Działy aktualności

Aktualności

Mamy satysfakcję, że Portal po pół roku istnienia ma wyższe statystyki odwiedzin, niż strona Naczelnej Rady PiP. Szkoda, że na forum jest mało wpisów. Obecnie Portal dziennie odnotowuje ponad 500 wejść.

Portal Pielęgniarek i Położnych w miesiącu listopadzie zanotował ponad trzynaście tysięcy wejść. Osiem razy więcej niż w miesiącu czerwcu! Ale jak na korporację liczącą ponad 250 tys. osób to niewiele!

Z redakcyjnej poczty: Właśnie sie dzisiaj dowiedziałam, że w moim zakładzie pracy nie dostałam zapowiedzianej przez rząd podwyżki. Owszem, były u nas podwyżki, ale tylko u osób, które zarabiały mniej ode mnie.

Ja ze swoim czteroletnim stażem pracy na stacji dializ oraz 19-letnim w szpitalu okazałam sie bezużyteczna.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporzadzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rozporządzenie określa: zadania, szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji w strukturze szpitala oraz warunków technicznych, minimalne wyposażenie, organizację oraz minimalne zasoby kadrowe SOR.

Jakie stawki kapitacyjne proponuje Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w poz na 2007 rok?

Stawki uwzgledniają ustwę podwyżkową czyli 30% wzrost stawek z grudnia 2005 roku.

Liceum Medyczne ukończyłam w 1980r. Pracuje w zawodzie 26 lat. Czy mam prawo do refundowanych studiów, ze środków UE?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem studiów pomostowych? Musisz przeczytać tą informację!

Pracuję w pogotowiu ratunkowym i mam ukończony kurs kwalifikacyjny anestezji i intensywnej terapi, lecz bez stażu na oddziale IOM, mam tylko staż pracy w pogotowiu ponad 5 lat, czy będę pielęgniarką systemu?

Czy też musze do tego przepracować co najmniej 3 lata na IOM, aby uwzgledniono mój udział w kursie kwalifikacyjnym z anestezji i IOM?

Lekarze czekają na zmiany w systemie zdrowia. Przygotowują się do ogólnopolskiego strajku. Dają czas rządowi do 7 maja 2007 roku. Może zastrajkować personel lekarski ponad 500 szpitali.

Już dziś samorząd i związek zawodowy pielęgniarek i położnych powinien zdecydować jakie kroki podjąć w tej sytuacji. MY musimy tworzyć fakty, a nie ciągle tylko reagować na już istniejące niekorzystne dla naszej grupy zawodowej realia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego,

a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Zróżnicowanie wysokości płac pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach pracy dochodzi do kilkudziesięcu procent.

Takie są skutki różnych sposobów wprowadzania ustawy podwyżkowej w poszczególnych zakładach pracy. Tworzy sie rynek pracy pielęgniarek. To sprzyjająca NAM okoliczność, przy pogłębiajacym się braku pielęgniarek.

Rząd zdecyduje do końca roku w jaki sposób podwyższyć płace pracowników regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Kiedy pielęgniarki zatrudnione w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych dostaną podwyżki?

Chciałam zasięgnąć informacji czy pielęgniarki pracujące na oddziale anestezji i intensywnej terapii mogą starać sie o dodatkowe wynagrodzenie za ciężka i specyficzna prace na takim oddziale?

Zasady wynagradzania pracowników w zoz regulują zakładowe regulaminy wynagradzania. Mimo to, mamy przykłady ustawowego zwiększania płac poprzez obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. I zapowiedzi kolejnych... dla lekarzy.

Jestem pielęgniarką-dyspozytorem medycznym. Jakie kwalifikacje będą ode mnie wymagane po wejściu w życie ustawy o ratownictwie medycznym?

Czy studia pomostowe mają jakieś znaczenie w podniesieniu kwalifikacji? Co z położnymi zatrudnionymi jako dyspozytorki medyczne?

Senator do ministra zdrowia: jakie działania podejmie rząd w sprawie zmiany niekorzystnych regulacji prawnych zawartych w dyrektywach UE, dotyczących uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych?

Rząd zamierza doprowadzić do: automatycznego uznawania kwalifikacji osób z tytułem licencjata, zmniejszenia wymiaru studiów pomostowych, zmiany wymaganego okresu doświadczenia zawodowego 5/7 oraz 3/5.

Problem z podziałem podwyżek płac podgrzewał ostatnio atmosferę w szpitalach. Również między lekarzami a pielęgniarkami.

"U nas pielęgniarki robią wszystko: pobierają krew, robią injekcje dożylne,, kroplówki . A tam to wszystko robią lekarze. Chciałabym więc doczekać tego dnia i zobaczyć jak lekarze pracują u nas tak jak na Zachodzie."

