Szczurek-Żelazko: zarobki pielęgniarek wyższe o 40% niż kilka lat do tyłu.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


  Zobacz także:

  SZCZUREK-ŻELAZKO: ZAROBKI PIELĘGNIAREK

  WYŻSZE O 40% NIŻ KILKA LAT TEMU.

  Czytaj także: 

  1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020.

  Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

  Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

  Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.

  Płace pielęgniarek. Na co związek umówił się z ministrem zdrowia...


  Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 9 lipca 2019 roku

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

  (....)

  Po pierwsze, aby zatrzymać emigrację pielęgniarek, podejmowaliśmy konkretne działania, mające na celu poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Wygląda to tak. Kontynuacja wzrostu wynagrodzeń w formie dodatków 4 razy 400. W ubiegłym roku podpisane porozumienie między związkiem zawodowym a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, na podstawie którego ten dodatek został włączony do zasadniczego wynagrodzenia, czyli zostało podwyższone wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 1 tysiąca 100 zł w ubiegłym roku, a teraz, od 1 lipca, dodatkowo jeszcze o 100 zł, zatem w sumie 1 tysiąc 200 zł. Ponadto ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która obowiązuje wszystkich pracowników w ochronie zdrowia, również spowodowała, że nastąpił wyraźny wzrost wynagrodzeń. W tej chwili możemy szacować, że ten wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych to jest w granicach 30–40% w stosunku do kilku lat do tyłu. To spowodowało, że pielęgniarki przestały wyjeżdżać za granicę. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mamy dane z rejestru Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Otóż po raz pierwszy 100% pielęgniarek odbiera zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu. Mało tego, izba wydaje więcej zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu niż jest absolwentów szkół kończących kierunki pielęgniarskie. To świadczy o tym, że wracają do zawodu pielęgniarki czy pielęgniarze, którzy nie funkcjonowali w systemie, którzy funkcjonowali być może w kraju, ale poza systemem ochrony zdrowia, bądź też byli za granicą. W ostatnich kilku latach mamy w systemie więcej pielęgniarek, o ok. 20 tysięcy. Gdy przymierzymy rok 2014 do roku 2019, to okaże się, że mamy ponad 20 tysięcy pielęgniarek więcej w systemie. Przestały wyjeżdżać.

  (...)

  Wybrał: Mariusz Mielcarek 

  "Sprawa 1 200 PLN do podstawy"

  Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego live'a...