Jesteś pielęgniarką, położną? Przeczytaj koniecznie! W radomskim szpitalu funkcjonuje "podziemie raportowe", bo ... A Pielęgniarka Naczelna . . . ! Przeczytaj pismo w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarstwo a prawo pracy.

NACZELNA IZBA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Al. Ujazdowskie 22.
00-478 Warszawa

 

Pielęgniarki i położne z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwracają się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z prośbą o zajęcie stanowiska  i pomoc w niżej opisanej sprawie.

W kwietniu 2009 roku pielęgniarki i położne pracujące w RSzS w systemie zmianowym zwróciły się do Dyrekcji o wyliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres minionych 3 lat za czas zdawania ustnych raportów pielęgniarskich. U nas zawsze czynność ta wykonywana była po zakończonym dyżurze, gdyż nie wdrożono systemu pracy, który umożliwiłby zrealizowanie tego zadania w ramach obowiązującej normy czasu pracy.

Dyrektor nie ustosunkował się do naszej prośby i nie udzielił nawet odpowiedzi w związku z czym, pielęgniarki i położne złożyły pozwy do sądu pracy. Sprawy sądowe trwają od ponad 8 miesięcy. Zeznania składały Pielęgniarki Oddziałowe, Ordynatorzy, Kierownik Działu Służb Pracowniczych, Dyrektor oraz Pielęgniarka Naczelna i powódki.

Spodziewałyśmy się, że Dyrektor będzie czynił wszystko, by nie potwierdzić zasadności naszych roszczeń ale nie podejrzewałyśmy, że jego koronnym świadkiem będzie Pielęgniarka Naczelna, która złamała ogólnie przyjęte zasady etyki zawodowej świadcząc nieprawdę przeciwko własnemu środowisku. Po złożeniu przyrzeczenia, w obecności wszystkich obecnych na sali sądowej twierdziła i nadal twierdzi, że:
- nigdy w pielęgniarskiej praktyce zawodowej ustne raporty nie były realizowane, 
- nieprawdę mówią wszystkie przesłuchiwane pielęgniarki i położne,
- jeśli pielęgniarki pozostawały w oddziale po godzinach pracy to tylko i wyłącznie w celach towarzyskich (?),
- dla pozyskania dodatkowych pieniędzy ,,pojawił się pomysł, że te informacje, które pielęgniarki wymieniają między sobą na styku zmian to praca w nadgodzinach, choć przez tyle lat takiego problemu w ogóle nie było
.”

Czujemy się zażenowane i zawstydzone poziomem wiedzy oraz kompetencjami zawodowymi, jakie zaprezentowała publicznie nasza Pani Naczelna. W obecności przedstawicieli sądownictwa głosiła pogląd, że raport pielęgniarski to tylko jeden z elementów kształcenia, że tylko uczennice zdają taki raport a na pewno nie miał nigdy  żadnego zastosowania w praktyce zawodowej. (??) Zdaniem P. Naczelnej nie potrzebna jest: dyskusja, ocena, wnioskowanie, wymiana poglądów, planowanie, weryfikowanie ...itd. (...) ,,bo i po co?”. Pisemna dokumentacja była i jest zdaniem P. Naczelnej wystarczająca. (?!)

Na podstawie takich jak wyżej i jeszcze wielu innych, podobnych opinii Pani Naczelnej doszło do precedensowej w historii naszego zawodu decyzji Dyrektora – Zakazu ustnego raportowania przez pielęgniarki i położne w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Pomimo naszej prośby skierowanej do Dyrektora o wprowadzenie standardu zdawania dyżurów przez pielęgniarki i położne uwzględniającego konieczność ustnego raportowania Dyrektor utrzymał w mocy swoje zarządzenie – twierdząc, że wystarczające jest pisemne dokumentowanie wykonanych czynności. Jednakże nasza odpowiedzialność zawodowa, obawa o bezpieczeństwo swoje oraz pacjentów nie pozwala nam zastosować się do ZAKAZU RAPORTOWANIA (pomimo, iż wiemy, że ma ono rangę polecenia służbowego) i nadal informacje istotne przekazujemy sobie również ustnie, co spowodowało zaistnienie zjawiska ,,PODZIEMIA RAPORTOWEGO” – tak je nazywamy, gdyż robimy to nieoficjalnie, w tajemnicy, ukrywając się przed Pielęgniarką Naczelną, która przeprowadza kontrole na styku zmian i po prostu WYRZUCA PIELĘGNIARKI, KTÓRE SĄ JUŻ PO PRACY I ZDAJĄ RAPORT – NAKAZUJĄC im natychmiastowe opuszczenie oddziału?!!!

