Działy aktualności

Aktualności

Jak przebiegają negocjacje płacowe w poszczególnych zakładach pracy w sprawie podwyżek w ochronie zdrowia?

Różne jest podejście pracodawców do tego zagadnienia. Dziś informacje z Częstochowy. Dodaj w komentarzach informację z Twojego zakładu pracy.

Dynamika rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych na podstawie liczby uczestników.

Obecnie Portal odnotowuje ponad trzysta wejść dziennie. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy. Zapraszamy do umieszczania komentarzy pod artykułami w aktualnościach oraz postów na forum.

Polski eurodeputowany z Samoobrony, Bogdan Golik zapowiada walkę o ......nie wiadomo o co!

Eurodeputowany ma sam poważne kłopoty z prawem. Mam nadzieję, że samorząd pip nie pozwoli, aby taka osoba firmowała starania w sprawie zmiany zapisów w dyrektywach UE o kwalifikacjach polskich pielegniarek i położnych!

Z prasy i informacji z negocjacji płacowych z poszczegółnych zakładów pracy, docierajacych do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych wynika, że dyrektorzy szpitali manipulują zapisami ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Problem dotyczy sprawy, czy podwyżka o dany procent ma być liczona od pensji brutto czy netto? Nie dajcie sie wmanewrować w nieprawidłowe interpretacje ustawy.

Warto wiedzieć: Uprawnienia pielęgniarek i położnych do niższego wieku emerytalnego.

Przez wiek emerytalny należy rozumieć 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Manuel Dayrit, dyrektor ds. zasobów ludzkich Światowej Organizacji Zdrowia: Polska stanie się w najbliższej przyszłości źródłem lekarzy i pielęgniarek, które będzie łatać dziury systemów zdrowotnych Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wnioski o przyznanie certyfikatu uprawniającego do szukania pracy za granicą złożyło ponad 5 tys. lekarzy i 2830 pielęgniarek. To rekord na skalę europejską - mówił Manuel Dayrit.

Minister zdrowia zapowiada naprawianie błędów w ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Podwyżki obecnie nie obejmują nzoz-ów i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, które mają umowy z podmiotami kontraktujacymi wykonywanie świadczeń z NFZ. Na problem zwracaliśmy uwagę w lipcu br. Bezskutecznie.

Minister Zdrowia: ponad 200 szpitali może zostać zlikwidowanych lub przekształconych.

Powstanie sieci w założeniu ma dostosować strukturę szpitali do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Obecnie w niektórych specjalizacjach medycznych jest za dużo miejsc szpitalnych, a brakuje ich w innych - np. dla przewlekle chorych.

Pytanie do redakcji Portalu: Chodzi mi o dofinansowanie przez EFS i ZPORR studiów pomostowych. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to dofinansowanie. Czy ono obejmuje również pielęgniarki pracujące w szpitalu na kontrakcie?

O wyjaśnienie tej sprawy zapytaliśmy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, w której 528 studentów ma dofinansowane studia z funduszy europejskich.

Przedstawiciele naszej grupy zawodowej powinni forsować wariant, polegajacy na włączeniu 30% podwyżki do uposażenia zasadniczego.

Nie należy godzić się, na podwyżki na zasadzie tyle lekarze, a tyle pielegniarki np. lekarze 500zł, pielęgniarki i położne 350zł. To zamazuje obraz i zmniejsza kontrolę nad sposobem przeprowadzenia podwyżki w danym zakładzie pracy.

NFZ informacje o ogłoszeniach w sprawie postępowań konkursowych bedzie zamieszczał w "Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej".

Publikator bedzie zawierał: ogłoszenie postepowania konkursowego oraz zapytanie ofertowe, niezbędne do przygotowania oferty w KS-SWD. Publikator zawiera informacje z wszystkich oddziałów NFZ.

Minister zdrowia Zbigniew Religa zapewnił w poniedziałek na konferencji prasowej, że są pieniądze na podwyżki dla pracowników służby zdrowia.

Przedstawiciele związków zawodowych lekarzy i pielęgniarek jednak dość sceptycznie podchodzą do ustawy. MZ uruchomiło infolinię w sprawie podwyżek: 0 801 801 118 (czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9-15).

Brawo dla szczecińskiej izby pielęgniarek i położnych.

