Pielęgniarki w senacie o ustawie podwyżkowej.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki w senacie o ustawie podwyżkowej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu 4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na której poruszano problemy dotyczące realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. W trakcie posiedzenia głos zabierały przedstawicielki pielęgniarek. Ich wystąpienia opublikujemy wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o medycynie laboratoryjnej i wniesie o wprowadzenie do niej poprawek. Rozszerzają one zakres wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego o możliwość udzielania informacji diagnostycznej i wprowadzają definicję tego określenia. Rozszerzają też zakres czynności medycyny laboratoryjnej o udział w zespołach diagnostyczno–terapeutycznych i konsultacyjnych. Skracają okres przejściowy – z 31 grudnia 2028 r. do 31 grudnia 2026 r. – w którym ukończenie innego kierunku niż analityka medyczna lub diagnostyka laboratoryjna będzie uprawniało do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Przesądzają, że kierownik laboratorium, który nie spełnia wymogów określonych w ustawie, zachowuje swoją funkcję do 31 grudnia 2026 r. Zmiany te zaproponowała przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera. Przyjęta została też poprawka senatora Wojciecha Koniecznego, skreślająca przepis umożliwiający uznanie przez ministra zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Senator zapowiedział zgłoszenie na posiedzeniu Senatu poprawki rozszerzającej zakres wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego o wykonywanie czynności medycyny laboratoryjnej w zakładach patomorfologii i jednostkach publicznej służby krwi. Poparcie komisji uzyskały ponadto poprawki skreślające zmiany wprowadzone w ustawie o działalności leczniczej, które uzależniają możliwość tworzenia i likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, od konieczności uzyskania zgody ministrów ds.: szkolnictwa wyższego i nauki oraz zdrowia. Senackie biuro legislacyjne zwróciło uwagę, że zostały one dodane w trakcie drugiego czytania w Sejmie i wykraczają poza materię wniesionego przez rząd projektu ustawy, mogą zatem być uznane za niezgodne z konstytucją. Komisja przyjęła także poprawki legislacyjne i redakcyjne.

Omawiając ustawę, wiceminister zdrowia Piotr Bromber zaznaczył, że zastąpi ona ustawę o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 r. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów. Zawiera też nowe uregulowania, które wprowadzają m.in. dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych, 6-dniowy urlop szkoleniowy, możliwość wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnej lub grupowej praktyki. Na podstawie nowych przepisów będzie też możliwe uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

Kwestia podwyżek pielęgniarek budzi szereg wątpliwości i kontrowersji

Tego samego dnia Komisja Zdrowia po raz kolejny dyskutowała na temat realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która od 1 lipca 2022 r. wyższe minimalne wynagrodzenia pracowników i zmieniła system ich finansowania. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 5 września br. Jak przypomniała przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, zakończyło się ono wnioskami w sprawie potrzeby weryfikacji wyceny świadczeń i wadliwego algorytmu ich podziału, zapewnienia podmiotom leczniczym środków, które zagwarantują im wypłatę przewidzianych ustawą podwyżek czy potrzeby zmiany podpisanych aneksów umów z NZF. Jak oceniła senator, przez miesiąc sytuacja nie uległa poprawie, a kwestia podwyżek nadal budzi szereg wątpliwości i kontrowersji. Według przewodniczącej Komisji Zdrowia w sprawie realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych panują chaos i bałagan, a cześć wycen należy przeanalizować po raz kolejny raz. Jak wskazała, przyjęte 16% to uśrednienie wysokości podwyżek, podczas gdy szpitale powiatowe nadal mają duży problem z podwyżkami np. dla pielęgniarek.

Komisja Zdrowia (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki pytał, co można zrobić, żeby naprawić trwający dramat, bo prawda jest bardzo prozaiczna: pensje trzeba wypłacać co miesiąc, a zadłużenie szpitali ciągle rośnie. W jego ocenie resort zdrowia robi wszystko, „by ładnie opisać” swoje „działania” w kwestii obiecanych lekarzom czy pielęgniarkom podwyżek, ale nic z tego nie wynika. Marszałek podkreślił, że dla ludzi, którzy zmagają się z podwyżkami prądu, ogrzewania czy żywności sytuacja staje się absolutnie dramatyczna.

O wielkim chaosie i bałaganie mówił także senator Wojciech Konieczny, wskazując na ogólne niezadowolenie w szpitalach i przygotowywanie przez związki zawodowe strajków personelu medycznego. Zwracając się do przedstawiciela resortu zdrowia stwierdził, że miał on rację, mówiąc, że ustawa była oczekiwana. „Chwalicie się tą ustawą, ale nie tym, co stało się po jej wejściu” – konstatował, dodając, że nie można dawać mniej niż wynika to z ustawy. Pytał także o restrukturyzację szpitali, jej ramy i obligatoryjność, a także o to, czy ma ona poprawić wynik finansowy szpitali.

Odpowiadając, wiceminister zdrowia Piotr Bromber nie zgodził się z opinią o chaosie, przypominając, że nikt wcześniej nie wprowadził tak szerokiej regulacji płacowej  w stosunku do środowisk medycznych. Zapewnił, że nawet jeżeli powstają problemy to, to resort wychodzi na przeciw ich rozwiązaniu. Podkreślił, że istotą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczychbyło wypadkową porozumienia pracodawców, strony społecznej i rządowej. „Nikt wcześniej nie alokował takich kwot dla środowisk medycznych” – przekonywał.

Podczas posiedzenia wysłuchano także przedstawicieli strony społecznej: pielęgniarek, diagnostów czy pracodawców szpitali powiatowych, m.in. ze Śląska i Wielkopolski. Przedstawili oni krytyczną ocenę realizacji ustawy, wyrażali też obawy o funkcjonowanie placówek medycznych i ich rosnące zadłużenie, przede wszystkim szpitali powiatowych, w związku z galopującymi kosztami ich funkcjonowania. Apelowali o jak najszybsze przystąpienie do rozmów w celu poszukiwania rozwiązań tej coraz bardziej dramatycznej sytuacji.

źródło: senat.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 8

Bądź pierwszym, który oceni wpis

326 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Chlorofil – właściwości zdrowotne i zastosowanie 

4 min czytania
Chlorofil to ważny składnik roślin, odpowiadający za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, a także za zielony kolor organizmów roślinnych. Spożywanie tego związku wraz…
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Niewiarygodne - związek pielęgniarek za kompromisem w sprawie obniżenia współczynników pracy.

4 min czytania
Szpital zapowiada optymalizację współczynników pracy pielęgniarek i położnych Lubliniec 23.11.2022 rStarostwo PowiatoweRada Powiatu w Lublińcu W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek…
AktualnościDodatki pielęgniarek

Szpital oszukał bezczelnie pielęgniarkę.

3 min czytania
Dodatek COVID dla pielęgniarek i położnych Dodatkowe świadczenie pieniężne dla pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone od 1 maja 2020 roku poleceniem ministra…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarki emerytki - uzupełniają 50% braki w kadrze pielęgniarskiej.