Jeśli minister Kopacz nie roszerzy kryterów dostępności pacjentów do pielęgniarskiej opieki długoterminowej uregulowanej rozporządzeniem MZ z dnia 30 sierpnia 2009 roku (poprzez pilną nowelizację przedmiotowego rozporządzenia) to na samym podkarpaciu bez opieki pielęgniarskiej od 1 stycznia 2010 roku pozostanie ponad 4 tys. pacjentów a pracę starci ponad 500 pielęgniarek. Zobacz nowy materiał telewizyjny.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

Zobacz materiały telewizyjne:

13 października 2009 roku

18 października 2009 roku

1 listopada 2009 roku

 

Zobacz nowy materiał telewizyjny . . .

 

Zobacz interpelacje poselskie w przedmiotowej sprawie:

 

23 października 2009 roku - Poseł do MZ: Jakie jest stanowisko Ministerstwa i ocena funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ?

9 października 2009 roku - Poseł do MZ: Kilka tysięcy pielęgniarek z dnia na dzień zostało pozbawionych pracy, a kilkadziesiąt tysięcy pacjentów straciło dotychczasową opiekę.

7 października 2009 roku - Senator do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek wykonujących zawód w ramach pielęgniarskiej opieki domowej poz.

23 września 2009 roku - Poseł do MZ: W jaki sposób i w jakiej formie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zamierza poinformować pacjentów i ich rodziny, że z dniem 1 stycznia 2010 r. zostają pozbawieni pielęgniarskiej opieki domowej? Według MZ priorytetem zdrowotnym jest ˝rozwój opieki długoterminowej". Czy realizacja tych priorytetów ma polegać na zaprzestaniu finsowania tych świadczeń? Co z personelem medycznym, który przeszedł według wskazań z DPS-ów na kontrakty, a teraz pozostanie bez pracy?

22 lipca 2009 roku - Poseł pyta MZ dlaczego NFZ odmawia podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się pacjentami w DPS. MZ - "badamy zaistniałą sytuację".