Wobec powyższego, korzystając z zapisów zawartych w Ustawie o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych dotyczących uprawnień Samorządu w szczególności w zakresie:
- sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki
i położnej,
 - ustalania i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem, oraz
- ustalania standardów zawodowych (...),
  prosimy Samorząd o zajęcie stanowiska w przedmiocie:

  • oburzającej postawy zawodowej Pielęgniarki Naczelnej prezentowanej w trakcie procesu sądowego (głoszenie i poświadczanie nieprawdy przeciwko własnemu środowisku),
  • odpowiedzialności za wprowadzenie oficjalnego zakazu ustnego raportowania przez pielęgniarki i położne w RSzS, czym spowodowano ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz niebezpieczeństwo dla piel/poł. realizujących świadczenia w naszym Zakładzie,
  • niekompetencji organizacyjnej na stanowisku Piel. Naczelnej i miernej wiedzy o istocie nowoczesnego, profesjonalnego i suwerennego pielęgnowania, którą oficjalnie zademonstrowała w sądzie i demonstruje nadal podejmując szereg kontrowersyjnych decyzji wobec podległych sobie pracowników.

Informujemy, że sprawę skierujemy również do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Komisji Etyki przy OIPiP w Radomiu prosząc o wszczęcie postępowania przeciwko naszej Pielęgniarce Naczelnej na podstawie wymienionych zarzutów (rażące naruszenie obowiązków kierowniczych – stworzenie warunków pracy zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów oraz bezpieczeństwu pielęgniarek i położnych oraz złamanie zasad etyki zawodowej - działanie przeciwko własnemu środowisku poprzez głoszenie i  poświadczanie nieprawdy).   

W naszym Szpitalu nie możemy obecnie należycie wykonywać pracy zgodnie obowiązującymi standardami zawodowymi w związku z tym prosimy NIPiP o skorzystanie z posiadanych uprawnień i udzielenie nam pomocy w kwestii uregulowania wskazanych nieprawidłowości, które pomogą stworzyć na nowo przyjazne a przede wszystkim bezpieczne środowisko pracy.
  
Z poważaniem

 

Za Zarządy
ZOZ OZZPiP oraz OZZP/Oddz. Radom

Anna Trzaszczka, Urszula Wabik

Zobacz także:

24 stycznia 2009 roku - Oczywista oczywistość - "raport pielęgniarski" to "czas pracy". 11 KOMENTARZY. Ten artykuł czytano prawie 3 500 razy.

13 września 2007 roku - Czas pracy a szkolenia. Ten artykuł czytano prawie 12 500 razy. KOMENTARZY 19.

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.04.22 16:54:39 ~Re

Żal tej naczelnej,że w obawie o utratę stołka posunęła się do takiej hipokryzji.Kobieta żyje w innym Matrixie i nie ma poczucia realu w,w którym funkcjonujemy.ŻAL i HAŃBA

#2  2010.04.22 17:07:50 ~Ewpiel

Ta Pani powinna odejść dobrowolnie ze swojego stanowiska, bo i tak prędzej czy później wyleci,bo dostanie wyrok ! Wszystkie pielęgniarki w Polsce mogłyby złożyć pozwy do sądów, bo w każdym zakładzie pracy mamy nadgodziny za zdawanie raportów. Może niech NIPiP się zajmie z urzędu tą sprawą? Najwyższy czas wyjaśnić problem, my musimy zdawać sobie raporty, nie wszystko da się zapisać.

#3  2010.04.22 18:19:48 ~GOŚĆ

Zgłoście doniesienie do prokuratury.

#4  2010.04.22 19:36:06 ~gosc

Wiele pielęgniarek jest zastraszonych po/nadal trwających redukcjach i nie pójdą do sądu bo muszą za coś żyć one i ich rodziny. Zastanówmy się lepiej jak doszło do tego, to może wymyślimy jak z tego wybrnąć. Ludzie tracą zdrowie i są poniżani, i jeszcze oceniani przez tych co im to robią.Polska obłuda

#5  2010.04.22 20:07:07 ~radomianka

Koleżanki i Koledzy.Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniem problemu ustnego raportowania bez wliczania tej czynności do efektywnego czasu pracy przez Waszych pracodawców służę dokumentami, którymi dysponujemy - mamy świetne opinie NIPiP, PTP-u, przedstawicieli nauki-autorytetów w dziedzinie pielegniarstwa, którym niniejszym serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie. To nieprawda, że środowisko zawsze musi być podzielone. Ważne jest, by jednostki nie mające odwagi samodzielnie walczyć wspierały swoich liderów. Bądźmy razem a dopiero wówczas będziemy skuteczni. Korzystajmy z ich wiedzy i doświadczenia i stwórzmy armię, bo bez niej nawet najlepszy sztab nie wygra wojny! Stanowimy jedną z największych grup zawodowych i skorzystajmy z tego. Starajmy się o wdrożenie regulacji prawnych dla wykonywania zawodu i respektujmy je.

