Urlop szkoleniowy pielęgniarek. MZ w senacie: propozycje były różne, np. 25–26 dni.

Urlop szkoleniowy dla pielęgniarki.


Pielęgniarka - wymiar urlopu szkoleniowego

Posiedzenie senatu w dniu 18 czerwca 2020 roku. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Wprowadzamy urlop 6-dniowy, 6-dniowy urlop płatny. Generalnie wprowadzamy 6 dni urlopu na kształcenie czy dokształcanie dla wszystkich lekarzy, czyli lekarzy stażystów, lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów. Każdy z lekarzy będzie mógł korzystać z 6-dniowego urlopu szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji, a oprócz tego jest jeszcze dodatkowo 6 dni na przygotowanie się do egzaminu na ostatnim roku kształcenia. Czyli kumuluje się jakby ten urlop 6-dniowy, który wynika z tej ustawy, plus jeszcze 6 dni na przygotowanie się do egzaminu. Chciałabym jeszcze podkreślić, że lekarze w trakcie specjalizacji mają tzw. czas na samokształcenie, bo w tym trybie jest to określone w programie specjalizacji, a więc ten czas też mogą poświęcić na przygotowanie się do egzaminu. Specjalizacja trwa 5 lat. Myślę, że systematyczność spowoduje, że nie będzie potrzeby takiego przysiadania w ostatnich 2 miesiącach i uczenia się od nowa całego programu, który powinien być zrealizowany w ciągu 5 lat.

Propozycje były różne, np. 25–26 dni urlopu szkoleniowego, jednak, Szanowni Państwo, to jest podobna kwestia jak w przypadku wynagrodzenia kierownika specjalizacji. Do tej pory nie było tego w ogóle, a teraz nagle chcielibyśmy, żeby otrzymywał jakąś tam dużą kwotę. Tak samo z urlopem – nie było urlopu, teraz my proponujemy 6 dni, więc jest oczekiwanie, że będzie to 25 czy ileś dni. Myślę, że tutaj… Tak jak powiedziałam na początku, ta ustawa była dużym kompromisem między oczekiwaniami a możliwościami. My na tym etapie uznaliśmy, że 6-dniowy urlop ma właściwy wymiar, tym bardziej że w wielu innych zawodach medycznych również wprowadzamy 6-dniowy urlop. Nie chcieliśmy tego różnicować czy w przypadku pielęgniarek, czy ratowników medycznych, czy w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty albo farmaceuty. We wszystkich tych ustawach, które nowelizujemy, wprowadzamy ten sam wymiar urlopu na kształcenie. Stąd też ta liczba, ten 6-dniowy urlop.

źródło: stenogram posiedzenia

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnychZobacz także:

Pielęgniarki - ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

Sejm - dodatek dla pielęgniarki to średnio 3 tys. PLN.

Za śmierć pielęgniarki nie 100 a 250 tys. PLN.