Izba ta na swojej stronie internetowej zmieściła w adresach internetowych linkę....do Portalu Pielęgniarek i Położnych. Dziękujemy.

Konferencja "Nowe spojrzenie na poród". Warszawa, 17-18 listopada 2006 r.

Wyzwolenie potencjału rodzącej w porodzie szpitalnym, połóg - trudny start dla rodziców wyzwanie dla medyków.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierci – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 7-10 grudnia 2006r.

Organizatorzy konferencji uważają, że medykalizacja życia, instrumentalne, przedmiotowe podejście do człowieka, zdehumanizowało umieranie. Dyskusja o umieraniu i śmierci przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sztuki.

Konferencja Szkoleniowo – Naukowa „Nowoczesne metody leczenia i pielęgnowania w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej”. Maj - czerwiec 2007r.

Komitet organizacyjny zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o nadsyłanie tematów prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2006r.

Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu przerwały głodówkę i zawiesiły strajk. Dyrekcja obiecała im ponad 500 złotową podwyżkę.

Strajk blisko 600 pielęgniarek i położnych ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu rozpoczął się dnia 22 września.

W związku z ogłoszeniem przez prezesa NFZ, że 2 października zostanie ogłoszony konkurs ofert na 2007 rok w aktualnościach utworzono nowy dział tematyczny NFZ - kontrakty 2007.

W tym dziale bedą zamieszczane informacje dotyczące kontraktowania przez NFZ świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki/ położnej środowiskowej- rodzinnej, środowiska wychowania i nauczania.

Jak prezydent Warszawy Lech Kaczyński przyczynił sie do zwolnienia pielęgniarki z pracy.

Pielęgniarka w procesie sądowym domaga sie odszkodowania. Były prezydent Warszawy, rok temu zapewniał, że chętnie złoży zeznania i opowie o "okropnym" zachowaniu pielęgniarki. Nie udało się doręczyć mu wezwania.

Senat w dniu wczorajszym przyjął ustawę o państwowym ratownictwie medycznym bez poprawek. Wobec powyższego ustawa będzie miała treść taką jak uchwalił sejm w dniu 8 września 2006 roku.

Senatorowie wnieśli poprawki, ale przeszedł wniosek, aby ustwę ztwierdzić bez poprawek. Decyzja senatu wynikała z "nieprzedłużania okresu uchwalania ustawy w niepewnej sytuacji politycznej"?!? Ustawa jest niepełna i pozostawia wiele niezałatwionych spraw!

Coraz więcej pielęgniarek głoduje w Przemyślu. Nasze płace nie wzrosły od 2000 roku, od czasu strajków - mówią pielęgniarki.

W piątek głodowało pięć kobiet, wczoraj było ich już 13. Pielęgniarki domagają się znaczących podwyżek płac.

Protokół z posiedzenia przedstawicieli samorządów zawodowych w związku z niepokojącymi wypowiedziami podważającymi obowiązkową przynależność do nich .

Przynależność obowiązkowa do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest w małym stopniu krytykowana przez polityków i parlamentarzystów, natomiast taki obowiązek krytykuje... znaczna część naszego środowiska zawodowego!!!

1000 osób czytało Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Zobacz najczęściej czytane artykuły z Portalu Pielęgniarek i Położnych. DZIĄKUJEMY ODWIEDZAJĄCYM NASZ PORTAL!!!

Przedstawiamy zdjęcia z V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym - Ratownictwo 2006.

Zdjęcia dzięki uprzejmości uczestnika mistrzostw p. Mirosława Magierki. Dziękujemy.

Z redakcyjnej poczty: chciałbym się specjalizować w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Czy po tej specjalizacji absolwent taki ma większe możliwości w zakresie samodzielnego stosowania leków, bez zlecenia lekarza?

Senat ustawą o państwowym ratownictwie medycznym zajmie się na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 września.

Przedstawiamy zaproponowane przez senacką komisję zdrowia poprawki do ustawy o ratownictwie, którą sejm uchwalił w dniu 8 września br.

W zakładce na głównej stronie Portalu - Gazeta Pielęgniarki i Położnej jest dostępny on-line cały drugi numer wrześniowy Gazety.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi prenumeraty Gazety informujemy, że takowej nie prowadzimy. Można zamówić e-mailem Gazetę podając adres pocztowy. Koszt Gazety i wysyłka bezpłatna. Zamów Gazetę dla swojego szpitala.