#6  2010.04.22 20:23:33 ~radomianka

C.d .To, co u nas się obecnie zdarzyło jest chyba początkiem czyjegoś końca? Sprawa jest rozwojowa i mam nadzieję, że w konsekwencji spowoduje wdrożenie konkretnych dyrektyw, co do dalszego naszego zawodowego funkcjonowania. Pańswo nasze jest członkiem Unii Europejskiej a pielęgniarki pozostają nadal na jej peryferiach. Skoro Państwo Polskie nie chce, bądź nie może zapewnić nam godnych i bezpiecznych warunków pracy może już pora skorzystać właśnie z instytucji unijnych?

#7  2010.04.23 07:14:42 ~do radom

Czy możesz mi wysłać na maila opinie NIPIP i inne które macie (mam tą z PTP-u). My też mamy sprawę w sądzie. Odezwij się na maila 2002aga@interia.pl

#8  2010.04.23 09:04:02 ~Anida

Zwracam się z prośbś o udostepnienie tych opini. Mój em- anida7@o2.pl. Będę bardzo wdzięczna . dziękuję

#9  2010.04.23 09:34:20 ~edyta

Niestety ale muszę przyznac,ze większość pielęgniarek naczelnych czy też przełożonych zachowuje sie podobnie - tylko i wyłącznie w obawie o swoje stanowisko ! Życzę powodzenia w walce!

#10  2010.04.23 09:58:05 wiedĹşma

Pozdrawiam Aniu. Radom staje się coraz ciekawszym miastem dla pielęgniarek z całego kraju. Ciekawa jestem jak naczelna dobierze się do odpraw lekarskich?

#11  2010.04.23 10:45:11 ~piel 33

Niestety takie są naczelne. Pracowałam ostatnio kilka miesięcy jako oddziałowa i wiem jakich metod używa się przeciw nie wygodnym osobom. Weszłam na oddział nie znając nikogo z lekarzy pielęgniarek.Do wszystkiego co wypracowałam sobie przez kilka miesięcy dochodziłam sama, a naczelna tylko szukała mojego potknięcia i kontrolowała jak gestapowiec. Mimo wielu pism ze strony całego personelu pielęgniarskiego i lekarskiego nie przedłużono mi umowy o pracę. Wcale się nie dziwię,że jesteście rozgoryczone, ale środowisko pielęgniarskie jest podzielone na równe i równiejsze. Dają im na to przyzwolenie Izb pielęgniarskich. Jak macie tam poparcie to wygracie konkurs na oddziałową, na naczelną a nawet zostaniecie konsultantem,pomimo braku wyższego wykształcenia pielęgniarskiego. Takie są realia w Polsce. Musimy naprawdę się sprężyć, wysadzić ludzi z Izby warszawskiej i skończą się układy. Pozdrawiam wszystkie koleżanki Pielęgniarki, nie dawajcie się. piel 33

#12  2010.04.23 11:42:49 ~dzida

Mam nadzieję,że ją zdejmą ze stołka z wielkim hukiem. ale u mnie jest to samo.

#13  2010.04.23 13:00:27 ~iwa

A my poprostu zdajemy sobie raport o 6.45 i 18.45 i nikt z tego powodu nie robi wielkiego halo.Kończę pracę o 19 i o tej godzinie opuszczam stanowisko pracy.

#14  2010.04.23 13:09:11 ~do iwy

Tak, ale komu zdajesz ten raport? Kto przychodzi 15 min. wcześniej? Tzn. też ma 15 minut dłuższy dyżur? Przy 12 godzinnych zmianach nie da się inaczej zdać raportu jak w czasie "nadgodzin". :P Aga

#15  2010.04.23 14:51:39 ~do iwy

Piszesz bzdury! Po co mam przychodzic do pracy 15 minut wcześniej! Wiesz ile godzin i dni nadliczbowych nazbiera się w ciągu roku? Jestes dziwna

#16  2010.04.23 15:58:18 ~iwa

Raport zdaję koleżankom,które przychodzą 15 min wcześniej podobnie jak ja odbieram raport przychodząc 15 min wcześniej.Tak mamy ustalone od lat i doskonale się to sprawdza.Ale co kraj to obyczaj.

