Pielęgniarka wykonująca zawód według "zasad katolickiej nauki społecznej"?

Kształcenie pielęgniarek.

Według jakich zasad wykonywanie zawodu pielęgniarki?  

Zobacz także: Pielęgniarki - Radio Maryja: przedstawiciele tego zawodu naruszyli kluczowe standardy.

Kształcenie kadr na kierunku Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny – jest zgodne z wyraźnie określoną misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jaką jest służba człowiekowi. Pielęgniarstwo to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi potrzebującemu opieki i wspieranie go w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji oraz utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i życiu z chorobą. Przygotowanie kadr pielęgniarskich stanowi bowiem odpowiedź na wciąż rosnące – w obecnej sytuacji demograficznej i cywilizacyjnej – zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi dotyczące pomocy pielęgniarskiej i socjalnej. 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo obejmują bardzo szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa stanowią ponad 2300 godzin, w łącznej liczbie 4800 godzin, które obejmuje program studiów na tym kierunku. 

Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywać się będzie trzyetapowo. I etap: po zakończeniu form wykładowych (dla całego roku studiów) będą realizowane ćwiczenia lub konwersatoria, w trakcie których student nabywa umiejętność, na bazie opisu indywidualnego przypadku, rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta z zastosowaniem klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich. Częściowo zajęcia te będą realizowane w pracowniach komputerowych oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i innych pracowniach specjalistycznych. W trakcie ćwiczeń student będzie nabywał umiejętności wykonania procedur pielęgniarskich – podstawowych i specjalistycznych; II etap: to zajęcia praktyczne realizowane w specyficznych warunkach klinicznych oraz III etap z najwyższym poziomem samodzielności studenta – praktyki zawodowe. 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – będą oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, dzieci starszych, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja. 

W swoich działaniach edukacyjnych Uczelnia dba ponadto o pełen rozwój osobowy, wybierających ją studentów, aby także jako pracownicy sektora medycznego jak najlepiej wykonywali swoją pracę, z uwzględnieniem etyki i zasad katolickiej nauki społecznej. Rzetelne przygotowanie studenta uwzględnia w swoich działaniach troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu.

źródło: wsksim.edu.pl

Komentarze użytkowników

#1  2019.10.02 07:45:56 ~Piel.

WG PAŃSTWA PIS WSZYSTKO MOŻLIWE POPRZEZ DEPRECJACJĘ ZAWODOWĄ BY MNIEJ NAM PŁACIĆ ZACOFAŃSTWO !

#2  2019.10.02 09:56:18 ~xyz

To teraz pielęgniarki będą dzielone na te kościelne i te świeckie , te nauczone bez żadnej doktryny będą mniej wartościowe ? Dość już tych głupich podziałów , bóg stworzył człowieka z jego własnym sumieniem które nie jest zależne od żadnej doktryny religijnej .

#3  2019.10.02 10:56:32 ~do 2

Zawsze były siostry i pielęgniarki.

#4  2019.10.02 11:01:24 ~Piel

Powodzenia !

#5  2019.10.02 11:24:35 ~Oj

Tratata, teologie mogą być różne: ateistyczne, chrześcijańskie ( z paletą swoich barw), itd. Co do podziałów- odsyłam do danych o pracy mózgu. Czy Koleżanka proponuje wprowadzenie w życie społeczne typu podziałów?

#6  2019.10.02 12:00:54 ~Plg

Proponowane kształcenie,podobne do kształcenia dawnych S M.

#7  2019.10.02 12:08:49 ~Do

Lekarza w 5 lat i bez specjalizacji.

#8  2019.10.02 12:58:02 ~Hehe

U mnie to tak leniwe baby, że nawet leków pacjentom nie podały dziś. No bo po co? Brakuje służących w postaci opiekunek?

#9  2019.10.02 13:42:37 ~do 5

O czym Ty mówisz i do kogo jaki mózg dzielą się tylko prymitywne formy życia np. drożdże czy o taki podział ci chodzi . Formy istnienia bardziej zorganizowane w słusznej sprawie łącza się a nie dzielą

#10  2019.10.02 13:48:54 ~Piel m

Zawód ten czy inny nie powiniem byc w oparciu czy to o katolicką czy prawosławną czy jeszcze szereg inną naukę społeczną,tylko o zgodną z własnym sumieniem. A dla tych co doszukują się religi w tym to odsylam do przypowiesci o miłosiernym samarytaninie.Nie wazne z jakim czlowiekiem mamy do czynienia,chocby to byl zabojca to rowniez trzeba nad nim sprawowac ochrone ZDROWIA.

#11  2019.10.02 14:03:30 ~do #9

Ok, słowo 'rozróżnienie'.

#12  2019.10.02 14:41:54 ~Oj

Formalnie tytuł 'pielęgniarki' bez względu na światopogląd państwo nadaje osobie, która jest przygotowana przez uczelnię lub szkołę ( w których pracują ludzie o różnych światopoglądach) do czynności, których nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa art. 8 i 84-87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. ( wcześniej art. 2 i 21 Ustawy o pielęgniarstwie z 1935 r.). Czy wprowadzając błąd w program kształcenia pielęgniarek można stworzyć klasę pseudo obywateli ?

#13  2019.10.02 17:51:15 ~Ja

Co znaczy:wg katolickich zasad? Beda odmawialy pomocy nie katolikom? A moze tym co nie maja slubu koscielnego?

#14  2019.10.02 18:10:05 ~Maria

Do 8 ,tzn gdzie te "leniwe baby" masz na podgladzie? Mistrz kocopołòw. !

#15  2019.10.02 18:47:11 ~Ania

Tak ,niech sobie redemptorysta kształci do opieki nad sobą ,bo zadna inna sie nie tknie.

#16  2019.10.02 18:49:41 ~Ania

Chcą już do reszty zrobić z pielęgniarek tzw.pomieszanie k. z mułem.

#17  2019.10.02 20:04:01 ~Ojejku

A komu się dedykuje: pseudo prawo, pseudo historię?

#18  2019.10.02 20:09:43 ~do 13

To znaczy dążyć do prawdy!

#19  2019.10.02 20:34:47 ~Paula

S.szaj dziadu opiekunie do IDIOTÓW (do siebie). ZEŻARŁEŚ leki Naszym Pacjentom, na twoje BEZMÓZGOWIE ci podziałały?

#20  2019.10.03 00:58:34 ~Aloj

Oczy i uszy otwarlysmy na swoje prawa, pielęgniarki i położne, kobiety. W demokracji to jest podstawa- równe traktowanie. W Konstytucji zapisane - Poszanowanie godności Człowieka . I wiele innych praw demokracji. Jednak dzisiaj wartością jest podporządkowanie, społeczeństwa, kobiet!

#21  2019.10.03 06:44:30 ~Krz

A potem 24/h za Bóg zapłać

#22  2019.10.03 18:04:04 ~siostra

Tylko brat mówi do mnie siostro.

#23  2019.10.04 11:21:15 ~do 22

Do mnie mówią pacjenci,a nie mam rodzeństwa i co mam robić? Cierpliwa edukacja nie pomaga,bo przychodzą następni.

Dodaj komentarz