Aktualności

Znów głośno o finansowych żądaniach pielęgniarek -na razie tych z kolskiego szpitala, które dziś, na dwie godziny odeszły od łóżek pacjentów. Zobacz ciekawy materiał wideo.

Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia postuluje wprowadzenie specjalizacji - pielęgniarka żywieniowa.

Kierownictwo ministerstwa zdrowia w dniu 7 grudnia omawiało projekt obwieszczenia w sprawie wysokości dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w 2008 roku.

Oficjalne tłumaczenie Kodeksu Etyki dla pielęgniarek ICN.

"Obsługa pacjenta anglo-i niemieckojęzycznego" - projekt realizowany w ramach FS-ZPORR

Unia Europejska zgodziła się, że ostatni nabór na studia pomostowe nie będzie ograniczony datą 2010 rok. Studia te wobec tego, będą prowadzone do czasu wygaśnięcia zainteresowania nimi przez potencjalnych studentów.

NFZ znowelizował szczególowe warunki, na których będzie kontraktował świadczenia w zakresie pomoc doraźna i transport sanitarny - ratownictwo medyczne.

Dziewięćdziesiąt pielęgniarek nauczy się na unijnym kursie angielskiego i niemieckiego, żeby móc przyjmować pacjentów z zagranicy.

Informacje pozjazdowe V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Zobacz skład osobowy ogranów samorządu na kolejną czteroletnią kadencję.

Na forum Portalu: pigulka - Mam pytanie do koleżanek pielęgniarek szkolnych. Czy płacicie czynsze za wynajem gabinetu w placówce szkolnej.

Uwaga pielęgniarki, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne. Prezes NFZ zmienił warunki zawierania umów na 2008 rok i lata następne.

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych: Prezesem Naczelnej Rady PiP została ponownie wybrana p. Elżbieta Buczkowska z Poznania.

Polska pielęgniarka, znająca komunikatywnie język niemiecki, może liczyć w Niemczech na wynagrodzenie w wysokości 1100 euro. Iinstrumentariuszka w niemieckiej klinice może liczyć na 3200-3400 euro.

Hannibal L. na forum Portalu: "Zauważyłem, że po zmianie formuły, portal zaczyna przypominać martwy pozbawiony /życia/ twór". Zobacz komentarz redakcyjny i poradź jak uatrakcyjnić NASZ PORTAL.

Otwierając obrady Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych minister zdrowia Ewa Kopacz podkreśliła, że pielęgniarki i położne zajmują szczególne miejsce w systemie ochrony zdrowia. Jak nas się traktuje to wiemy, odbierając co miesięczną jałomużnę zamiast wypłaty.

Zobacz, ile średnio punktów uzyskują zdający egzamin państwowy kończący szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do informatorów Portalu: podwyżki w ochronie zdrowia, studia pomostowe, uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, ratownictwo medyczne, oferty pracy zagranicą.

Zobacz jakie uprawnienia ma pielęgniarka systemu /ratunkowa/ w zakresie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, które może wykonać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz wykaz leków, które może podać pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach.

Dla użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych wydawca „VADEMECUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ” Edycja 2008 - ufundował 50 egzemplarzy terminarza, który można wygrać biorąc udział w konkursie.

Zapraszamy do działu PRAWO - to 28 działów zawierających ponad 150 obowiązujących aktów prawnych mających znaczenie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

Prokuratura w Grudziądzu wydała nakaz tymczasowego aresztowania pielęgniarki podejrzewanej o podawanie pacjentom leków bez ich wiedzy.

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek Przełożonych Pielęgniarek, stowarzyszenia zrzeszającego menedżerów pielęgniarstwa. Solina, 9-11 maj 2008r.

Rozmowa w studiu telewizyjnym o ochronie zdrowia. W dyskusji bierze udział przewodnicząca OZZPiP pani Dorota Gardias. Podaje przykład jednego szpitala, gdzie pielęgniarkom zaproponowano podwyżkę w wysokości 7,5 zł. Zapowiada, falę protestów i wypowiedzeń umów o pracę. Czy działania związku są zawsze korzystne dla naszej grupy zawodowej? Zobacz komentarz redakcyjny.

