Pielęgniarki – sądowy epilog podłączenia butli z tlenem.

6 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe
Pielęgniarki – sądowy epilog podłączenia butli z tlenem.

Podłączenie butli z tlenem a praktyka zawodowa pielęgniarek

Fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego z dnia 29 listopada 2021 roku.

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego szpitala na rzecz powoda B. R. kwotę 2 997,43 złotych, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz nadał wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawnego Sądu Rejonowego:

Powód B. R. był zatrudniony w szpitalu od 12 sierpnia 2019 r. na podstawie umowy o pracę, z dniem 21 lipca 2020 r. zawarto z powodem umowę na czas nieokreślony. Powód pracował na stanowisku elektryka. Powód w umowie miał wpisane stanowisko „pracownik utrzymania ruchu”. Powód do pracy został przyjęty jako elektryk ze względu na swoje wykształcenie – technik elektryk Powód przeszedł szkolenie BHP. Brak jest informacji o szkoleniu stanowiskowym w aktach osobowych powoda.

Do obowiązków powoda jako pracownika utrzymania ruchu należało: konserwacja elektrycznych układów sterowania, diagnoza układów automatyki przemysłowej i zasilania, analiza i rozwiązywanie usterek układów sterownia i zabezpieczeń, diagnozowanie przyczyn i analiza skutków awarii, raportowanie działań naprawczych, utrzymanie porządku i czynności na stanowisku pracy. Pracownik nie otrzymał dokumentu z zakresem swoich obowiązków, brak takiego dokumentu w aktach sprawy.

Kto jest uprawniony do wymiany butli z tlenem

Pracodawca ponadto wymagał od powoda wykonywania innych prac nieujętych w skierowaniu na badania takich jak: utrzymanie ruchu w szpitalu, podstawowych prac hydraulicznych, remontowych, porządkowych. Ze względu na zapewnienie ciągłości płynności funkcjonowania szpitala, do obowiązków powoda należało także uwalnianie ludzi z windy, wywożenie śmieci, instalowanie na butle tlenowe reduktora, rozwożenie butli tlenowych po oddziałach, w tym oddziale (…). Czynności te nie były ujęte w zakresie obowiązków powoda, nie były ujęte w żadnym dokumencie.

Pracownicy utrzymania ruchu byli szkoleni do podłączania reduktora przy butli tlenowej przez innych pracowników utrzymania ruchu pozwanego. Tylko dwóch z nich miało dokumenty potwierdzające przejście takiego szkolenia przez podmiot do tego uprawniony.

W trakcie szkolenia poinformowano pracowników ruchu szpitala, że nie powinni oni nakładać na butle reduktorów, ponieważ to nie powinno być ujęte w zakresie obowiązków pracowników utrzymania ruchu. Szkolony przez osoby uprawnione z zakresu transportu ruchu był w 2018 r. W. S., nie był jednak szkolony z zakresu podłączania butli do respiratora.

Żadnemu z pracowników ruchu nie wydano nigdy przedtem polecenia podłączenia butli tlenowej do respiratora. Pracownicy ruchu pracujący razem z powodem u pozwanego uważali, że gdyby dostali polecenie podłączenia butli tlenowej do urządzenia medycznego, to ze względu na dobro pacjentów i brak ich szkolenia należałoby odmówić. Nawet doświadczony pracownik po szkoleniu W. S. zeznał, że gdyby miał taką butlę podłączyć to by się bał.

Powód wraz z innymi kolegami pracy uważali, że zasadnym było w związku z dołożeniem im obowiązków – wożeniem butli tlenowych na Oddział zakaźny (…), dodanie im do pensji dodatku finansowego. Zastępca Dyrektora ds, technicznych miała zamiar taki dodatek dla powoda i innych pracowników uzyskać. Powód miał wiedzę, że taki dodatek będzie niebawem przyznany do pensji.

Wymiana butli z tlenem a organizacja pracy podmiotu leczniczy

Powód woził butle z tlenem oraz zmieniał reduktor po szkoleniu stanowiskowym, bez zaświadczenia o takim szkoleniu organizowanym przez profesjonalistów. Nigdy jednak nie podpinał takiej butli do urządzeń medycznych, czynności te wykonywał i miał w zakresie obowiązków tzw personel „biały”- personel medyczny.

Powód zostawił butle z tlenem o pojemności 40 litrów w danym miejscu, jeśli personel biały prosił by ją podwieźć dalej, to ją woził. Dyrektor techniczny nie miał wiedzy, że do wożenia butli z tlenem potrzebne jest szkolenie. Szkolenie takie nie było organizowane przez pracodawcę, ze względu na brak środków finansowych.

W dniu 3 października 2020 r. powód był w pracy. Przejął nocną zmianę w warsztacie elektrycznym. Jego poprzednik wiedział, że będzie zmiana butli tlenowej na oddziale, informował o tym powoda. Powód około godz. 19.20 został powiadomiony, że ma zawieść na oddział (…) butlę z tlenem.

