Reportaż - Wystawieni do wiatru (chorzy i pielęgniarki). Pielęgniarkom z domów pomocy społecznej grozi bezrobocie, a pensjonariuszom brak opieki. 1 KOMENTARZ.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia: "Zarzutom skarżących trudno odmówić racji, zważywszy na skalę problemu w odniesieniu do liczby zaangażowanych pielęgniarek i objętych ich opieką pacjentów".  

Senat do MZ i NFZ: zmieńcie przepisy bo warunki określone rozporządzeniem MZ i zarządzeniem Prezesa NFZ "nie dają możliwości skorzystania z należnych i absolutnie niezbędnych usług pielęgniarskich nawet osobom bardzo ciężko chorym i upośledzonym"! 

 

 

Zobacz reportaż z dnia 16 listopada . . .

 

Zobacz materiały telewizyjne:

13 października 2009 roku

18 października 2009 roku

1 listopada 2009 roku

4 listopada 2009 roku

4 listopada 2009 roku

8 listopada 2009 roku

Zobacz także:

16 listopada 2009 roku - Informacja inicjatorów Ogólnopolskiej Kampanii "PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH" o kierunkach nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku. Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz i Prezes NFZ pan Jacek Paszkiewicz modyfikują swój wyrok opublikowany na głównej stronie Portalu? 3 KOMENTARZE.