Senatorowie do ministra zdrowia: ustawa podwyżkowa nie jest dostosowana do realiów funkcjonowania szpitali z powodu pominięcia niektórych grup zatrudnionych na kontraktach, które według ustawy nie są uprawnione do podwyżki.

Według senatorów, ustawa sama w sobie stanowi podstawę do przyszłych konfliktów z uwagi na jej czasowe obowiązywanie do końca 2007 r.

Dlaczego położne środowiskowe - rodzinne zmuszane są przez NFZ do zbierania deklaracji od pacjentek i pacjentów? Każda z nich ma zebrać do końca br. 6600 deklaracji, albo nie dostaną kontraktów na przyszły rok.

Położne uważają, że jest to upokarzające. Mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

Jeszcze jeden aspekt ustawy podwyżkowej: Jeśli z dniem 30 września br. SPZOZ przekształcony został w NZOZ, który przejął pracowników i kontrakt z NFZ to pracownicy ....

.... "nowego zakładu pracy" nie dostali podwyżki. Powyższa sytuacja nie jest przypadkiem odosobnionym. Sytuacja jest absurdalna.

Poseł do ministra zdrowia: Z każdym rokiem z polskich szpitali i przychodni ubywa pielęgniarek i położnych. Zgodnie z danymi OECD w Polsce wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców wynosi 4,8 i utrzymuje tendencję spadkową (w EU średnio 8).

Z danych OECD wynika, że polskie pielęgniarki i położne zarabiają najmniej spośród ich europejskich koleżanek. Czy minister dostrzega ww. problemy, a jeśli tak, jakie kroki są podejmowane w tym zakresie?

Z redakcyjnej poczty: Liczne pytania dotyczą sprawy ustawy podwyżkowej dla pracowników ochrony zdrowia. Odpowiedź na wiele z nich można znaleźć na naszym Portalu, dlatego....

...warto zaznajomić się z Informatorem Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

„Boimy się. Będzie lawina wyjazdów za granicę” – zapowiadają pielęgniarki, które boją się, że stracą na nowej ustawie o podatku PIT.

W zachodniopomorskiem co piąta pielęgniarka sama płaci ZUS i podatki. Na dobrych warunkach, ale w styczniu może usłyszeć , że przywileje straci.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

jgar napisał na forum: to co może podać pielęgniarka to PARODIA, ratownik bedzie miał większe uprawnienia do podawania leków niż pielęgniarka - świat się wywraca do góry nogami.

Czasopismo Internetowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo” bedzie czasopismem adresowanym do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

Redakcja czasopisma przyjmuje do druku artykuły, rozprawy, raporty z badań dotyczące postępów w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawcą będzie Portal Pielęgniarek i Położnych.

Z redakcyjnej poczty: czy położna pracująca w SOR spełnia wymogi, by dyżurować w wyjazdowej nocnej świątecznej pomocy pielęgniarskiej?

Nie! I to bez wzgledu na miejsce, w ktorym wykonuje zawód.

Na stronach internetowych izb pip zamieszczane jest pismo MZ - Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zgłaszania do ministerstwa przypadków, kiedy uczelnia wyższa prowadzi studia na kierunku pielegniarstwo, położnictwo bez wymaganej akredytacji.

Proponuję, żeby każda pielęgniarka i położna w promieniu 5 km od swojego miejsca zamieszkania przeprowadziła rozpoznanie operacyjne w te sprawie. Ze względu na środki bezpieczeństwa rozpoznanie należy przeprowadzać w co najmniej trzy osobowych grupach.

Konferencja "Pielęgniarskie Stowarzyszenia Zawodowe".

Termin i miejsce konferencji: 31 stycznia 2007 r. Gdańsk.

Nowa wersja bezpłatnego programu "Grafik". Program przeznaczony jest dla osób ustalających miesięczny rozkład pracy. Ze względu na zawarte w nim specyficzne możliwości najlepiej sprawdza się on podczas tworzenia grafików na oddziałach szpitanych.

Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze pozwala na szybkie utworzenie grafiku, zachowując cały czas kontrolę nad rozdzielonym oraz pozostającym czasem pracowników.

Mój zakład pracy dzieląc nie swoje pieniądze, lecz rządowe przyznane z budżetu państwa na podwyżkę, bierze pod uwagę oprócz wykrztałcenia, kursów, specjalizacji itp. również staż pracy, ale tylko w dziedzinie swojej specjalności.

Czy zakład ma prawo zaniżać mi staż pracy, traktować jak nowicjuszkę, czy ma prawo przymykać oczy na moje doswiadczenie w szerszym zakresie, aniżeli tylko w reumatologii?

bogdii pyta na forum Portalu: Ponad półtora miliona podatników może stracić od 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus. CZY TO OZNACZA DEFINITYWNY KONIEC KONTRAKTÓW???

Sprawa dotyczy dwóch aspektów tego zagadnienia jakim są "kontrakty" w np. zakładach opieki zdrowotnej. Warto je poznać i rozgraniczyć dla prawidłowej oceny obecnej sytuacji.

Sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej to zagadnienie ważne, ale zdaniem redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych nie najważniejsze dla naszej korporacji zawodowej.

A za takie może być uznane przez obserwatorów działalności samorządu zawodowego! Ważniejsze zadanie dla samorządu to poprawa warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej.

Ponad półtora miliona podatników może stracić z dniem 1 stycznia 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus.

Zmiana definicji działalności gosodarczej, spowoduje, że tzw. samozatrudnienie nie będzie prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany dotkną także naszej grupy zawodowej. Wykonywanie zawodu w ramach tzw. kontraktów stanie się mniej opłacalne.

Oświadczenie poselskie: apeluję do rządu RP o rozwiązanie problemu krzywdzącej dyrektywy. Po przeprowadzeniu analizy liczby godzin kształcenia i zawartości merytorycznej programów nauczania okazuje się, że polski personel jest często lepiej wykształcony.

Zgodnie z dyrektywą 77/453 pełne kształcenie pielęgniarki powinno obejmować 4600 godzin, z tego 2300 godzin praktyki. W Polsce kształcenie na starych zasadach obejmowało 7086 godzin, z czego 4540 godzin zajęć praktycznych, czyli blisko o 100% więcej.

Z redakcyjnej poczty: Czy podwyżka z ustawy lipcowej dodana do wynagrodzenia zasadniczego, może być odebrana w 2007 roku?

Warto zapoznać się z uchwałą Sądu Najwyższego z 2004 roku, z której wynika, że nie można obniżyć wynagrodzenia, powołując się na przejściowość przepisów, na podstawie których pensje te wzrosły.

Jakie wymagania stawia NFZ dla wyposażenia gabinetów pielęgniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej i pielęgniarki szkolnej?

Co powinien zawierać neseser? Jakie leki w zestawie przeciwwstrząsowym?

Ile po podwyżkach zarabiają pielęgniarki? Poznań: Miało być średnio po 30 proc podwyżki. Pensje pielęgniarek wzrosły w granicach 24,5 - 40 proc. Pielęgniarki, które dostały maksymalne podwyżki, zarabiają teraz średnio po 2,8 tys. zł. brutto.

Zwiazki zawodowe: w większości placówek podwyżka został włączona do podstawy wynagrodzenia, ale są też i takie, w których wypłacono ją w formie dodatku NFZ. Tak nie powinno być!!!

Ministerstwo zdrowia ujawnia projekt ustawy o "sieci szpitali". Tworzenie sieci jest podyktowane niewłaściwą strukturą łóżek w opiece stacjonarnej - zbyt małą liczbą łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej ich liczby w opiece krótkoterminowej.

Realizacja projektu będzie wymagała przeprofilowania części jednostek, a zatem również przekwalifikowania personelu medycznego (kursy specjalizacyjne głównie dla 10 tys. pielęgniarek i położnych na uczelniach medycznych).

Praca w pogotowiu ratunkowym przynosi różne niespodzianki. Można wpaść na .....kamerę telewizyjną i zobaczyć siebie w telewizji. Przyczyną zamieszania w dniu dzisiejszym były korki wokół szpitala dziecięcego w Poznaniu.

Miałem dyżur w Zespole Ratowniczym, w którego trzyosobowym składzie jest pielegniarz anestezjologiczny /kierownik zespołu/, ratownik medyczny oraz kierowca. Zespół funkcjonuje od 8 lat. Rocznie ma ponad 4 tys. wezwań.

Niskie pensje i brak nadziei na lepsze jutro - tak gorzowskie pielęgniarki opisują swoją pracę. I nic dziwnego, że w szpitalu ich brakuje. Często na dyżurze zamiast czterech jest tylko jedna pielęgniarka.

Od początku 2005 roku odeszło ze szpitala w Gorzowie 89 pielęgniarek, żadna nie przyszła na ich miejsce. Z 14 tegorocznych absolwentek pielęgniarstwa w Gorzowie, tylko trzy chciały dostać dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do ministra zdrowia: prosimy o wskazanie źródeł danych, będących podstawą twierdzeń, że pielęgniarki i położne otrzymały podwyżki w średniej wysokości 1.300 zł.!!!

Przekazane publicznie przez Pana Ministra wyżej cytowane twierdzenia, doprowadziły do wzburzenia środowiska. Wg danych zwiazku średnia wysokość podwyżek waha się od 200 do 600 zł.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawów przciwwstrząsowych.

W załaczniku Nr 2 określono wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną.

Od stycznia część jednoosobowych firm może straci prawo do rozliczania podatków i składek ZUS jak przedsiębiorcy.

Proponowane zmiany przez Sejm mogą mieć poważne konsekwencje dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach "samozatrudnienia". Umowy cywilnoprawne w zoz zagrożone?