Radosna twórczość związku pielęgniarek.

3 min czytania
Aktualności
Radosna twórczość związku pielęgniarek.

Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych pyta ministra zdrowia

W dniu 2 lipca 2021 roku, redakcja Portalu zwróciła się do ministra zdrowia o wyjaśnienia. Korespondencja dotyczyła skutków zapisów w siatce płac. Redakcja podniosła kwestię różnic sięgających 3 tysięcy złotych, pomiędzy pielęgniarkami i położnymi, posiadającymi ten sam zakres kompetencji zawodowych. Redakcja zawnioskowała o wskazanie przesłanek metodologicznych, na których dokonano wyceny pracy pielęgniarek i położnych, skutkującą przedmiotową różnicą w wynagrodzeniach.

Warte jest podkreślenia, że ministerstwo nie zanegowało postawionej tezy w piśmie redakcji portalu do ministerstwa. A mianowicie, że różnice w płacach pielęgniarek, wykonujących ten sam zakres obowiązków nie zostało podważone.

Związek pielęgniarek o “obrzydliwej manipulacji ministerstwa zdrowia”

Związek pielęgniarek i położnych w dniu 13.07.2021 r. opublikował na swojej stronie internetowej pismo do ministra zdrowia. Jest ono pokłosiem korespondencji pomiędzy Portalem Pielęgniarek, a Biurem Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Poniżej publikujemy fragment przedmiotowego pisma.

Warszawa, dnia 9.07.2021 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie żądam sprostowania obrzydliwej manipulacji, przedstawionej w piśmie podpisanym przez Pana Jarosława Rybarczyka – Głównego specjalistę z Biura Komunikacji Ministerstwo Zdrowia, stanowiącym odpowiedź na pismo M. Mielcarka, redaktora „Pielegniarki.info.pl” i opublikowanej na stronie internetowej.

W przytoczonym przez w/w portal piśmie czytamy: „(…) Trzeba przy tym zauważyć, że zgodnie ze złożonym przez przedstawicieli zawodów medycznych obywatelskim projektem ustawy (zgodnym w zakresie propozycji dotyczących pielęgniarek i położnych ze stanowiskiem OZZPiP) w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 35) różnica w wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy grupą zawodową: Pielęgniarka i położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją a grupą: Pielęgniarka i położna bez specjalizacji wynosi połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2583 zł. Natomiast różnica w kwocie gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego w obowiązującej ustawie pomiędzy grupą 7 i grupą 9 wynosi 1705 zł. I jak wskazano wyżej w wyniku opracowanej przez rząd nowelizacji ustawy z maja br. uległa zmniejszeniu.(…)”

źródło: Facebook Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Po pierwsze: Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 35) NIGDY NIE BYŁ SYGNOWANY przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Poza tym projekt ten pochodzi z 2019 roku (sic!) – od tego czasu rzeczywistość, a także rzeczywistość prawna, znacznie się zmieniła. Sam fakt, że Ministerstwo Zdrowia powołuje się na tak stary projekt w oficjalnym dokumencie, jest dość absurdalny. Aczkolwiek po ostatnich miesiącach wątpliwej jakości „współpracy” z Ministerstwem Zdrowia chyba nic już nas nie powinno dziwić. (…)

Związek pielęgniarek o “jawnym kłamstwie”

(…) A zatem stwierdzenie, że różnica w wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych proponowanych przez OZZPiP pomiędzy grupą zawodową: Pielęgniarka i położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją a grupą: Pielęgniarka i położna bez specjalizacji wynosi połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2 583 zł jest JAWNYM KŁAMSTWEM. Różnica ta bowiem wynosi 1 033,49 zł, czyli jeszcze mniej, niż kwota w obowiązującej ustawie wynosząca 1705 zł, którą obecnie chwali się w mediach Ministerstwo Zdrowia.

Jesteśmy zażenowani niskim poziomem merytorycznym pracowników Ministerstwa Zdrowia i ich prymitywnymi próbami manipulowania opinią publiczną. Zamiast rzetelnej informacji, udzielanej w oparciu o dokumenty będące w zasobach Ministerstwa, mamy do czynienia z nieudolnymi próbami wprowadzania w błąd środowiska pracowników medycznych oraz opinii publicznej.

Krystyna ptok, przewodnicząca Ozzpip

Warto przypomnieć, że powyższe współczynniki stanowią między innymi jeden z postulatów sporów zbiorowych prowadzonych aktualnie przez Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP.

Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

Śródtytułu pochodzą od Redakcji Portalu

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Oczekując na stanowisko ministerstwa zdrowia w powyższej sprawie, uważamy, że racja w sporze leży po stronie ministerstwa zdrowia. Szczegółową argumentację oraz stosowne dokumenty w zakresie naszego stanowiska, przedstawimy po odpowiedzi ministerstwa zdrowia na pismo związku pielęgniarek.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 31

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7358 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki wspominają pochody majowe. Zobacz zdjęcia.

2 min czytania
Wspomnienia pielęgniarek z Liceum Medycznego Jak w piosence Varius Manx “I wtedy przyszedł maj…”, a wraz z nim dla wielu pielęgniarek i…
Aktualności

"Przyszłe Położne" proszą o pomoc położne i pielęgniarki.

1 min czytania
Wpływ pandemii na pracowników ochrony zdrowia Szanowni Państwo, Studenci SKN Przyszłe Położne oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego wraz Zakładem Badań…
AktualnościNowa siatka płac

Minister docenił pielęgniarki. Zarobią mniej niż panie w administracji.

2 min czytania
Pielęgniarki i położne w nowej siatce płac Minister zdrowia w szczególny sposób podziękował Radzie Ministrów za przyjęcie projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach…
Komentarze
×
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Rodzina o winie pielęgniarki. Wyrok sądu.