Różnice w płacach pielęgniarek. Stanowisko ministra.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Różnice w płacach pielęgniarek. Stanowisko ministra.

Różnice w płacach pielęgniarek – skala. Pismo do ministra

W dniu 2 lipca 2021 roku, redakcja Portalu zwróciła się do ministra zdrowia o wyjaśnienia w sprawie skutków zapisów w siatce płac. Redakcja podniosła kwestię różnic sięgających 3 tysięcy złotych, pomiędzy pielęgniarkami i położnymi, posiadającymi ten sam zakres kompetencji zawodowych.

Zobacz także: Pismo pielęgniarek do ministra zdrowia.

Redakcja zawnioskowała o wskazanie przesłanek metodologicznych, na których dokonano wyceny pracy pielęgniarek i położnych, skutkującą przedmiotową różnicą w wynagrodzeniach.

Odpowiedź ministerstwa w sprawie różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek

Ministerstwo odpowiedziało jeszcze w tym samym dniu, w którym wysłano przedmiotowa korespondencje. Poniżej cytujemy całość odpowiedzi resortu zdrowia.

Szanowny Panie Redaktorze,
w imieniu rzecznika prasowego informuję, że w uzasadnieniu do projektu ustawy z roku 2017 (która aktualnie obowiązuje jako ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) wskazano: „Określone w projekcie ustawy poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych co do zasady ustalone zostały na poziomie zbliżonym do faktycznych średnich wynagrodzeń zasadniczych wypłacanych obecnie w podmiotach leczniczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Relacje pomiędzy poziomami najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup zostały dodatkowo skorygowane. W sposób, który będzie odzwierciedlał postulowaną przez partnerów społecznych proporcję pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia.”

Ustawa weszła w życie 2017 roku, natomiast już 2018 roku zmniejszono różnice w płacach pomiędzy poszczególnymi grupami.

Już w nowelizacji ustawy z 2018 r. dokonano przeniesienia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Lecz niewymagających specjalizacji, z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w lp. 9 do grupy określonej w lp. 8. Zmiana w załączniku do ustawy spowodowała, że współczynnik pracy 1,05 obowiązywał przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i specjalizacji.

Natomiast pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pracy, na którym wymagane jest posiadanie specjalizacji, niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów, miały jednakowy współczynnik pracy jak pielęgniarki i położne bez specjalizacji, które są zatrudnione na stanowiskach, na których wymagany jest tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (współczynnik pracy w wysokości 0,73). To rozwiązanie przyczyniło się do zmniejszania różnic w wysokości minimalnych wynagrodzeń w grupach pielęgniarek i położnych.

W 2021 roku niesymetrycznie zwiększono współczynniki pracy. Skutek -zmniejszono różnice w płacach pielęgniarek

Zgodnie z ustaleniami ze stroną związkową oraz stroną pracodawców Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw dokonano niesymetrycznego podwyższenia współczynników pracy, co skutkuje zmniejszeniem różnic w wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup pielęgniarek i położnych:

7. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia: zmiana współczynnika pracy z 1,05 na 1,06, co skutkuje wzrostem kwoty gwarantowanej minimalnej płacy zasadniczej o 1%.

8. Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa: zmiana współczynnika pracy z 0,73 na 0,81 co skutkuje wzrostem kwoty gwarantowanej minimalnej płacy zasadniczej o 11%.

9. Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia: zmiana współczynnika pracy z 0,64 na 0,73 co skutkuje wzrostem kwoty gwarantowanej minimalnej płacy zasadniczej o 14%.

Ponadto, zmniejszeniu różnic w wysokości płac minimalnych służyło wprowadzone w majowej nowelizacji podwyższenie współczynnika pracy. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy pielęgniarki albo położnej, na których wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego licencjat pielęgniarstwa albo tytułu zawodowego licencjat położnictwa, z planowanego poziomu 0,73 na 0,81.

Zobacz także: Pielęgniarki – ostateczny podział na grupy i współczynniki pracy.

MZ – pani przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok chciała jeszcze większych różnic

Trzeba przy tym zauważyć, że zgodnie ze złożonym przez przedstawicieli zawodów medycznych obywatelskim projektem ustawy (zgodnym w zakresie propozycji dotyczących pielęgniarek i położnych ze stanowiskiem OZZPiP) w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 35) różnica w wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy grupą zawodową: Pielęgniarka i położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją a grupą: Pielęgniarka i położna bez specjalizacji wnosi połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2583 zł, natomiast różnica w kwocie gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego w obowiązującej ustawie pomiędzy grupą 7 i grupą 9 wynosi 1705 zł. I jak wskazano wyżej w wyniku opracowanej przez rząd nowelizacji ustawy z maja br. uległa zmniejszeniu.

MZ – prace nad współczynnikami pracy będą kontynuowane

W Stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 roku wszystkie strony Zespołu. W skład, którego wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców. Zadeklarowały gotowość kontynuowania prac nad zwiększaniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach.

Na posiedzeniu Prezydium Trójstronnego Zespołu 1 czerwca br. z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego ustalono, że Zespół będzie prowadził dalsze intensywne prace nad regulowaniem minimalnych wynagrodzeń z uwzględnieniem zawartej w Polskim Ładzie deklaracji o osiągnięciu w roku 2023 finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% i na poziomie 7% w roku 2027. 

Trójstronny Zespół jest zatem forum dalszych rozmów nad zmianami w zakresie organizacji grup zawodowych w ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, ustalania współczynników pracy i ich wzajemnych relacji. Ministerstwo Zdrowia liczy na dalszych udział w pracach Zespołu przedstawicieli OZZPiP w ramach reprezentacji Forum Związków Zawodowych.

Z poważaniem,
Jarosław Rybarczyk
Główny specjalista
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Zdrowia

Linki i śródtytuły w treści odpowiedzi ministerstwa pochodzą od redakcji portalu.

Wstępne wnioski redakcji portalu

W zakresie powyższej odpowiedzi ministerstwa zdrowia, redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych ustosunkuje się wkrótce. Jednak już teraz możemy przedstawić pierwszy wniosek: ministerstwo nie odpowiedziało na pytanie. Wobec powyższego ponownie skierujemy je do ministra zdrowia. Natomiast mamy tę satysfakcję, że ministerstwo nie zanegowało postawionej tezy w piśmie portalu do ministerstwa. A mianowicie, że różnice w płacach pielęgniarek, wykonujących ten sam zakres obowiązków nie zostało podważone.

Zobacz także: Pielęgniarki – kominy płacowe – efektem nowej siatki płac.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 63

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Aktualności

Izby pielęgniarek – wynagrodzenia działaczy w maju 2024 roku.

1 min czytania
Wysokość zarobków w izbach pielęgniarek szokuje środowisko pielęgniarskie… Personel pielęgniarski jest zbulwersowany wysokością zarobków osób pełniących funkcje w izbach pielęgniarek. W artykule…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Gratyfikacja pielęgniarek za doświadczenie.