#17  2010.04.23 16:35:49 ~ja

Do iwy jesteście typowymi siostrami miłosierdzia, po prostu pracujecie gratis 15minut .

#18  2010.04.23 16:40:28 ~do iwy

Ale Ty również masz godziny nadliczbowe i każda z Twoich koleżanek, które przychodzą 15 minut wcześniej aby już świadczyć pracę, Nie ma znaczenia, czy po pracy zostajesz dłużej, czy też pracę zaczniesz wcześniej niż masz wpisane w harmonogramie. Jedynie tylko tzw. ,zakładki są w stanie rozwiązać ten problem. Przychodząc wcześniej powinnaś również wcześniej wyjść. Proste.

#19  2010.04.23 17:53:27 ~Radomianka

Do koleżanek, które podały swoje adresy mailowe - dziś w nocy lub jutro rano zeskanuję i wyślę.

#20  2010.04.23 20:09:27 ramzes

Proszę wyślij mnie również ap_69@interia.pl

#21  2010.04.23 22:17:48 ~ewa

Ja też proszę o materiały na : hib777@wp.pl

#22  2010.04.24 03:40:00 ~anka

śmiechu warte.napewno wygracie sprawę i zapłacą wam za nadgodziny i nadminuty.brak słów!

#23  2010.04.24 11:15:35 ~ewa

Do anki - śmiechu warta jest Twoja postawa. Myślę, że masz szanse sporo w życiu osiągnąć przy prezentowanej postawie. Na pewno nie będziesz przeżywała stresów jeśli potrafisz śmiać się z tego, że z Ciebie ktoś się śmieje, że dyskredytuje, że poniża i nie zauważa. W myśl zasady że ,chcącemu nie dzieje się krzywda" Tobie można zabrać wszystko i nie dać nic i też będziesz heppy! Gratuluję poczucia wartości. Oczywiście masz prawo prezentować taką postawę - tylko nie krytykuj, że nikt dla Ciebie nic nie robi - bo niby dlaczego miałby Ci zmieniać to, co obecnie w zupełności Cię zadawala?

#24  2010.04.24 13:48:32 ~hilary13

Po pierwsze proszę koleżanki z Radomia o przesłanie powyższych materiałów na adres hilary13@wp.pl. Po DRUGIE uważam że ze względu na warunki pracy i odpowiedzialność jaką jesteśmy obciążeni powinniśmy pracować tak jak nauczyciele czyli 20 godzin tygodniowo. o innych przywilejach nie wspominając.

#25  2010.04.24 14:14:59 ~di hilary

Mam takie samo zdanie ale nie wszystkie nasze koleżanki tak myślą. Mam czasami wrażenie, że jako grupa zawodowa wręcz uwielbiamy pracować ponad siły, na kilku etatach, za nędzne pieniądze bez oczywiście jakichkolwiek oczekiwań. Tak długo, jak długo będziemy tkwić w takim przekonaniu, które oczywiście wynika z niskiej samooceny - tak długo nie powalczymy o słuszne przywileje, słuszności których same nie odczuwamy dostatecznie mocno.

#26  2010.04.24 15:41:20 ~kasia

Niestety my pielęgniarki nie mamy poczucia własnej wartości i solidarności ,dlatego te koleżanki,którym się rzuci ochłap z pańskiego stołu czyli jakieś stanowisko lub nawet uśmiech lekarza-dostają małpiego rozumu i dawne koleżanki traktują gorzej nią g.

#27  2010.04.24 16:57:54 ~Ewpiel

Proszę również o materiały: "koleżanko radomianko".Mój adres : ewa-h@o2.pl. Masz rację we wszystkim, co piszesz! Dziękuję z góry i życzę powodzenia. Oby nas było więcej!

