Aktualności

Położna z kompetencjami pielęgniarki... Temat przewodni sierpniowego numeru Gazety.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Praca za granicą dla pielęgniarki.

Praca za granicą.

Trzy kluczowe stanowiska pielęgniarek. Odpowiedź ministerstwa zdrowia.

Pielęgniarki 2020.

Osoby, które nie przejdą na emeryturę dostaną świadczenie motywacyjne.

Świadczenia motywacyjne.

Czy pielęgniarka może zaordynować lek bez recepty?

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka - "Zadziwiające, że pielęgniarki nie porzuciły jeszcze tej pracy."

Pielęgniarki - praktyka zawodowa.

Izba pielęgniarek o konkursie NFZ na środki przeznaczone dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu.

Położna pielęgniarką. Stanowisko lekarzy.

Położne na stanowiskach pielęgniarek.

Pielęgniarka - w sejmie o rekompensatach i ubezpieczeniu w pandemii.

Pielęgniarki - warunki pracy i płacy.

Pielęgniarki - 12 sierpnia spotkanie w mz w sprawie zmiany siatki płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: to samo stanowisko, taka sama płaca. Komentarze na pielegniarki.info.pl.

Praca pielęgniarek o jednakowej wartości.

Położna pielęgniarką. Komentarze na pielegniarki.info.pl.

Położne pielęgniarkami.

Tysiące nowych specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa.

Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarki - wysokość rekompensat w szpitalach jednoimiennych.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Izba pip: Zwiększyć wyszczepialność wśród pielęgniarek przeciw grypie!

Działalność izby pielęgniarskiej.

Pielęgniarki - co się dzieje z niewykorzystanym zembalowym?

Dodatki dla pielęgniarek.

Położna pielęgniarką. Stanowisko izby.

Położna na stanowisku pielęgniarki.

Sejm przyznał położnym kompetencje pielęgniarek.

Położna na stanowisku pielęgniarki.

Pielęgniarki - dodatek covidowy 1450 PLN brutto brutto.

Pielęgniarki domów pomocy społecznej.

Pandemia - dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - jednakowe stanowiska pracy to jednakowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka - średnia rekompensata za maj to 2111,84 PLN.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarki w pandemii: nowy dodatek do wynagrodzenia - 2 582 PLN.

Dodatki dla pielęgniarek.

Ministerstwo o pielęgniarkach - nie można różnicować wysokości wynagrodzeń.

Zarobki pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo o pielęgniarkach: porównywalne kwalifikacje to jednakowe wynagrodzenie.

Płace pielęgniarek i położnych.

MZ o wynagrodzeniach pielęgniarek: równa praca równa płaca.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac. Komentarze pielęgniarek.

Podwyżki pielęgniarek.

Pielęgniarki - kara bezwzględnego więzienia za błąd.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka: "zostałam z pacjentami".

Koronawirus SARS-CoV-2

Praca dla pielęgniarki - 6,94 PLN brutto/godz.

Praca dla pielęgniarek.

Pielęgniarstwo - położna wystąpiła o milion złotych odszkodowania!

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Za pielęgniarkę na dyżur przyszła inna pielęgniarka (2)...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z pielęgniarką nikt nie chciał zamienić się na dyżur...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki odwiedziły policjantów na komendzie.

"Miła niespodzianka dla policjantów".

Pielęgniarki - warunki ubezpieczenia po ekspozycji na materiał zakaźny.

Ubezpieczenie SARS-CoV-2 dla pielęgniarek.

Liczba pielęgniarek objętych ograniczeniem. To tysiące!

Pielęgniarki - nakaz pracy w jednym miejscu.

Pielęgniarki - zmiana w sposobie ograniczenia do jednego miejsca pracy.

Praca pielęgniarek - praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - zmiany w ograniczeniu do jednego miejsca pracy.

Praca pielęgniarek - praca w jednym miejscu.

Związek zawodowy o czasowym wzroście wynagrodzeń pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka POZ - Czy ministerstwo zdrowia "widzi nas"?

Pielęgniarki i położne POZ.

Działy aktualności