Pielęgniarki – zobacz przykład obsady i kwalifikacji w oddziale wewnętrznym.

2 min czytania
Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnychPraktyka zawodowa
Pielęgniarki – zobacz przykład obsady i kwalifikacji w oddziale wewnętrznym.

Normy zatrudnienia pielęgniarek

W zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze panuje totalna anarchia. Nie ma systemu weryfikacji spełniania przez placówki ochrony zdrowia przedmiotowych norm. Właściwie żadna instytucja nie jest zainteresowana wyegzekwowaniem norm.

Związek pielęgniarek OZZPiP oraz izba pip piszą od lat pisma, że normy nie są wypełniane. Skuteczność tych działań jest bliska zeru. Jedynie pielęgniarki i położne odcinkowe odczuwają na własnych plecach katastrofę w zakresie łamania norm.

Z drugiej strony podmioty lecznicze zwracają uwagę, że normy i ich sposób obliczania może być różnie interpretowany. Organizacje zrzeszające podmioty lecznicze podejmują działania mające na celu… likwidację regulacji prawnych w zakresie norm. Stoją na stanowisku, że to kierownik podmiotu leczniczego odpowiada za funkcjonowanie i organizację pracy personelu pielęgniarskiego. Podnoszą również, że normy nie biorą pod uwagę zwiększająca się liczbę opiekunów medycznych w szpitalnych oddziałach. Rolę opiekunów natomiast trudno przecenić w zakresie realnego odciążenia pielęgniarek od czynności opiekuńczo – higienicznych.

Obsada pielęgniarska na oddziale wewnętrznym

W poniższym artykule redakcyjnym przeanalizujemy liczbę zatrudnionych pielęgniarek na oddziale wewnętrznym jednego z podmiotów leczniczych. Dane pochodzą ze strony internetowej szpitala.

Oddział liczy 36 łóżek, w tym 6 łóżek na „Sali Intensywnego Nadzoru”.

W oddziale zatrudnionych jest:

11 pielęgniarek z tytułem – „Mgr pielęgniarstwa”.

Z tych 11 pielęgniarek 7 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (1) oraz pielęgniarstwa internistycznego (5).

Sześć pielęgniarek posiada tytuł „Licencjat pielęgniarstwa”. Jedna z tych pielęgniarek posiada ukończoną specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

Kolejne 5 pielęgniarek posiada tytuł: „Pielęgniarka”. Wszystkie te pielęgniarki posiadają odbytą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Uwaga – podawanie przez podmiot leczniczy, że to są osoby z tytułem „Pielęgniarka” jest totalnym nieporozumieniem. Te osoby posiadają tytuł zawodowy – Pielęgniarka specjalista.

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

Razem w oddziale wewnętrznym jest zatrudnionych 23 pielęgniarki (w tym pielęgniarka oddziałowa).

Warto dodać, że oddział nie zatrudnia żadnego opiekuna medycznego. Natomiast jedną osobę na etacie sanitariusza szpitalnego.

Obsada pielęgniarska na oddziale wewnętrznym a normy zatrudnienia pielęgniarek

Jak powyższa obsada pielęgniarska ma się do norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego, które są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia?

Normy przewidują 0,6 pielęgniarki na jedno łóżko w oddziale zachowawczym.

Liczba łóżek na oddziale 36 X 0,6 = 21,6 pielęgniarek.

Wobec powyższych danych trudno stwierdzić, czy dany podmiot spełnia normy zatrudnienia. Nie mamy informacji na jakiej części etatu są zatrudnione wszystkie pielęgniarki. Gdyby przyjąć, że na całym etacie to matematycznie normy są dotrzymywane. Może niektóre pielęgniarki są na umowie zlecenia i mają wymiar czasu poniżej 168 godzin miesięcznie. Być może część pielęgniarek jest na umowach kontraktowych i „wyrabiają” miesięcznie ponad 168 pracy.

Ale… na oddziale jest sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Tam obsada pielęgniarska powinna być wyższa, ze względu na potrzebę intensywnego nadzoru nad pacjentami.

Dodatkowo w ramach oddziału funkcjonuje pracownia ECHO serca. Też tam zapewne jest potrzeba obecności pielęgniarki.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 8

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8296 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Te pielęgniarki będą mogły skorzystać z urlopu zdrowotnego.

1 min czytania
Kolejne zapowiedzi w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek… Serial dotyczący urlopów zdrowotnych dla poratowania zdrowia ma już wiele sezonów… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki – taryfikator kwalifikacyjny – wykładnia ministerstwa zdrowia.

2 min czytania
W interpelacji poselskiej z dnia 8 maja 2024 roku poseł skierował między innymi dwa zapytania do ministra zdrowia: 1. Czy po wejściu…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki wyręczają lekarzy.

1 min czytania
Sąd Najwyższy ocenił sytuację, w której pielęgniarka wyręczyła w obowiązkach zawodowych lekarza… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych na kanwie wyroku Sądu…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Zobacz skalę dyskryminacji pielęgniarek z grupy 5 i 6 przez związek pielęgniarek.