Aktualności

Już w lipcu zwracaliśmy uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie przez sejm, w ustawie o podwyżkach pielęgniarek wykonujących zawód w DPS. Także ustawa 203 nie objęła tej grupy pielęgniarek.

Jeden z senatorów przygotował projekt zmiany ustawy o zoz. Proponuje, by DPS-y podlegały tym samym regulacjom co ZOZ-y. Wtedy ich pielęgniarki byłyby przy podwyżkach traktowane tak samo jak te zatrudnione w szpitalach i przychodniach.

Trwa akcja strajkowa 500 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Protest jest spowodowany niesprawiedliwym podziałem środków finansowych na podwyżki płac. W poniedziałek zaostrzenie protestu - głodówka. Wesprzyjmy protestujacych w komentarzach.

Czy ministerstwo zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie o konkursach na kierownicze stanowiska?

Jeżeli w szpitalu działa 10 organizacji związkowych, to tak naprawdę np. pielęgniarkę naczelną wybierają osoby niebędące w stanie dokonać merytorycznej oceny kandydata.

Poseł pyta ministra zdrowia: Panie Ministrze! Co pański resort zamierza uczynić, żeby odwrócić dramatyczną tendencję do emigracji pielęgniarek i położnych?

MZ odpowiada: przyczyna to poziom wynagrodzeń. Ale będą podwyżki! Redakcja Portalu: Czy takie działania resortu wystarczą?

Konferencja Międzynarodowa "Pielęgniarstwo polskie – pielęgniarstwem europejskim". Warszawa, 8 grudnia 2006 r.

Dorobek polskiego pielęgniarstwa, edukacja pielęgniarek w Polsce i w Europie, mobilność zawodowa pielęgniarek szansa czy zagrożenie dla polskich pielęgniarek?

Data 2010/11 roku określająca ostatni nabór na studia pomostowe ma zostać usunięta z ustawy wprowadzającej instytucję studiów pomostowych!

Ponad to MZ wpisze do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, że osoby, które nie ukończą studiów pomostowych nie utracą w Polsce nabytych uprawnień zawodowych.

Przykład działania izby pip.

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego powinna, należeć się każdej pielęgniarce i położnej regularnie opłacającej składki członkowskie "jak psu zupa". Nie powinna mieć charakteru uznaniowego.

Sposób podziału środków finansowych na podwyżki w poszczególnych zakładach pracy staje się przyczyną wielu konfliktów.

Przyczyny to niejednoznaczne zapisy ustawy o podwyżkach oraz wadliwy ustawowy "klucz" według którego NFZ oblicza wysokość środków finansowych przekazanych dla poszczególnego zakładu pracy. A także "ukady i układziki" w danej jednostce.

Koalicja rządowa w dokumencie: "Koalicyjna Deklaracja Programowa "Solidarne Państwo" przedstawiła plany w zakresie ustawodawstwa w obszarze ochrony zdrowia.

Koalicja zamierza znowelizować w 2007 roku ustawy o samorządzie i zawodach pielęgniarki i położnej oraz wnieść do sejmu projekt ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. Koalicja nadal rozważa likwidację składki zdrowotnej.

Zagadnienie tzw. "oficjalnej drzemki" w przypadku pracy zmianowej pielęgniarek i położnych.

Problemem jest zaburzenie cyklu biologicznego snu, które zmienia się bardzo szybko i to powoduje szkody na zdrowiu.

Informacja dotycząca sytuacji w niektórych szpitalach, wywołaną sposobem wprowadzania podwyżek płac.

Nadal trwa strajk pielegniarek w szpitalu w Chełmie. Protesty są wynikiem błędnego sposobu wprowadzania podwyżek przez dyrekcje zakładów pracy.

Od 6 dni trwa strajk pielęgniarek w szpitalu w Chełmie. Pacjentami zajmują się....pielęgniarki oddziałowe i lekarze. Strajk trwa naprzemiennie pięć lub 12 godzin. Pielęgniarki okupują pomieszczenia dyrekcji.

Pielegniarki, żądaja sprawiedliwego podziału śirodków finansowych na podwyżki. Nie zgadzają się na 14% podwyżki, w sytuacji kiedy lekarze dostaną podwyżki znacznie większe!

W dniu dzisiejszym na Portalu uruchomiono system samodzielnego umieszczania płatnych reklam.

