Praktyka pielęgniarek – sąd o znaczeniu tytułu magistra i specjalisty.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM
Praktyka pielęgniarek – sąd o znaczeniu tytułu magistra i specjalisty.

Sąd Rejonowy ocenił czy posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia miało znaczenie przy powierzaniu zadań do wykonania przez pielęgniarki

Kontynuujemy cykl artykułów redakcyjnych Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie procesów o odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Wszystkie artykuły dotyczące powyższego zagadnienia publikujemy w aktualnościach w zakładce: odszkodowania dla pielęgniarek.

Publikacja przedmiotowych artykułów ma dwa cele. Pierwszy: pomóc pielęgniarkom w napisaniu pozwu sądowego o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Ta sprawa nie dotyczy tylko pielęgniarek z grupy 5. Ma także istotne znaczenie dla pielęgniarek, które zostały zaszeregowane przez pracodawców do grupy 5 siatki płac pielęgniarek i położnych.

Szczegółowe informacje dla tej grupy pielęgniarek wraz z analizą dotyczącą wysokości odszkodowania opublikowaliśmy w artykule pt. Pielęgniarki z grupy 5. Obudźcie się!

Natomiast w artykule pt. Pielęgniarki – sąd o patologii płacowej. Przełożeni zarabiają mniej niż nowo zatrudnione pielęgniarki, sąd obalił obronę szpitala przed zarzutem o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Zdumiewające jest w jaki sposób sąd ukazał rażącą niekonsekwencję zarządzających szpitalem w zakresie kształtowania polityki płacowej w grupie zawodowej pielęgniarek. Na nic zdały się tłumaczenia szpitala, że ustawa o wynagrodzeniach jest tak skonstruowana, że wymusza system wynagradzania, który zastosował pozwany podmiot leczniczy.

Warto zatem, czytając artykuły redakcyjne pielegniarki.info.pl analizować ich istotę i wykorzystać jako gotowiec do argumentacji przez sądem w walce o uzyskanie należnego odszkodowania.

Trzeba być przygotowanym na taką sytuację… O czym świadczą liczne telefony od zbulwersowanych pielęgniarek. Zdarza się, że pielęgniarka oddziałowa zeznaje przed sądem i udowadnia, że pielęgniarki z grupy 2 mają oczywiście inny zakres obowiązków i dlatego mają wyższe wynagrodzenie od pielęgniarek z grupy 2. Także ten aspekt poruszyliśmy w artykule pt. Pielęgniarki oddziałowe – haniebne zeznania przed sądem.

Nie należy wpadać w panikę! Tylko wraz z radcą prawnym lub adwokatem usiąść i opracować listę pytań do pani oddziałowej, które ma prawo zadać „nasz prawnik”. Gotowa lista pytań sama się utworzy analizując poszczególne artykuły redakcyjne pielęgniarki.info.pl zamieszczone w kategorii – odszkodowania dla pielęgniarek.

Z dużą satysfakcją informowaliśmy o zeznaniach pielęgniarza odcinkowego z grupy 2 oraz jednej z pielęgniarek oddziałowych, którzy przedstawili rzeczywiste zasady organizacji pracy pielęgniarek na danym oddziale szpitalnym. Treść ich zeznań przed sądem dostępne są po kliknięciu w poniższe linki:

Przejdźmy kolejny raz do treści uzasadnienia do wyroku sądu, który przyznał pielęgniarkom odszkodowanie. Cytowany poniżej fragment wyroku sądu odnosi się do zasadniczej kwestii w sprawach o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Sąd wyjaśnia, że zróżnicowanie wynagrodzeń pielęgniarek w oparciu o poziom wykształcenia nie jest sam w sobie naganny. Natomiast musi zostać uwarunkowany poprzez wykazanie przez pracodawcę, że poziom wykształcenia ma znaczenie dla wykonywania określonych zadań.

Czy oskarżonemu szpitalowi udało się przekonać sąd, że posiadanie przez pielęgniarki z grupy 2 – wyższego wykształcenia i specjalizacji – przekładał się „na różny sposób wykonywania pracy w porównaniu z pracą pielęgniarek z grupy 6”. Kwestie poruszane w cytowanym poniżej uzasadnieniu podejmujemy cyklicznie na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Niestety część środowiska pielęgniarskiego nie rozumie lub udaje, że nie wie o co kaman. Może lektura artykułu pt. Pielęgniarka płaskoziemcem, pozwoli zrozumieć istotę poruszanego zagadnienia.

Zatem przejdźmy do fragmentu uzasadnienia wyroku. To gotowiec dla pielęgniarek, które na sali sądowej spotkają się z „radosnymi zeznaniami”, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Sąd Najwyższego wielokrotnie zwracał uwagę, że przy powołaniu się pracodawcy na różne kwalifikacje zawodowe konieczne jest wykazanie, że miały one znaczenie przy wykonywaniu zadań powierzonych pracownikom (wyrok SN z 22.2.2007 r, I PK 242/06, wyrok SN z 28.4.2010 r., II PK 324/09, wyrok SN z 21.03.2019 r., II PK 314/17). Trybunał Sprawiedliwości UE już w wyroku z 17.10.1989 r. w sprawie Danfoss (sygn. akt 109/88) wskazał, że różnicując wynagrodzenia, pracodawca może odwołać się do kryterium wykształcenia, ale poprzez wykazanie, że ma ono znaczenie dla wykonywania konkretnych zadań, które są powierzone pracownikowi.

Pozwany w niniejszej sprawie nie wykazał, aby dodatkowe kwalifikacje formalne pielęgniarek (wyższe wykształcenie magisterskie i specjalizacja) przełożyły się na różny sposób wykonywania pracy w porównaniu z pracą powódek. Tym samym nie udowodnił, aby istniały podstawy znacznego zróżnicowania wynagrodzenia tych pracowników. Pracodawca naruszył tym samym zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Zgodnie z art.18§3 Kp postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego. Nie budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie (wyrok SN z 22.02.2007 r., I PK 242/06, wyrok SN z 17.04.2018 r., II PK 37/17), że pracownik w stosunku do którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu może wystąpić z powództwem opartym na art.189 Kpc w zw. z art.18§3 Kp o ustalenie treści stosunku pracy, w tym wypadku w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia. Powierzenie tej kompetencji sądowi stanowi wyjątek od zasady kształtowania treści stosunku pracy przez same strony lub przez przepisy prawa.

Sąd Najwyższy w powołanym już wyroku z 22.02.2007r. (sygn. akt I PK 242/06) wyjaśnił, że rozstrzygnięcie sądu pracy zastępujące postanowienia umowy o pracę odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminującego (art. 18 § 3 in fine Kp) może dotyczyć ukształtowania na przyszłość treści trwającego stosunku pracy. W przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wysokości wynagrodzenia w przeszłości (zwłaszcza po rozwiązaniu stosunku pracy) pracownik może dochodzić odszkodowania w wysokości różnicy między wynagrodzeniem, jakie powinien otrzymywać bez naruszenia zasady równego traktowania a wynagrodzeniem rzeczywiście otrzymanym (art. 18 3d Kp).

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Ponawiamy jeszcze prośbę zespołu redakcyjnego pielegniarki.info.pl. Prosimy o ocenę powyższego artykułu poprzez gwiazdki (od 1 do 5) zamieszczone w sekcji „oceń artykuł”.

Dziękujemy.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 117

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki LM wspominają swoje pierwsze dyżury. Część pierwsza.