Kilkadziesiąt pielęgniarek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie rozpoczęło w czwartek okupację częstochowskiego magistratu. Pielęgniarki protestują przeciw planom restrukturyzacji ich placówki, w obawie przed zwolnieniami. Żądają gwarancji pracy przez najbliższe trzy lata. Pielęgniarki protestują również w Mielcu.

Pielęgniarka szkolna uratowała Sandrę. 7-letnia dziewczynka z Grodkowa zawdzięcza życie natychmiastowej pomocy. Dyrektor szkoły: Nauczyciele wiedzą, co robić w nagłych wypadkach, mamy opracowane procedury, pokończyłyśmy kursy pierwszej pomocy, ale nie wiem, czy same dałybyśmy radę. Tu potrzeba fachowej pomocy.

Myślenice: Wczoraj urlopy na żądanie wzięły 43 pielęgniarki. Dyrektor zaproponował podwyżkę od 1 października br. o kwotę 100 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo kwotę 363 zł netto w formie dodatku do pensji do końca br.

Są sfrustowane. Uważają, że są niedocenione i źle opłacane. Dlatego w czwartek 150 pielęgniarek z mieleckiego szpitala demonstrowało przed budynkiem starostwa powiatowego.

Szefowej Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych pani Dorocie Gardias zaproponowano funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia. Szkoda, że propozycji nie przyjęła. Może OZZPiP działałby skuteczniej.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Dorota Gardias w Sejmie: "Prosimy, aby państwo posłowie w ustawie podwyżkowej znieśli limit 40% wzrostu płac". Skutek: podwyżki w zakładach pracy rozdzielane będą na nowych zasadach! OZZPIP oddał nam niedźwiedzią przysługę!

Ministerstwo zdrowia: jeżeli dotychczasowa podwyżka została zrealizowana w formie dodatku, to może dojść do rewizji. Wówczas będą brane pod uwagę inne wskaźniki, czyli od 0 do 100%.

Liderki protestu pielęgniarek i położnych przed kancelarią RM, złożyły poblicznie deklarację, że "nie odejdziemy od łóżek pacjentów". Tak to jest, kiedy "góra" nie konsultuje swoich decyzji z "dołami".

Niedawny werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawił, że polskie pielęgniarki zostały zdegradowane niejako do ˝drugie ligi˝, mimo że ich wiedza i kwalifikacje predestynują je do występowania w ˝ekstraklasie˝.

Trybunał ten uznał, że kraje europejskie nie muszą uznawać zawodowych kwalifikacji polskich pielęgniarek, a tym samym respektować uprawnień z nimi związanych.

Konkurs "Pielęgniarka roku 2007". Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderek.

Bardzo dziękuję za wszystkie email-e oraz telefony w sprawie nowego wizerunku Portalu Pielęgniarek i Położnych. Logowanie na Portal trwa kilka chwil .....

Za kilka dni wybory. Zobacz wykaz z terenu całej Polski wszystkich pielęgniarek i położnych (jednego pielęgniarza), którzy startują w wyborach parlamentarnych.

Zobacz z jakich list startują i na jakich miejscach.

Ministerstwo zdrowia rozdysponowało wszystkie z 1800 miejsc szkoleniowych na dofinansowane z budżetu państwa specjalizacje. Zobacz wyniki ostatniego czwartego przetargu, w którym rozdysponowano ostatnich 475 miejsc.

Zobacz wykaz organizatorów, którzy otrzymają dofinnsowanie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Dwa lata trwały prace w ministerstwie zdrowia nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestru praktyk pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie zostało podpisane w dniu 20 września 2007 roku.

Prezes NFZ zarządzeniem z dnia 9 października określił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w 2008 roku i latach następnych.

W ciągu kilku poprzednich dni na Portalu jest mniej informacji. Spowodowane jest to pracami związanymi z uruchomieniem nowego Portalu. Oglądalność Portalu wzrasta i osiągnęła ponad 800 niepowtarzalnych użytkowników dziennie.

Ważna informacja dla pielęgniarek wykonujących zawód w ratownictwie medycznym! Kolegium ministerstwa zdrowia przyjęło projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w ....

.... sprawie "co może wykonać pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego". Teraz projekt skierowano do Rządowego Centrum Legislacji. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że rozporządzenie w nowym brzmieniu powinno zostać podpisane w ciągu miesiąca.

Działy aktualności