Reklamodawca, samodzielnie bez udziału osób trzecich ma mozliwość umieszczania ogłoszenia w wybranym przez siebie dziale Portalu. Dziś pierwsze ogłoszenie pracy....w IRLANDII.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzyma środki na bezpłatne studia pomostowe.

Pieniądze będą przeznaczone na opłatę czesnego, kupno podręczników i zakwaterowanie.

Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie zespołów ratownictwa medycznego?

Nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami. Czy o to chodziło autorom ustawy???

Międzynarodowy Kongres "Witajcie na świecie!" - o perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa. Warszawa, 19 - 21 października 2006 roku.

Czy bezpieczny poród może mieć miejsce tylko w szpitalu? Jakie modele kształcenia położnych funkcjonują na świecie? W jaki sposób budować etos zawodu położnej?

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu.

Samorząd wysuwa inne postulaty. Słuszne! Ale czy to jest dobra strategia. Nie ma płacy minimalnej, nie ma dalszych rozmów!

Przygotowując ofertę do NFZ w sprawie wykonywania świadczeń w zakresie kompetencji pielegniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej, trzeba znać regulacje prawne.

Przedstawiamy treść rozporządzenia w sprawie zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki zatrudnione w DPS nie dostaną podwyżek od października z ustawy

Płaca zatrudnionych DPS zmierza wyraźnie ku minimum socjalnemu. Pracownicy ci, zamiast być aktywnymi zawodowo i pomagać innym, wkrótce staną się sami klientami pomocy społecznej.

Minister zdrowia obiecał, że od października pensje pracowników ochrony zdrowia wzrosną o 30 procent. Tymczasem, niektórzy mogą nie dostać podwyżki wcale albo dwa razy niższą.

Rozgoryczeni lekarze i pielęgniarki. Będzie dużo rozgoryczenia i złości! "Jeśli dostaniemy wszyscy po równo, to wyjdzie 26 proc. Jeśli lekarze będą walczyć o 30 proc., dużo mniej dostaną inni pracownicy."

Kierownictwo MZ dyskutowało w dniu 9 października nad: projektem stanowiska w sprawie zmian przepisów ustaw samorządowych dotyczących zawodów lekarza, pielęgniarki, położnej oraz farmaceuty.

Czyżby omawiano sprawy zwiazane ze zniesieniem obligatoryjnej przynależności do samorządów zawodowych? A może chodzi o coś innego?

Prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę o państwowym ratownictwie medycznym.

Przedstawiamy treść ustawy oraz informacje z portalu dotyczące roli pielęgniarki w ratownictwie. W przygotowaniu informator "Pielęgniarka w systemie ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2007 roku".

Nadal trwa akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych szpitala w Chełmie.

Dziś protest ma trwać 12 godzin, od 7.00 do 19.00. Negocjacje z dyrekcją szpitala w sprawie sprawiedliwego podziału pieniędzy na podwyżki nie przyniosły porozumienia.

Dlaczego wystepują znaczące dysproporcje w planowanej wysokości podwyżek pomiędzy poszczególnymi placówkami zdrowia.

Winny jest temu "klucz podwyżkowy" zastosowany w ustawie. Wzrost kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wzrasta w części kosztów pracy a nie całej kwoty w/w zobowiązania!!!

Wobec licznych pytań dotyczących podmiotów, które nie obejmuje ustawa podwyżkowa informujemy, że w ustawie określono podmioty, które podlegają podwyżkom. Wykaz tych , które nie podlegają podwyżkom nie wynika z zapisów ustawy lecz interpretacji.

Ustawa wyłącza z podwyżek nie tylko niektóre podmioty, ale także niektórych pracowników ochrony zdrowia.

Lekarze i pielęgniarki, zatrudnieni w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w regionie łódzkim, zapowiadają akcję protestacyjną, jeśli nie dostaną podwyżek z wyrównaniem od października.

Pielęgniarki i położne pracujące w poz nie dostaną podwyżek w 2006 roku, tylko od 2007. Tak skonstruowana ustawa podwyżkowa jest dalece niesprawiedliwa.

Instytut Reumatologiczny w Warszawie organizuje kurs dokształcający w zakresie pielęgniarstwa reumatologicznego.

Kurs skierowany jest do pielęgniarek stykających się w swojej pracy z problemami ludzi chorych na choroby reumatyczne, a w szczególności do pielęgniarek: środowiskowych, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach reumatologicznych i w oddziałach szpitalnych.

Przedstawiamy uaktualniony informator o organizatorach szkoleń specjalizacyjnych, którzy otrzymają dofinansowanie z ministerstwa zdrowia, w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe na specjalizacje rozpoczynające się w 2006 roku.

