Praca dla pielęgniarki - szpital wypłaca 50% dodatku za pandemię.

Praca dla pielęgniarek.


Praca - Pielęgniarka Pielęgniarz w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zobacz także: Pielęgniarki i położne - praca w jednym miejscu: 

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu - projekt rozporządzenia.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

1. tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualnego prawa wykonywania zawodu,
2. specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
3. szkolenia w zakresie bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników,
4. doświadczenia w pracy w intensywnej terapii.

Ponadto kandydaci powinni wyróżniać się:
- dobrą organizacją pracy własnej,
- odpornością na stres.

Oferujemy:

- pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną dla osób ze specjalizacją lub kursem ze stawką godzinową 42 zł. + 50% dodatku za pracę w czasie epidemii tj. 63 zł./godz. (bez kursu lub specjalizacji 57 zł/godz.)
- udzielanie świadczeń w godzinach 7,30 – 19,30 i 19,30 – 7,30 lub 7,30 – 7,30,
- dobrą organizację pracy oraz przyjazną atmosferę,
- dostęp do nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami,
pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi lekarzami oraz pielęgniarkami/pielęgniarzami,
wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników.

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zobacz inne oferty pracy dla pielęgniarek i położnych.

Dodaj BEZPŁATNIE swoją ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej (nie dotyczy ofert pracy za granicą).Zobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.