Aktualności

Dotychczas zrealizowano 376 zamówienia na 2088 egz. bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej.

W najnowszym numerze Gazety Pielęgniarki i Położnej: Obraz protestów pielęgniarek i położnych 2008. Ciekawe teksty Obserwatora. Nie OZZPiP dla 40% progu. Nie dla studiów zaocznych samorządu zawodowego. Wizje przyszłości polskiego pielęgniarstwa. Kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarki systemu / ratunkowej.

Hospicjum - Połowa pielęgniarek złożyła wymówienia.

Powód - ubliżająco niskie pensje. Pielęgniarka w tej placówce zarabia około 1,2 tys. zł na rękę. Ich koleżanki w szpitalu im. Kopernika, z którym sąsiadują przez ścianę - dwa razy tyle.

Lekarze 100% podwyżki, pielęgniarki 7,5%.

Od stycznia pensje lekarzy poszły w górę o sto procent, pielęgniarek - o 7,5.

Info z przebiegu egzaminu specjalizacyjnego.

Dofinansowanie studiów pomostowych z środków UE. Max opłata za semestr przez studenta do 400 zł.

Programem dofinansowania studiów pomostowych w 2008 roku ma zostać objętych 2700 pielęgniarek.

Poseł do MZ: przyznać położnej uprawnienia pielęgniarki.

Pielęgniarstwo a wyższe wykształcenie pedagogiczne.

Opinia dotycząca uznania wykształcenia wyższego pedagogicznego, jako mającego zastosowanie w ochronie zdrowia na stanowisku pielęgniarki.

Zasady wykonywania iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych.

Brak jest przepisów prawnych dotyczących podawania antybiotyków przez pielęgniarki i położne, dlatego odnosząc się do stwierdzenia iż pielęgniarki lub położne odmawiają wykonania iniekcji z penicyliny powołując się na „przedawnione przepisy bądź stanowiska” trudno jest stwierdzić jakie uregulowania są podstawą odmowy wykonania zlecenia lekarskiego.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne proszą senator o interwencje do MZ i NFZ.

Na prośbę zainteresowanych pielęgniarek zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie warunków kontraktów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Okupacja w Sieradzu.

Strajkujące pielęgniarki domagają się wyższych płac.

IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Pielęgniarstwo i położnictwo - realia, oczekiwania i zagrożenia".

Uwaga! Praca dla polskich pielęgniarek w Danii.

Pielęgniarki przeciwko prywatyzacji szpitala.

Pielęgniarki protestowały przeciw prywatyzacji szpitala, którą starosta i dyrektor placówki uważają za jedyne rozwiązanie.

MZ: powołamy zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalania Minimalnych Norm Zatrudnienia.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie - trudności i satysfakcje". Opole, 2 czerwca 2008 r.

Ratownictwo medyczne - zapowiedzi zmian w regulacjach prawnych.

Nieodpłatna Konferencja - "Jakość w opiece pielęgniarskiej". Łomża, 15.05.2008 r.

Koniec urlopów na żądanie!?

Urlop na żądanie stał się formą nacisku na pracodawcę. Ten przywilej paraliżuje gospodarkę. Politycy dają przykład lekarzy, pielęgniarek, którzy masowo brali urlopy na żądanie, by wywalczyć podwyżki.

Położna w karetce typu "N"?

Wyposażenie karetek typu ˝N˝ jest przystosowane tylko do noworodka i transport wysokospecjalistyczny powinien odbywać się pod opieką położnej.

Interpelacja w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w DPS.

Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do prawnego usankcjonowania pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej, tak aby nie traciły one uprawnień zawodowych?

Koniec strajku w Namysłowie.

Czas pracy pielęgniarki pracującej w elektroradiologii ma być wydłużony o 50% !!!

wydłużenie czasu pracy może spowodować redukcję etatów wśród techników elektroradiologii o ok. 20-30%, a to z kolei może się przyczynić do fali strajków.

Interpelacja w sprawie podziału zadań pielęgniarek środowiskowych a pielęgniarek praktyki.

Spotkanie:samorząd - porozumienie zielonogórskie.

Negocjacje w szpitalu w Namysłowie.