Warto wiedzieć gdzie można odbyć specjalizację dofinansowaną z budżetu państwa. Koszt specjalizacji to obecnie kwota od 3,5 tys. do ponad 6,5 tys. złotych.

500 pielęgniarek w szpitalu w Chełmie (Lubelskie) odeszło dzisiaj na pięć godzin od łóżek pacjentów.

Żądają podwyżek płac w wysokości jednej trzeciej dotychczasowych poborów, zgodnie z zapowiedziami z czerwca. Tymczasem dyrekcja oferuje tylko połowę zapowiedzianej kwoty podwyżek. Lekarze obiecaną podwyżkę dostaną w całości. Koleżanki! Macie rację.

W zwiazku z wieloma sprzecznymi informacjami w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE, ale także na terenie Polski tworzymy nowy poddział w aktualnościach.

W tym poddziale zamieszczane będą informacje dotyczące w/w zagadnień. Dziś artykuł - Mamy Was.

Jak przebiegają negocjacje płacowe w poszczególnych zakładach pracy w sprawie podwyżek w ochronie zdrowia?

Różne jest podejście pracodawców do tego zagadnienia. Dziś informacje z Częstochowy. Dodaj w komentarzach informację z Twojego zakładu pracy.

Dynamika rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych na podstawie liczby uczestników.

Obecnie Portal odnotowuje ponad trzysta wejść dziennie. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy. Zapraszamy do umieszczania komentarzy pod artykułami w aktualnościach oraz postów na forum.

Polski eurodeputowany z Samoobrony, Bogdan Golik zapowiada walkę o ......nie wiadomo o co!

Eurodeputowany ma sam poważne kłopoty z prawem. Mam nadzieję, że samorząd pip nie pozwoli, aby taka osoba firmowała starania w sprawie zmiany zapisów w dyrektywach UE o kwalifikacjach polskich pielegniarek i położnych!

Z prasy i informacji z negocjacji płacowych z poszczegółnych zakładów pracy, docierajacych do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych wynika, że dyrektorzy szpitali manipulują zapisami ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Problem dotyczy sprawy, czy podwyżka o dany procent ma być liczona od pensji brutto czy netto? Nie dajcie sie wmanewrować w nieprawidłowe interpretacje ustawy.

Warto wiedzieć: Uprawnienia pielęgniarek i położnych do niższego wieku emerytalnego.

Przez wiek emerytalny należy rozumieć 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Manuel Dayrit, dyrektor ds. zasobów ludzkich Światowej Organizacji Zdrowia: Polska stanie się w najbliższej przyszłości źródłem lekarzy i pielęgniarek, które będzie łatać dziury systemów zdrowotnych Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wnioski o przyznanie certyfikatu uprawniającego do szukania pracy za granicą złożyło ponad 5 tys. lekarzy i 2830 pielęgniarek. To rekord na skalę europejską - mówił Manuel Dayrit.

Minister zdrowia zapowiada naprawianie błędów w ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Podwyżki obecnie nie obejmują nzoz-ów i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, które mają umowy z podmiotami kontraktujacymi wykonywanie świadczeń z NFZ. Na problem zwracaliśmy uwagę w lipcu br. Bezskutecznie.

Minister Zdrowia: ponad 200 szpitali może zostać zlikwidowanych lub przekształconych.

Powstanie sieci w założeniu ma dostosować strukturę szpitali do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Obecnie w niektórych specjalizacjach medycznych jest za dużo miejsc szpitalnych, a brakuje ich w innych - np. dla przewlekle chorych.

Pytanie do redakcji Portalu: Chodzi mi o dofinansowanie przez EFS i ZPORR studiów pomostowych. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to dofinansowanie. Czy ono obejmuje również pielęgniarki pracujące w szpitalu na kontrakcie?

O wyjaśnienie tej sprawy zapytaliśmy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, w której 528 studentów ma dofinansowane studia z funduszy europejskich.

Przedstawiciele naszej grupy zawodowej powinni forsować wariant, polegajacy na włączeniu 30% podwyżki do uposażenia zasadniczego.

Nie należy godzić się, na podwyżki na zasadzie tyle lekarze, a tyle pielegniarki np. lekarze 500zł, pielęgniarki i położne 350zł. To zamazuje obraz i zmniejsza kontrolę nad sposobem przeprowadzenia podwyżki w danym zakładzie pracy.

Działy aktualności