#28  2010.04.24 18:11:54 ~radomianka

.do wszystkich, którzy poprosili o przesłanie materiałów - WYSŁAŁAM. Sprawdźcie pocztę a w przypadku, gdyby coś nie doszło poinformujcie mnie. Pozdrawiam i życzę przede wszystkim wiary w to, że nie zawsze musi być tak, jak do tej pory. Zmieniają się czasy i my też się zmieniłyśmy tylko nikt wokół nas nie chce tych zmian zauważyć. ONI (ci z zewnątrz i te wewnątrz - przyrośnięte, niereformowalne i chyba z biegiem czasu na skutek stagnacji - zdemenciałe)nie mają interesu w tym, by wdrażać coś nowego. Ale NASZYM INTERESEM NIE JEST ICH INTERES więc RÓBMY SWOJE.

#29  2010.04.24 18:54:30 ~Ramzes

Z tymi zarządzającymi to Panie w całej Polsce mają kłopot.Najpierw wzorce tworzące etykę, to też cześć nauki praktycznej, tak jak pielęgniarstwo (ale ono nie jest)

#30  2010.04.24 21:10:32 ~PodaJ

Do Radomianki - Ja też byłabym bardzo zainteresowana tymi materiałami. Czy mogę liczyć, że mi je też prześlesz? Podaję maila: podst_j@op.pl Z góry bardzo dziękuję i trzymam kciuki za wasza sukces. Pozdrawiam.

#31  2010.04.24 21:31:56 ~koko

Smieszne nie jesteście pielęgniarki ale żałosne! 1

#32  2010.04.24 21:39:57 ~radomianka

.do PodaJ. Wysłałam. Gdyby okazało się, że my tym razem sami nie damy rady (mam wrażenie,że racje polityczne są niestety silniejsze aniżeli inne - prawdziwe racje) to liczę, że kolejni po nas będą mieli łatwiejszą drogę w walce o ,oczywistą oczywistość". Nie ukrywam, że wierzę w to, iż nie pozostawicie nas w dążeniu do koniecznych regulacji w naszym zawodzie, gdyż tylko kosekwencja i wspólne dążenie całego środowiska a nie tylko pojedynczych placówek będzie motorem do zmierzenia się z problemami wynikającymi z wieloletnich zaniedbań.Pozdrawiam.

#33  2010.04.24 22:20:06 ~ja

Popieram w zupełności domagania się wynagrodzenia za ponad wymiarową prace. Ja też schodziłam później z dyżurów, nikt za to nie płacił. popieram Radom!

#34  2010.04.24 22:25:51 ~nika

Czy naczelna z RSzS jest z gatunku nietykalnych "świętych krów"? Pięć kadencji do dożywocia.To bardzo powszechny problem. M.in mamy w Busku taką niezatapialną przedstawicielkę rzędu naczelnych

#35  2010.04.24 22:31:37 ~pieleg.

Lojalnosc,Kierownictwo,Izby Pielegniarskie i Studia-ciezkie jak medycyna---I CALY TEN ZAWOD TO P A R A N O J A, mam nadzieje ze wiecej dziewczyn glupich,wybierajacych zawod pielegniarki sie nie znajdzie.

#36  2010.04.24 22:44:19 ~piel

Koko żałość to ty! Pielęgniarki w Polsce są za cierpliwe ale wkrótce to się zmieni -DOJRZEWAMY ! może coś tam zrozumiałeś.

#37  2010.04.24 22:59:57 ~do piel

Masz racje, że wszystko to było i niestety dalej jeszcze pokutuje. Musimy jednak walczyć, by bezpowrotnie odeszło. Zapomnijmy o czasach w których rolę pielęgniarki mogła pełnić każda osoba, która wyraziła na to ochotę. NIE MOŻEMY POZOSTAĆ NA POZIOMIE OPIEKUNKI MEDYCZNEJ (z całym szacunkiem dla niej. Koleżanki - czy nie zauważyłyście, że powstał nowy (potrzebny zawód medyczny)z którym niedługo się zrównamy jeśli szybciutko nie uzupełnimy swojego wykształcenia do poziomu min. wyższego zawodowego (licencjat).

#38  2010.04.24 23:09:10 ~ala

Do wszystkich koleżanek i kolegów piel. i poł.Zmobilizujmy się wszyscy wreszcie po to, by jakiejś mendzie typu KOKO pokazać, kto będzie żałosny. Wiem, że nie każdy posiada w sobie tyle siły i odwagi by samodzielnie przeciwwstawić się BETONOWI Z UGRUNTOWANĄ OD LAT POZYCJĄ ale wykorzystajmy sytuację iskry w jednym miejscu i za ich przykładem wystąpmy o to, co nam się słusznie należy.

