Zarzut dla pielęgniarki – nie złożyła podpisu pod raportem pielęgniarskim.

2 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa
Zarzut dla pielęgniarki – nie złożyła podpisu pod raportem pielęgniarskim.

Praktyka zawodowa pielęgniarek

W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przytaczamy fragmenty uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie pielęgniarki, która rozdawała leki na podstawie własnych notatek.

Sąd Rejonowy w J. wyrokiem z 13 maja 2019 r. oddalił powództwo pielęgniarki G. L. przeciwko pozwanej Fundacji G. w K. Pielęgniarka domagała się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne jako niezgodne z prawem, a następnie przywrócenia do pracy u strony pozwanej.

Sąd Rejonowy ustalił, że pielęgniarka G. L. została zatrudniona w pozwanej fundacji jako pielęgniarka na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W dniu 30 maja powódka otrzymała pisemne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jako przyczynę podano:

– zamianę leków w dniu 22 maja,
– niewłaściwe wykonywanie obowiązków medycznych,
– nieznajomość leków i nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
– kilkakrotne pisemne kwestionowanie kompetencji kierownictwa medycznego placówki.

Zobacz także:

Sąd Rejonowy uznał, że podana w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyna w postaci zamiany leków była prawdziwa i zasadna w rozumieniu art. 45 k.p.

W ocenie sądu pierwszej instancji ciężar naruszonych obowiązków oraz potencjalny skutek dla zdrowia chorego niewątpliwie uzasadniały rozwiązanie stosunku pracy z pielęgniarką. Sąd Rejonowy uznał przy tym, że rozważanie pozostałych podanych przyczyn wypowiedzenia nie jest już konieczne, tym bardziej że nie zostały one sprecyzowane albo nie potwierdziły się. Dotyczy to zarzutu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, co miało się sprowadzać do niepodpisania raportu pielęgniarskiego, lecz zdarzało się także innym zatrudnionym.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że nie jest jasne, na czym miało polegać niewłaściwe wykonywanie przez powódkę obowiązków medycznych, gdyż poza zdarzeniem z 22 maja pozwany nie przytoczył przykładów takiej sytuacji. Z kolei zarzut pisemnego kwestionowania kompetencji kierownictwa medycznego placówki – jak można się tylko domyślać – dotyczył skargi powódki z 6 marca. Niezależnie od oceny merytorycznej zgłoszonych w tej skardze kwestii, nie przekraczała ona, w ocenie Sądu Rejonowego, uprawnienia pracownika do zwrócenia uwagi dyrektorowi na nieprawidłowości w zachowaniu bezpośrednich przełożonych. Teza powódki, jakoby była szykanowana i celowo zwolniona, nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym. (…)

Cały artykuł przeczytasz w sierpniowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 36

Bądź pierwszym, który oceni wpis

836 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka nie będzie musiała być członkiem izby pielęgniarskiej.

5 min czytania
Proponowane zmiany powinny objąć także izby pielęgniarek i położnych Do sejmu wpłynął w dniu 5 lipca 2023 roku projekt ustawy, która między…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w punkcie pobrań. Od 9 tys. PLN brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Resort nad morzem w Jarosławcu zatrudni dwie pielęgniarki. Zakres obowiązków: Praca w przychodni POZ, w punkcie pobrań/ Praca…
Aktualności

Najczęstsze skutki uboczne radioterapii - zapobieganie, zarządzanie i poprawa jakości życia pacjentów

9 min czytania
Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. W terapii tej wykorzystuje się promieniowanie, które nie tylko działa destrukcyjnie na komórki…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Sąd: pielęgniarka nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego, oraz częstości akcji serca.