Wynagrodzenia pielęgniarek – związek pisze sprostowania.

3 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP
Wynagrodzenia pielęgniarek – związek pisze sprostowania.

Związek pielęgniarek pisze sprostowania wprowadzające w błąd

OZZPiP poprzez wynajętego radcę prawnego pisze sprostowania do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. Do pisania sprostowań pełnomocnictwo podpisała pani Krystyna Ptok.

Niestety związani przepisami prawa prasowego jesteśmy zobligowani do zamieszczenia poniżej cytowanego sprostowania nr 1. Sądy rozpatrujące skargi na brak zamieszczenia sprostowania nie wchodzą w istotę spornych kwestii. Badają tylko czy sprostowanie zostało zamieszczone. Prawo prasowe jest tak skonstruowane, że sprostowanie i tak trzeba zamieścić mimo, że zawiera informacje nieprawdziwe!

Poniżej cytujemy treść pierwszego sprostowania. Tak pierwszego, gdyż OZZPiP wysyła systematycznie kolejne sprostowania. Mamy nadzieję, że związek nie wystąpi o wypłatę wierszówki. Natomiast ze strony redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych możemy zapewnić, że będziemy wysyłać systematycznie sprostowania do informacji zamieszczonych na stronie internetowej związku. Na zasadzie wzajemności, w celu informowania pielęgniarek i położnych o treściach wprowadzających w błąd a publikowanych na stronie internetowej związku OZZPiP. Kto mieczem wojuje…

Związek pielęgniarek pisze sprostowania wprowadzające w błąd – treść pierwszego sprostowania

Poniżej cytujemy treść sprostowania OZZPiP oraz komentarz redakcji pielegniarki.info.pl

W treści „Nie dla projektu ustawy OZZPiP o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego”, który ukazał się w dniu 13 marca 2023 r. podano wymagające sprostowania informacje.

Wprowadzające w błąd jest zawarte w artykule twierdzenie, że projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zmierza do utrwalenia absurdalnego i dyskryminującego rozwiązania w obecnej siatce płac, podczas gdy w istocie i jak wynika z uzasadnienia projektu, jego celem jest właśnie zmniejszenie i niwelowanie różnic wynagrodzenia pomiędzy grupami.

Wyjaśnimy, że projekt będący wynikiem prac Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ma na celu poprawienie sytuacji materialnej pielęgniarek i położnych. Działania OZZPiP polegają na podjęciu wysiłku organizacyjnego wokół inicjatywy ustawodawczej i jest to działanie konstruktywne w przeciwieństwie do działań portalu pielegniarki.info.pl, który nawołuje do zbierania głosów pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec projektu.

Uprzejmie wyjaśniamy i informujemy czytelników, czego zabrakło w prostowanej publikacji, że takie działanie jest prawnie bezskuteczne, bowiem w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli nie przewidziano procedury sprzeciwu przeciwko projektowi obywatelskiemu.

Uważamy natomiast, że właściwą formą działania byłoby opracowanie przez portal pielegniarki.info.pl własnego projektu i wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w przewidzianej prawem formie.

Koniec sprostowania…

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Tak jak pisaliśmy powyżej redakcja pielegniarki.info.pl związana jest przepisami prawa prasowego do zamieszczenia sprostowań. Sądy rozpatrujące skargi na brak zamieszczenia sprostowania nie wchodzą w istotę spornych kwestii. Badają tylko czy sprostowanie zostało zamieszczone. Prawo prasowe jest tak skonstruowane, że sprostowanie i tak trzeba zamieścić mimo, że zawiera informacje nieprawdziwe.

Idealnym przykładem sprostowania, które wprowadza w błąd jest powyżej cytowane sprostowanie napisane na zlecenie OZZPiP. W sprostowaniu podnosi się zarzut:

„Wprowadzające w błąd jest zawarte w artykule twierdzenie, że projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zmierza do utrwalenia absurdalnego i dyskryminującego rozwiązania w obecnej siatce płac”.

Informujemy, że wyżej cytowane stwierdzenie nie wprowadza w błąd. Dlaczego? Bowiem w projekcie autorstwa OZZPiP podzielono pielęgniarki i położne na grupy oraz zróżnicowano wysokość wynagrodzenia osób wykonujących te same czynności zawodowe w ramach tych samych kompetencji zawodowych. Taką samą wadą jest obarczony obecny system wynagradzania pielęgniarek i położnych. W treści sprostowania podniesiono – „zmniejszenie i niwelowanie różnic wynagrodzenia pomiędzy grupami”.

Taki argument jest kuriozalny i jest koronnym dowodem, że sprostowanie wprowadza w błąd. Bowiem w przedmiotowym projekcie nie zlikwidowano różnic w płacach tylko je zmniejszono. Wniosek: w projekcie autorstwa OZZPiP mamy utrwalenie absurdalnego i dyskryminującego rozwiązania w obecnej siatce płac.

Natomiast w sprostowaniu dokonano oceny działania pielegniarki.info.pl w kontekście petycji do pani Krystyny Ptok – „Nie dla projektu ustawy związku OZZPiP o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego” – oraz doradzono wystąpienie z własną inicjatywą ustawodawczą. Zdecydowanie powyższe jest niedopuszczalne wobec niezależnego tytułu prasowego oraz niezależnego zespołu dziennikarskiego.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem – niż pisanie sprostowań – dla użytkowników portalu byłoby udzielenie przez panią Krystynę Ptok odpowiedzi na pięć pism, które opublikowano w artykule pt. Pielęgniarki – 5 razy nie! Dla ustawy OZZPiP.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 102

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
Komentarze
×
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka poprosi ratownika o założenie cewnika moczowego.