#39  2010.04.24 23:26:01 ~do Buska

Dzięki za zrozumienie, które możecie wykazać niestety na przykładzie z własnego podwórka. Współczuję Wam i życzę nowego, lepszego jutra. Potwierdza się reguła, że jest tak źle bo tak ma być, bo tak chcą MOŻNOWŁADCY, którzy właśnie w tym celu świadomie utrzymują u władzy taki SKAMIENIAŁY RELIKT NIECHLUBNEJ PRZESZŁOŚCI - NARZĘDZIE DO SPECJALNYCH PORUCZEŃ.

#40  2010.04.24 23:42:58 ~do NAS

Czy pamiętacie tą piosenkę (refren),WYRWIJ MUROM ZĘY KRAT, ZERWIJ KAJDANY, POŁAM BAT.A MURY RUNĄ, RUNĄ, RUNĄ I .(tu zmieniam)- ZAPANUJE NOWY ŁAD. Musimy wiedzieć, że nikt nic i nigdy nie osiągnął bez walki. Tak było zawsze. Nie możemy narzekać, że nic nie wygraliśmy skoro nawet nie spróbujemy zagrać.

#41  2010.04.25 11:32:16 ~Marzena

Jeśli możecie,to mi też przyslijcie te materialy,bardzo proszę.Moj adres:makka40@o2.pl

#42  2010.04.25 11:44:38 ~Marzena

Jestem z Wami dziewczyny i trzymam mocno kciuki! Piszcie na bieżąco jak sprawy postępują, bo za Waszym przykładem może wszystkie się za to weźmiemy i utrzemy nosa wszystkim tym,którzy mają nas za nic od lat! Jeśli chodzi o naczelną,to u mnie w szpitalu jest dokładnie to samo.Na każdym kroku trzyma z dyrekcją ,a nie z nami.Ale,to o czymś świadczy,prawda? Ciekawe,ile dyrekcja musiała jej zapłacić,że odwróciła się od koleżanek i szybko zapomniała,że też jest pielęgniarką! Pozdrawiam,pa!

#43  2010.04.25 20:58:14 ~też Radom

Naszą dyrekcją,ale chyba także osobami z Urzędu Miejskiego trzeba jednak zainteresować prokuraturę.Nawiazuję do niejasnych sytuacji przetargów i zamówień przy realizacji budowy pawilonu ginekologicznego-po kontrolach okazało się ze szpital najprawdopodobniej straci unijne 8 z 30 mln zł.Ale przecież nasza dyrekcja dostała za ubiegły rok nagrody finansowe za gospodarność.A Radom 2 miejsce za SZAFĘ-w ubiegłym tygodniu.

#44  2010.04.25 21:16:39 ~beti

Do "anki"-to Twoja postawa jest śmiechu warta! Z pewnością jesteś jakąś niedowartościowaną z-cą oddziałowej.z Radomia może? Śmiejesz się bezczelnie z "nadminut tylko że na przestrzeni kilkunastu lat tych "nadminut"uzbierało się tysiące.Lekarze przychodzą do pracy kiedy chcą i tak też wychodzą-odwołują nawet dyrektora który chce zamontować czytniki czasu pracy-o co chodzi? Wiadomo.Nie jestem siostrą miłosierdzia.U nas raporty trwały po 25 minut.

#45  2010.04.25 21:21:36 ~do beti

Ta "anka" to może ta walnięta "góra"? ,po nacach spać nie może,o trzeciej nad ranem takie wpisy.Sumienie ją dusić będzie na emeryturze.

#46  2010.04.26 08:38:42 ~z Radomia

Najważniejsze w tym wszystkim, że musimy wreszcie zacząć szanować:1)swój czas potem - 2)swoją pracę (konsekwentnie realizować zadania nam przynależne i zdecydowanie mówić NIE, gdy nie do nas coś należy, 3)swoją wiedzę - nie bójmy się z niej korzystać, 4)swoje zdrowie - domagajmy się takich warunków pracy, które nie będą nam szkodziły - dosyć już pracy na kilku etatach za nędzne pieniądze, 5)siebie na wzajem - wspierajmy się i nie krytykujmy publicznie. Jesteśmy zawodem niezależnym a z lekarzami mamy współpracować a nie służyć im! Pozdrawiam

#47  2010.04.26 09:09:42 ~Radom c.d

I jeszce coś - mamy okazję wszyscy razem walczyć o sluszne sprawy więc to zróbmy - nie odbijajmy swojego niezadowolenia na pacjentach. Pamiętajmy, że my - z racji średniej wieku w naszym zawodzie - 45 lat! - niedługo będziemy lub już jesteśmy pacjentami. Jak nauczymy młode adeptki, tak one z nami (pacjentami)w przyszłości będą postępowały. Jest to jak widać jak najbardziej w naszym interesie by wdrażać profesjonalizm.