Dyrektor techniczny wydał także powodowi polecenie podłączenia tej butli tlenowej do respiratora. Powód poinformował Dyrektora, że wcześniej nigdy nie podłączał takiej butli do respiratora, nie ma przeszkolenia w tym zakresie, a do urządzenia jest podłączony nieprzytomny pacjent. Jeśli to zrobi nieodpowiednio może przyczynić się do śmierci pacjenta. Tłumaczył że nie zna się na szczegółach technicznych i medycznych butli, ponieważ jest elektrykiem i pracownikiem technicznym. Dyrektor techniczny zadzwonił więc do zastępcy Dyrektora. Następnie około godz. 19.45 do powoda zadzwonił Dyrektor Szpitala. Powód ponowni wytłumaczył Dyrektorowi dlaczego nie jest w stanie podłączyć w tej sytuacji butli tlenowej do nieprzytomnego pacjenta. Dyrektor powiedział, że butlę podłączy ratownik medyczny.

Wymiana butli z tlenem w zakresie czynności… kogo?

Powód ustalił, że butla ma być przywieziona na godz. 20.30. Powód udał się w tym czasie na Oddział (…) z nową butlą tlenową z reduktorem. Butle tlenowe na tej sali się kończyły, jedna była już pusta. Dostęp do kończącej się butli blokowała inna pusta butla, która skończyła się wcześniej. Od gniazda elektrycznego w wysokości około 30 cm nad podłogą wisiały przewody podłączone do urządzenia medycznego z którego korzystał pacjent.

Aby dostać się do kończącej się butli, należało usunąć pierwszą butlę-pustą, czyli ją podnieść i przenieść nad przewodami tak aby ich nie rozłączyć. Powód wykonał tę czynność prawidłowo i przeniósł pustą butlę na wózek. Następnie powód przywiózł pełną butle i czekał na sygnał kiedy będzie mógł ja ustawić w odpowiednim miejscu. Pustą butlę należało złapać i przenieść nad urządzeniami elektrycznymi na tej sali, uważając aby nie wyłączyć żadnego z nich.

Na sali leżał nieprzytomny pacjent, podłączony przewodami do urządzeń monitorujących a także do respiratora. Obecne na sali pielęgniarki miały problem z obsługą urządzeń, do których podłączony był pacjent, w wyniku ich niewłaściwych czynności włączał się alarm.

Powód trzymał przywiezioną nowa butlę i czekał na moment kiedy będzie mógł podjechać i wymienić ją na butlę pustą. Czekał tak około 1,5 godziny czasu. W pewnym momencie pielęgniarki zaczęły krzyczeć żeby przyszedł pomóc lekarz, który był obecny kilka pokoi dalej w strefie niezakażonej.

Lekarz jednak nie przychodził. Jedna z nich zadzwoniła więc do niego telefonem komórkowym. Lekarz telefon odebrał ale nie przyszedł, powiedział także nie wie co zrobić. Powód wycofał się z tego pokoju, by wrócić po około 10 minutach. Pielęgniarka wyjęła szybkozłaczkę, powód podjechał jak najbliżej z nowa butlą. Ratownik Medyczny S. M. o godz. 19.53 został poproszony o pomoc przy wymianie butli tlenowej i podłączeniu tejże do respiratora na Oddziale (…).

W wymianę butli z tlenem zaangażowane kolejne osoby

Po dotarciu na salę zobaczył zastaną sytuację, a także powoda z dwiema butlami tlenowymi z reduktorami. Ratownik medyczny mimo polecenia nie podłączył żadnej z tych butli, udzielił jedynie instrukcji personelowi medycznemu oddziału. Ratownik medyczny obecny na sali nie dotykał butli tlenowej i jej nie podłączył. Jedna z pielęgniarek krzyknęła więc do powoda aby podłączał butlę.

Powód jednak w tym czasie miał zajęte obie dłonie, a butle tlenowe o pojemności 40 litrów, nie były niczym podparte i mogły się przewrócić. Równocześnie powód obawiał się wykonania tej czynności, której nigdy nie robił, w sytuacji gdy obecny personel medyczny przeszkolony w obsłudze, odmawiał podłączenia nowej butli tlenowej do nieprzytomnego pacjenta.

Pismem z dnia 5 października 2020 r., doręczonym powodowi w dniu 7 października 2020 r. pozwany rozwiązał z powodem umowę o pracę bez wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. W treści pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy wskazano, że przyczynę rozwiązania umowy stanowi odmowa wykonania przez powoda obowiązków pracowniczych w postaci wymiany butli z tlenem na Oddziale (…) (…) w R., która była niezbędna do leczenia pacjenta. Jako drugą przyczynę wskazano utratę zaufania pracodawcy.

Ciąg dalszy nastąpi w artykule w dniu 16 stycznia 2022 roku. Czy sąd oceni zaistniałą sytuację poprzez pryzmat sposobu postępowania personelu medycznego?

Śródtytuły i linki pochodza od redakcji pielegniarki.info.pl

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Zobacz więcej w dziale pt. Orzecznictwo sądowe w zakresie praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 13

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek - pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji.

1 min czytania
Pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji w sprawie złośliwego zaszeregowania do grup w siatce płac W najnowszym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki w pandemiiSzczepienia pielęgniarek

Kary dla niezaszczepionych pielęgniarek.