupy 5 wg załącznika. Takie samo wynagrodzenie miały pielęgniarki z wyższym wykształceniem magisterskim, bez specjalizacji.

Natomiast pielęgniarki/pielęgniarz z tytułem magistra i specjalizacją zaliczone były do grupy 2, z wynagrodzeniem zasadniczym 7305 zł. Wpływu na wysokość wynagrodzenia nie miało zajmowane stanowisko. Powódki, zatrudnione na stanowiskach starszych pielęgniarek, zarabiały 5323 zł, podczas gdy osoby na stanowiskach pielęgniarek/pielęgniarzy nawet 7305 zł. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych pielęgniarek/pielęgniarzy zależała tylko od posiadanego wykształcenia i specjalizacji.

Pracodawca nie wymagał, aby osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub starszej pielęgniarki miała wykształcenie wyższe magisterskie i specjalizację. Na stanowisku starszej pielęgniarki wymagane było:

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 5 lat pracy w zawodzie, lub

– licencjat pielęgniarstwa i 3 lata pracy w zawodzie, lub

– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w zawodzie, lub

– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i rok pracy w zawodzie.

Na stanowisku pielęgniarki zatrudnione mogły być natomiast osoby z tym samym wykształceniem jak wyżej, z tą różnicą, że nie musiały legitymować się żadnym doświadczeniem pracy w zawodzie.

Obowiązujący u pozwanego Regulamin Wynagradzania Pracowników przewidywał, że starsza pielęgniarka zaszeregowana jest w XIV kategorii, zaś pielęgniarka w kategorii XIII. Określone w Regulaminie miesięczne kwoty wynagrodzenia pracowników poszczególnych kategorii, po wejściu w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nie były na bieżąco dostosowywane do ustawy.

źródło: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

W kolejnym artykule przedstawimy fragment powyższego wyroku dotyczący organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w pozwanym szpitalu, w kontekście posiadanego wykształcenia przez poszczególne pielęgniarki.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 131

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 500 pielęgniarek zapisało się na kursy dokształcające. Tylko w jednym województwie.