#48  2010.04.26 11:34:57 ~brawo

Całym sercem popieram taka walke! nie walczmy o podwyżki, walczmy o prawa. W przeciwnym razie media od razu rozdmuchają jak zwykle ile to pielęgniarki chcą zarabiać, a to ze domagają się innych praw wtedy już nikt nie zauważa. Pierwsze godność, szacunek do siebie samego i innych w tym zawodzie, ku solidarności a potem reszta gdy przyjdzie na to czas.

#49  2010.04.26 18:01:35 ~nareszcie

TWÓRZMY PILNIE KARTĘ PRAW PIELĘGNIARKI ! TO PIERWSZY I KONIECZNY PUNKT WYJŚCIA Z BIAŁEGO NIEWOLNICTWA I WSZELKIEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI !

#50  2010.04.26 18:18:49 ~radomianka

Jak najbardziej jestem za KARTĄ PIELĘGNIARKI (mają nauczyciele) dlaczego nie miałybyśmy skorzystać z dobrych wzorców? Myślę, że zanim zaczniemy konstruować nasze oczekiwania co do zapisów w takiej KARCIE musimy uświadomić sobie jakie prawa już mamy a jakich jeszce oczekujemy. Nie wystarczy, że je określimy - musimy przede wszystkim umieć je egzekwować! Przecież od lat istnieje PRAWO PRACY, z którego MY, tak jak wszyscy inni pracownicy musimy nauczyć się korzystać. DOMAGAJMY SIĘ OD KADRY KIEROWNICZEJ, KTÓRA PRZECIEŻ BIERZE ZA TO PIENIĄDZE, BY ZARZĄDZAĆ NAMI W RAMACH PRAWA PRACY - BY PRAWO TO POZNAŁA! Rozliczajmy ich za to, że w wyniku ich zaniedbań przez całe lata byłyśmy i jesteśmy wykorzystywane! To, że nie posiadali stosownej wiedzy na ten temat wcale ich nie usprawiedliwia a wręcz przeciwnie - za brak tej wiedzy muszą w końcu odpowiedzieć przed całym środowiskiem.

#51  2010.04.26 21:00:35 ~Piel

1.Określenie zagrożeń zdrowotnych-szczególowo! 2.Obniżenie czasu pracy 3.Urlopy zdrowotne 4.Dodatki specjalne,motywacyjne i inn. 5.Pełne umundurowanie. 6.Obniżenie wieku emerytalnego .PROSZĘ DOPISYWAĆ KOLEJNE PUNKTY ! ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY ! POZDRAWIAM

#52  2010.04.26 22:13:25 ~ja

PANIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE PRACUJĄCE W SYSTEMACH ZMIANOWYCH ! Dla naszej własnej godności i higieny psychicznej proponuję Wam stanąć po jednej tylko stronie problemu i walczyć o pozytywne rozwiązania! Wiwat Radom! Nareszcie znalazły się odważne kobiety! Pozdrawiam serdecznie i trzymam z Wami! (na jednozmianowe nie liczę, bo o tych straconych godzinach pracy nie mają pojęcia, a w perspektywie widok odszkodowań pieniężnych doprowadza ich do typowej zazdrości: sam nie wezmę i drugiemu nie dam).

#53  2010.04.26 22:16:53 ~ja

Cd. Jestem za kartą praw pielęgniarki i położnej! wszystkie panie i Panowie z mgr ŁĄCZCIE SIĘ!

#54  2010.04.26 22:29:53 ~radomianka

Koleżanki i koledzy. Trzymajcie za nas kciuki i jeżeli czujecie problem i macie siły występujcie do swoich pracodawców o niezwłoczne wprowadzenie zmian w Regulaminie Pracy, gdzie musi być uwzględniony taki system pracy, który umożliwi Wam przekazanie raportu w ramach godzin pracy. Zwróćcie się do Dyrektorów o wyliczenie i wypłacenie Wam wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych za okres minionych 3 lat (gdyż prawo pracy pozwala na roszczenia tylko za max. taki okres). My równolegle z procesem sądowym zabiegamy o wprowadzenie standardu w tym zakresie, który będzie musiał być wdrożony i wówczas ukróci się dowolność w dysponowaniu naszym czasem.

