Studia pomostowe będą jeszcze krótsze!

202 dni potrzebowała minister Ewa Kopacz i urzędnicy Departamentu Pielęgniarek i Położnych na dostosowanie polskich regulacji prawnych do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 roku o skróceniu trwania studiów pomostowych polskich pielęgniarek i położnych. Zobacz na jakich zasadach mogą zostać zaliczone zajęcia praktyczne ze względu na staż pracy, posiadanie specjalizacji lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

STUDIA POMOSTOWE SKRÓCONE! Minister zdrowia podpisała w dniu 12 kwietnia rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Zobacz dla jakich studentów ma zastosowane niniejsze rozprządzenie.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

Przeczytaj bieżące informacje w zakresie stanu prac MZ nad roporządzeniem w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla absolwentów liceum medycznego.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

Studia pomostowe dla absolwentów LM będą trwały nie krócej niż dwa semestry lub 1 150 godzin. Te zmiany mają objąć także studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010?! Część teoretyczna nie mniej niż 400 godzin, część praktyczna nie mniej niż 750 godzin. 30% zajęć praktycznych może zostać zaliczonych na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Zobacz wykaz przedmiotów. 92 KOMENTARZE.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo 2010. Informacja w zakresie zgody UE na skrócenie czasu trwania tych studiów w kontekście praktycznego terminu wdrożenia skróconego czasu kształcenia na przedmiotowych studiach.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

MZ odpowiada na wystąpienie redakcji Portalu w sprawie terminu wejścia w życie uzgodnień Polski z KE w zakresie skrócenia kształcenia na studiach pomostowych. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie w lutym 2010 roku. Efektem skrócenia studiów pomostowych będzie możliwość skorzystania z dofinansowanych studiów nie przez 24 tys. pielęgniarek lecz 30 tysięcy. 3 KOMENTARZE.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Skrócone studia pomostowe dla pielęgniaek. Materiał MZ: Sukces w relacjach z Unią Europejską…. nareszcie możemy to oznajmić…. Kontekst historyczny dokonanych zmian. 4 KOMENTARZE.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Jakby to było pięknie gdyby ani jedna polska pielęgniarka i położna nie rozpoczęła w 2009 roku studiów pomostowych. 36 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie redakcji Portalu z dnia 23 listopada 2009 roku do ministerstwa zdrowia w sprawie terminu dostosowania polskiego prawa w zakresie liczby godzin kształcenia na tzw. studiach pomostowych do uzgodnień przedstawionych w komunikacie MZ "skrócenie studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych" opublikowanym w dniu 20 listopada 2009 roku. 25 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Studia pomostowe dla pielęgniarek trwają obecnie od trzech do pięciu semestrów. Ich czas trwania jest uzależniony od roku rozpoczęcia nauki przez pielęgniarkę w Liceum Medycznym. To się zmieni! Studia te mają być dwusemestralne dla wszystkich absolwentów LM. Niezależne od daty rozpoczęcia nauki w LM. 70 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Zobacz informację w sprawie rozmów (z czerwca br.) MZ z UE w kwestii studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych w kontekście skrócenia czasu ich trwania oraz uprawnień (statusu zawodowego) pielęgniarek absolwentek liceów medycznych w porównianiu z absolwentami studiów pomostowych. 8 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Czas kształcenia na studiach pomostowych zostanie skrócony? 9 KOMENTARZY.

Wątpliwości budzi uzależnienie liczby godzin nauczania od roku rozpoczęcia nauki w średniej szkole medycznej.

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych. 2 KOMENTARZE.