Pielęgniarki – wykaz priorytetowych specjalizacji 2022.

5 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki – wykaz priorytetowych specjalizacji 2022.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych 2022

Ministerstwo Zdrowia corocznie określa Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten stanowi podstawę w postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Minister przedmiotowy wykaz określa po zasięgnięciu opinii Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Poniżej publikujemy wykaz priorytetowych dziedzin, pielęgniarstwa, w których według izby, powinny zostać rozpoczęte bezpłatne specjalizacje w 2022 roku.

Przypominamy, że w dniu 13 grudnia 2021 roku minister zdrowia w obwieszczeniu ogłosił, że na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych w roku 2022 będzie 2 525 miejsc szkoleniowych. Natomiast dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego wyniesie 3 950 PLN. Kwota na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji w 2022 roku to 10 milionów PLN.

Na przykładzie poprzednich lat, można założyć, że miejsc dofinansowanych będzie znacznie więcej. Dlaczego? Ministerstwo zdrowia ogłasza przetargi na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji. Potencjalni organizatorzy składają deklaracje w zakresie kosztów jednego miejsca szkoleniowego. W 2020 roku najwyższa kwota za prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego, w postępowaniu przetargowym wynosiła 2 450 PLN. Najniższa 1 640 PLN. Efektem takiego stanu rzeczy są spore oszczędności, które zostają po rozdysponowaniu 2 525 miejsc szkoleniowych. Te oszczędności pozwalają na dofinansowanie kolejnych miejsc szkoleniowych. Tym sposobem w 2020 roku można było dofinansować nie 2 525 miejsc tylko 3 250. Zapewne sytuacja powtórzy się w 2022 roku.

Priorytetowe szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w roku 2022

Dolnośląskie:

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
7. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Kujawsko-pomorskie:

1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Lubelskie:

1. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Lubuskie:

1. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Łódzkie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Małopolskie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Mazowieckie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
7. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
11. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
12. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
13. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Opolskie:

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
4. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Podkarpackie:

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Podlaskie:

1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Pomorskie:

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
3. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
4. Pielęgniarstwo paliatywnej dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
6. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Śląskie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
11.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
12. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
13. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
14. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Świętokrzyskie:

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologii i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Warmińsko-mazurskie:

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Wielkopolskie:

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2. pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3. pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
4. pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
5. pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6. pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez. pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Zachodniopomorskie:

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 8

Bądź pierwszym, który oceni wpis

365 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – kominy płacowe. Sąd pisze do Trybunału Konstytucyjnego.

4 min czytania
Pielęgniarka podaje szpital do sądu. Sąd zadaje pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu Sąd Rejonowy w Chorzowie, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (dalej:…
Aktualności

Pieluchomajtki dla dorosłych - kiedy można ubiegać się o refundację?

3 min czytania
Ludzie ciało, jak każdy wie, nie jest pozbawione wad. Wstydliwe niedoskonałości manifestują się coraz bardziej wraz z upływem lat. Nietrzymanie moczu jest…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarki – uważajcie na zakażenia krwiopochodne.