Sąd – pielęgniarki z grupy 6 mają szerszy zakres obowiązków niż osoby z grupy 2.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM
Sąd – pielęgniarki z grupy 6 mają szerszy zakres obowiązków niż osoby z grupy 2.

Sąd zbadał zakresy obowiązków pielęgniarek z grupy 6 i 2

Do bardzo ciekawych wniosków doszedł Sąd Rejonowy badając zakresy czynności pielęgniarek z grupy 6 i 2. Pracodawcy oskarżani przez pielęgniarki z grupy 2 o nierówne traktowanie w zatrudnieniu starają się przedstawić sądowi organizację pracy personelu pielęgniarskiego w taki sposób, aby zmyć z siebie zarzuty o dyskryminację płacową.

Dlatego mijając się z faktycznym stanem, ukazują sądowi wyższość pielęgniarek z grupy 2 w zakresie szerszego zakresu obowiązków oraz uprawnień zawodowych. O tym aspekcie sądowych batalii przed Sądami Pracy piszemy w poniższych artykułach redakcyjnych.

W poniższym artykule redakcyjnym pielegniarki.info.pl poruszamy zagadnienie dotyczące analizy zakresów obowiązków pielęgniarek z grupy 6 i 2, którą dokonał Sąd Rejonowy. Analiza sądu doprowadziła zaskakujących wniosków.

Oddajmy zatem głos sądowi, cytując fragment uzasadnienia wyroku.

Szpital nie wymagał, aby osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub starszej pielęgniarki miała wykształcenie wyższe magisterskie i specjalizację. Na stanowisku starszej pielęgniarki wymagane było:

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 5 lat pracy w zawodzie, lub

– licencjat pielęgniarstwa i 3 lata pracy w zawodzie, lub

– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w zawodzie, lub

– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i rok pracy w zawodzie.

Na stanowisku pielęgniarki zatrudnione mogły być natomiast osoby z tym samym wykształceniem jak wyżej, z tą różnicą, że nie musiały legitymować się żadnym doświadczeniem pracy w zawodzie.

(okoliczności niesporne – zestawienie k.67, wyjaśnienia strony pozwanej, załącznik do Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r.).

Pielęgniarkom z grupy 6 skarżącym szpital, jako osobom zatrudnionym na stanowiskach starszych pielęgniarek i posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe były zlecane zadania związane z wprowadzaniem do pracy nowo zatrudnionych osób. Regulamin obowiązujący u pozwanego przewidywał, że czynności te mogły wykonywać starsze pielęgniarki z 5 letnim doświadczeniem. Zadania te nie były zlecane osobom z tytułem magistra i specjalizacją, jeśli nie posiadały wymaganego doświadczenia.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Powyższa konkluzja Sądu Rejonowego kapitalnie oddaje faktyczny stan w zakresie kompetencji zawodowych pielęgniarek z różnych grup siatki płac. Ukazuje brak znajomości realiów wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki zaszeregowane do grupy 2 i 6. Pokazuje anatomię odarcia z godności zawodowej pielęgniarek z długoletnim stażem zawodowym, które wprowadzały osoby z mniejszym doświadczeniem zawodowym. W powyższych uwarunkowaniach nierówno traktowane w zatrudnieniu pielęgniarki zarabiały mniej niż… wprowadzane przez nie osoby z grupy 2.

Powyższe stanowi przepis na upokorzenie i zdeptanie godności zawodowej pracownika. Skandaliczne w powyższych realiach są głosy: trzeba było się uczyć. Nie tylko skandaliczne ale także niegodne osób, które powinny postępować zgodnie z duchem Kodeksu Etyki Zawodowej…

„Niedopuszczalne są zachowania i postawy pielęgniarki, położnej o charakterze mobbingu, molestowania, manipulacji lub innego rodzaju naruszeń godności i dóbr osobistych innych osób”.

źródło: Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2023 roku

Do sprawy powrócimy wkrótce na pielegniarki.info.pl

Jeszcze jedna prośba zespołu redakcyjnego pielegniarki.info.pl. Prosimy o ocenę powyższego artykułu poprzez gwiazdki (od 1 do 5) zamieszczone w sekcji „oceń artykuł”.

Dziękujemy.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 619

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościNormy zatrudnieniaPraktyka zawodowa

25 pielęgniarek obsługuje 38-łóżkowy oddział chirurgiczny.