Pielęgniarki – znamy już dokładną wysokość podwyżek.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – znamy już dokładną wysokość podwyżek.

Podwyżki pielęgniarek – wzrost kwoty bazowej od 1 lipca 2022 roku

W ustawie sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych uregulowano, że:

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Natomiast w dniu 9 lutego 2022 roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. obwieszczono:

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5 662,53 zł.

Warto nadmienić, że obecna kwota bazowa wynosi 5 167,47 PLN. Wobec powyższego wzrost kwoty bazowej wynosi 495,06 PLN.

Nowy podział pielęgniarek i położnych na grupy i przypisane im współczynniki pracy

W porozumieniu z dnia 5 listopada 2021 roku w ramach Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, ustalono nowy podział pielęgniarek i położnych na poniższe grupy oraz przypisano im wyższe współczynniki pracy.

1. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w l.p. 1,3,4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1,29

2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 1,02

3. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik pracy na 1 lipca 2022 r. : 0,94

Konkretne kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2022 roku

Od 5 listopada 2021 roku znane były nowe współczynniki pracy pielęgniarek i położnych, które mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Natomiast nie była znana wysokość kwoty bazowej na 2022 rok. W związku z powyższym podawane przez ministerstwo zdrowia wysokości wynagrodzeń zasadniczych w grupie pielęgniarek i położnych były szacunkowe. Wynosiły one odpowiednio: 7 182 PLN, 5 678 PLN 5 233 PLN.

Obecnie w związku z podaniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 9 lutego – kwoty bazowej na 2022 rok można dokładnie podać wysokość najniższych wynagrodzeń zasadniczych w grupie pielęgniarek i położnych.

Wyniosą one odpowiednio: 7 304,66 PLN, 5 775,78 PLN, 5 322,77 PLN.

Wobec powyższego faktyczne podwyżki dla pielęgniarek i położnych do 1 lipca 2022 roku, wyniosą więcej niż szacunkowe dane ministerstwa zdrowia, podawane w listopadzie 2021 roku.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 282

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7791 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo przeniosło pielęgniarki z licencjatem do innej grupy na wniosek izby i związku.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy fragment interpelacji do ministra zdrowia w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 90 PLN/godz. Wymagana specjalizacja i studia.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Klinika, która oferuje zabiegi z zakresu: ortopedii, chirurgii plastycznej, laryngologii poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Praca na część…
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki - minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza,…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – roczna pensja pielęgniarki wyniosła 160 tys. PLN.