#55  2010.04.26 22:47:24 ~radomianka

Wracając do tematu Karty Piel/poł.- myślę, że fajnie by było, gdybyśmy na kanwie jak już wyżej wymieniłam - Karty Nauczyciela spróbowali razem tworzyć naszą Kartę. Właśnie takie wpisy, jak wyżej i wiele innych z propozycjami pomogą nam uzmysłowić sobie w jakich obszarach naszej zawodowej rzeczywistości powinniśmy dokonać koniecznych zmian. WYDAJE MI SIĘ, ŻE ALBO TERAZ, ALBO NIGDY - wobec procesów restrukturyzacyjnych, które są nieuchronne - MUSIMY WLCZYĆ O UMIESZCZENIE NAS W ODPOWIEDNIM MIEJSCU W SYSTEMIE OP.ZDR. Jeżeli coś prześpimy to sprzedadzą nas na prawach inwentarzu (po najniższej z możliwych cen rynkowych)!

#56  2010.04.27 08:03:31 ~z ICZMP

Nasz dyrektor poszedl na ugode i kazdej zaoferowal dni urlopu za czas nadgodzin. Okolo 10-11 dni platnych jak urlop wypoczynkowy. Zgodzilo sie na to 99% pielegniarek i poloznych. Ja uwazam to za porazke i slabosc srodowiska. Mam nadzieje, ze ten 1% ktory sie oparl naciskom wytrwa do konca i ze zapadnie wyrok w tej sprawie. Sprawa jest wygrana! RADOMIANKI NIE PODDAWAJCIE SIE!

#57  2010.04.27 19:19:00 ~Marzena

W karcie pielęgniarki powinien znaleźć się zapis o urlopie zdrowotnym .Uważam,że jesteśmy w swym zawodzie narażone na wiele więcej uszczerbków na zdrowiu niż nauczyciele.Skoro oni mają to prawo,to nam tym bardziej się ono należy! Średnia wieku pielęgniarki to 40-45lat! Czy nasze kręgosłupy,nogi, umysly po tylu latach ciężkiej charówy nie zaslugują na odpoczynek? Porównajmy również czas pracy nauczyciela, a nasz! Pozdrawiam!

#58  2010.04.28 08:13:11 ~Jola

Prosze ronież o te materiały dotyczące raportu moj email jolka0077@wp.pl pozdrowienia od bydgoskiej pielegniarki.

#59  2010.04.28 14:11:57 ~piel.

Ta Pani Naczelna z Radomia to chyba razem z z Panią Naczelną z Wodzisławia Śląskiego studia kończyła bo zachowanie identyczne wszystko dla Dyrekcji nic dla personelu co najwyżej podkopać pod pielęgniarkami żenada

#60  2010.05.15 11:57:11 ~dorota_wln

Bardzo bym prosiła o wysłanie na maila opinie NIPIP i inne które macie. Mój mail dorotapredko62@gmail.com z Góry dziękuję

#61  2010.05.16 01:52:08 ~radomianka

Do Doroty - sprawdź pocztę. Wysłałam. Pozdrawiam.

#62  2010.06.22 11:15:54 ~maja

Bardzo bym prosiła o wysłanie na maila opinie NIPIP i inne które macie mpuchala5@wp.pl dzieki wielkie

#63  2010.06.22 12:22:30 ~radomianka

Do kol. MAJA - wysłałam. Zyczę powodzenia w dochodzeniu swoich praw. Więcej napiszę po zakończeniu naszych spraw sądowych, które jeszcze trwają. Mam nadzieję, że nie pozostaniemy same na ringu, że kolejne środowiska również podejmą czynną walkę. Nie czekajmy dłużej na to, że inni za nas coś zrobią. Jeżeli nie powiemy wyraźnie - DOŚĆ -to nadal będą nas traktować zgodnie ze znanym powiedzeniem, że ,CHCĄCEMU NIE DZIEJE SIĘ KRZYWDA". Jeżeli same nie uwierzymy w siebie, jeżeli nie będziemy domagały się szacunku a przede wszystkim - poszanowania swoich praw i należności, które już mamy, to zapomnijmy o dążeniu do czegoś na przyszłość.

#64  2010.06.22 12:34:46 ~radomianka

Do ICZMP - czy u Was zakończyły się już sprawy? My jeszcze walczymy. Proces trwa. Na dzień dzisiejszy mamy tylko częściową wygraną, która zupełnie nas nie satysfakcjonuje.Napiszę więcej po zakończeniu. Pozdrawim.

Dodaj komentarz