Poseł do MZ: "w czasie dyżuru nocnego jedna pielęgniarka ma służyć kilkudziesięciu pacjentom".

Czy Rząd ma świadomość rzeczywistego obciążenia pracą wykonujących zawód pielęgniarek i położnych oraz jakie Rząd widzi rozwiązania, aby ustalane normy zatrudnienia miały bardziej rzeczywiste pokrycie w potrzebach pacjentów?

Opiekun medyczny lekiem na brak pielęgniarek?

Toruń szuka sposobu na dramatyczne braki w szeregach pielęgniarek. Od września Szkoła Policealna Medyczna będzie kształcić opiekunów medycznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pielęgniarka w procesie rehabilitacji".

Podczas sesji naukowych przedstawione będą tematy dotyczące rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta z problemami neurologicznymi, kardiologicznymi, ortopedycznymi z uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie rehabilitacji. W drugim dniu konferencji prowadzone będą równocześnie warsztaty dotyczące: zasad podnoszenia i przemieszczania pacjenta oraz zapobiegania bólom kręgosłupa u pielęgniarek.

Komunikat NFZ w sprawie obiektywnych trudności w rejestrowaniu praktyk pielęgniarek i położnych.

Prezez NFZ wyraził zgodę na zastosowanie odstępstwa od wymagań w odniesieniu do świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy w zakresach: pielęgniarka POZ lub położna POZ.

NFZ znowelizował "Szczegółowe warunki kontraktowania POZ".

Istnieje pilna potrzeba opublikowania przez NFZ ujednoloconego tekstu zarządzenia w sprawie "warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna".

Blog - artur73.blogspot.com - Polska Pielęgniarka i Położna w Wielkiej Brytanii.

Jeśli jesteś pielęgniarką lub położną wykwalifikowaną w Polsce a jesteś zainteresowana pracą w swym zawodzie na terenie Wielkiej Brytanii - jest to miejsce dla Ciebie. Gorąco Cię zachęcam do korzystania z informacji tu zawartych, oraz publikowania swoich pytań lub komentarzy.

Zobacz jakie specjalizacje i w jakim województwie zamierza dofinansować MZ w 2008 roku.

Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Polska pielęgniarka na Teneryfie!

24.03.2008 ja wraz z dwoma osobami zaczęłyśmy naszą podróż Poznań-Warszawa-Madryt-Teneryfa Sur, również nie wiem, czemu tak a nie inaczej. O godzinie 2:00 w nocy wylądowałyśmy na ciepłej Teneryfie.

Ile osób ukończyło studia pomostowe?

Spośród 52 polskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne 47 prowadzi studia pomostowe.

MZ: studia pomostowe są dobrowolne.

Przedmiotowe studia są wyłącznie dobrowolnymi, a ich nieukończenie nie spowoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek i położnych, które uzyskały wykształcenie w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty tytułu zawodowego a tym samym prawa wykonywania zawodu na terenie RP.

Medyczne Dni Kariery skierowane są również do pielęgniarek. Patronat medialny objął Portal Pielęgniarek i Położnych.

Medyczne Dni Kariery to obecnie największe Targi Pracy dla branży medyczno- farmaceutycznej w Europie w trakcie których zaprezentuje się kilkudziesięciu Wystawców z ofertami pracy w Polsce, praktycznie w całej Europie oraz wielu krajach pozaeuropejskich.

Obniżka pensji w Gawrolinie.

Niejednej osobie łza w oku się zakręci - pamietasz słowa Humnu Pielęgniarskiego?

Hymn Pielęgniarek jest wykonywany przez studentów pielęgniarstwa podczas czepkowania, czyli nałożenia pierwszego (symbolicznego) czepka pielęgniarskiego.

Bezpłatne szkolenie dla instrumentariuszek - zasady korzystania z instrumentarium endoskopowego.

Ergonomia endoskopowej sali operacyjnej, bezpieczeństwo w elektrochirurgii, obieg instrumentarium, zalety i wady narzędzi wielorazowych i jednorazowych.

Szpital zostanie Spółką. Osiemdziesiąt pielęgniarek straci pracę.

Działy aktualności