Pielęgniarka wykonująca zawód według "zasad katolickiej nauki społecznej"?

2 min czytania
Aktualności

Według jakich zasad wykonywanie zawodu pielęgniarki?  

Zobacz także: Pielęgniarki – Radio Maryja: przedstawiciele tego zawodu naruszyli kluczowe standardy.

Kształcenie kadr na kierunku Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny – jest zgodne z wyraźnie określoną misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jaką jest służba człowiekowi. Pielęgniarstwo to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi potrzebującemu opieki i wspieranie go w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji oraz utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i życiu z chorobą. Przygotowanie kadr pielęgniarskich stanowi bowiem odpowiedź na wciąż rosnące – w obecnej sytuacji demograficznej i cywilizacyjnej – zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi dotyczące pomocy pielęgniarskiej i socjalnej. 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo obejmują bardzo szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa stanowią ponad 2300 godzin, w łącznej liczbie 4800 godzin, które obejmuje program studiów na tym kierunku. 

Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywać się będzie trzyetapowo. I etap: po zakończeniu form wykładowych (dla całego roku studiów) będą realizowane ćwiczenia lub konwersatoria, w trakcie których student nabywa umiejętność, na bazie opisu indywidualnego przypadku, rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta z zastosowaniem klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich. Częściowo zajęcia te będą realizowane w pracowniach komputerowych oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i innych pracowniach specjalistycznych. W trakcie ćwiczeń student będzie nabywał umiejętności wykonania procedur pielęgniarskich – podstawowych i specjalistycznych; II etap: to zajęcia praktyczne realizowane w specyficznych warunkach klinicznych oraz III etap z najwyższym poziomem samodzielności studenta – praktyki zawodowe. 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – będą oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, dzieci starszych, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja. 

W swoich działaniach edukacyjnych Uczelnia dba ponadto o pełen rozwój osobowy, wybierających ją studentów, aby także jako pracownicy sektora medycznego jak najlepiej wykonywali swoją pracę, z uwzględnieniem etyki i zasad katolickiej nauki społecznej. Rzetelne przygotowanie studenta uwzględnia w swoich działaniach troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu.

źródło: wsksim.edu.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7797 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki - sąd o skutkach kategoryzacji chorych.

3 min czytania
Raport pielęgniarski – znaczenie w praktyce zawodowej W majowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, poświęconym w całości orzecznictwu sądowemu w zakresie…
Aktualności

Prywatny dyżur pielęgniarki w domu a marketing medyczny

3 min czytania
Prywatne dyżury pielęgniarki w domu to coraz popularniejsza forma opieki medycznej, która zapewnia pacjentom wygodę i dostęp do wysoko wyspecjalizowanych usług pielęgniarskich…
AktualnościBrak pielęgniarek

Rośnie liczba pielęgniarek do 30 roku życia.

2 min czytania
Średnia wieku czynnej zawodowo pielęgniarki Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dzisiejszym artykule redakcyjnym podnosi temat zastępowalności pokoleniowej w zawodzie pielęgniarki….
Komentarze