Ukazał się drugi numer Gazety Pielęgniarki i Położnej, niezależnego miesięcznika naszego środowiska zawodowego.

Zobacz jak wygląda pierwsza strona wrześniowego numeru. Od jutra wydanie on-line całego numeru, który w wiekszej części poświęcony jest podwyżkom w ochronie zdrowia i nieprawdziwym informacjom w mediach o kwalifikacjach pielęgniarek po 2010 roku.

NOWOCZESNE PIELĄGNIARSTWO - Portal Pielęgniarek i Położnych będzie wydawcą nowego czasopisma internetowego dla pielęgniarek i położnych.

W czasopiśmie będą mogli zamieszczać swoje artykuły pielęgniarki i położne, nauczyciele akademiccy oraz studenci pielęgniarstwa i położnictwa do czego gorąco zachęcamy. Nad zawartością merytoryczną będzie czuwać Redakcja i Rada Programowa Czasopisma.

Studia pomostowe są studiami dobrowolnym.

Ich nieukończenie nie spowoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek i położnych wykształconych w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty tytułu zawodowego a tym samym prawa wykon. zawodu.

Z redakcyjnej poczty: Ciągłe mówienie o dofinansowaniu studiów licencjackich dla pielęgniarek i położnych uważam za nieprawdę i czuję się oszukana.

Jestem oburzona tym, dlaczego studenci jednych uczelni muszą płacić sumy kosmiczne, a studenci innych uczelni studiują bezpłatnie.

Kiedy powinnam wrócić do pracy, aby ...

W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć co to jest wykonywanie zawodu pielegniarki i położnej oraz jak liczyć czas niewykonywania zawodu. Także to jak "uciec" przed pięcioletnią przerwą w wykonywaniu zawodu.

Uczelnie wyższe wprowadzają w błąd.

Brawo dla ministerstwa za interwencję w tym zakresie. Szkoda, że tak późno. Taki proceder uczelnie prowadzą od 2004 roku. Uczelnie wprowadzją swoich przyszłych "klientów" w błąd. Jest to nieuczciwa reklama "produktu", który zamierza się "sprzedać".

Minister zdrowia ogłosił wczoraj, że jego resort pracuje nad pomysłem zwolnienia lekarzy z obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego.

Także pielęgniarki i położne mają ustawowy obowiazek przynależności do samorządu zawodowego. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie. Dodaj swój komentarz.

Skarga pielęgniarki do Ministerstwa Zdrowia.

Wnosząca skargę twierdzi, że pielęgniarki i położne są rozgoryczone zachowaniem się – a raczej jego brakiem-przedstawicieli Naczelnej Izby. Pracę ich oceniają bardzo krytycznie i nie traktują jako sprzymierzeńców, ale jak wrogów.

Pielęgniarka zapytuje: gdzie w Warszwie mogę podjąć naukę, by na nowo przystąpić do egzaminu i odnowić prawo do wykonywania zawodu?

Informacje w sprawie o którą zapytuje pielegniarka można często, choć nie zawsze uzyskać na stronie internetowej danej okręgowej izby.

Przdstwiamy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich grupy pielęgniarek magistrów pielegniarstwa, którym odmówiono prawa wykonywania zawodu.

Domagamy się, zgodnie ze stanem faktycznym, jako pielęgniarki z tytułem magistra, prawa wykonywania zawodu oraz uznania kwalifikacji zawodowych na podstawie dyplomu uniwersyteckiego.

Studia pomostowe za darmo dla pielegniarek dofinansowane z ZPORR.

Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.

Zakończył się spór zbiorowy z dyrekcją szpitala w Pile.

Strajkujący zgodzili się na zawieszenie sporu w zamian za wypłatę postulowanej podwyżki w formie premii pomostowej, rozłożonej na raty.

Ważne dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki w zakładach opieki zdrowotnej.

Ministerstwo zdrowia opracowuje projekt stanowiska w sprawie interpretacji pojęć „teren zakładu opieki zdrowotnej” oraz „takich samych świadczeń zdrowotnych".