Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunięto tytuły zawodowe: licencjata i magistra pielęgniarstwa oraz położnictwa. Poseł - "uznaliśmy, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik". Dlaczego? Jaka była argumentacja za takim rozwiązaniem?

Tytuły zawodowe pielęgniarek i położnych.

To chyba jakiś żart? W ustawie zapisano: pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną oraz, że odmowa zmiany formy wykonywania zawodu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

Kontrakty pielęgniarek i położnych.

Zawód pielęgniarki i położnej cieszy się bardzo niską rangą w opinii . . . . izb pielęgniarskich. Taki wniosek można wysnuć po zapisie w ustawie, że "za wykonywanie zawodu uważa się również sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu". Równie absurdalnie brzmiałby zapis, że jeśli w danym bloku mieszka pielęgniarka, to uznaje się że wszyscy jego mieszkańcy wykonują zawód pielęgniarki!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne nie mają nic do roboty, dlatego owocem "współpracy" pomiędzy władzami samorządu zawodowego a ministerstwem zdrowia jest ustawowy nakaz zgłaszania do izby miejsc wykonywania zawodu. W ciągu 14 dni od podjęcia pracy! A wszystkie już zatrudnione pielęgniarki mają zrealizować ten obowiązek do 31 marca 2012 roku. Ja tego nakazu nie wypełnię w ramach ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Senator do minister zdrowia: dlaczego w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że mają one wykonywać zawód "ze szczególną starannością", natomiast w ustawie o zawodzie lekarza zapisano, że lekarz ma wykonywać zawód "z należytą starannością".

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Sejmowe bajdurzenie w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. (Część 1). Bajdurzy wiceminister zdrowia Marek Haber i posłowie. Przedstawiona sytuacja kapitalnie obrazuje poziom "troski i zangażowania" MZ i posłów w sprawy polskiego pielęgniarstwa.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Minister Ewa Kopacz i urzędnicy z Departamentu Pielęgniarek i Położnych skierowali do sejmu bubel legislacyjny. Według niego wykonywanie prac na rzecz samorządu to wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Redakcja Portalu pyta: dlaczego w takim razie za wykonywanie zawodu nie uznano prac na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego? Dlaczego prowadzenie Portalu nie uznano za wykonywanie zawodu? Samorząd PiP i ministerstwo kręcą lody?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ta sytuacja świadczy w jakim poważaniu ma minister Ewa Kopacz i jej Departament PiP polskie pielęgniarstwo, pielęgniarki i położne. Minister mówiła w grudniu 2007 roku w sejmie RP: ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej skieruję do sejmu w pierwszym półroczu 2008 roku. Projekt ustawy właśnie włpynął do sejmu. Z ponad dwuletnim opóźnieniem. Projekt - bubel legislacyjny!

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

MZ i media donoszą - "pielęgniarki i położne zostaną objęte ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym"! W podtekście "Pani Ewa Kopacz coś dla Nas załatwiła". G . . . . prawda! Taka ochrona funkcjonuje od 14 lat! A MZ namieszało i teraz ochrona będzie przysługiwać w "związku z wykonywaniem niektórych czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych". Zobacz jakich NIE!

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

W dniu 21 lipca Rada Ministrów zajmie się projektami ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych. Pielęgniarko i położno! Nie pytaj co Tobie załatwił związek i samorząd w tych ustawach. Pytaj się raczej: co Sobie związek i samorząd załatwił w nowelizacji tych ustaw! Redakcja Portalu będzie Ciebie informować na bieżąco w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jak w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uregulowano kwestię prawa wykonywania zawodu osób, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną? Ważne! Osoby, które ukończyły powyższe szkoły, a nie wystąpiły o zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu mają czas do 2015 roku. Po tym terminie ich uprawnienia wygasną!

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Infantylizm zapisów zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej powala na kolana. Przedstawiam drugi przykład.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zobacz projektowane zmiany prawne. Jaki urlop szkoleniowy oraz dodatkowe świadczenia będą mogły zostać przyznane pielęgniarce lub położnej podejmującej szkolenie? Jakie ze skierowaniem, a jakie bez skierowania. Jaki maksymalnie termin może wiązać umowa pielęgniarkę lub położną z pracodawcą po szkoleniu? Ile dni urlopu szkoleniowego otrzymasz na przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Naczelna Izba PiP działa na szkodę pielęgniarek i położnych. To kuriozum na skalę światową! Przeczytaj argumentację redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Po co nam taki samorząd? Dlaczego nas się zmusza do przynależności do organizacji, która działa przeciwko interesom naszej grupy zawodowej?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Infantylizm zapisów zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej powala na kolana. Przedstawiam pierwszy przykład.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej układ samorzadowo - ministerialny obdarował nas uciążliwą procedurą. Pielęgniarka lub położna będzie musiała w ciągu 14 dni od zatrudnienia w każdym miejscu, poinformować izbę o tym fakcie. Także w ciągu 14 dni będzie musiała poinformować izbę o zakończeniu każdego zatrudnienia. Pytanie brzmi: po co?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawy, której projekt minister Ewa Kopacz obiecała przedstawić sejmowej komisji zdrowia dwa lata temu, w pierwszym półroczu 2008 roku. Widać gołym okiem w jakim poważaniu ma naszą grupę zawodową ministerstwo zdrowia. A projekt ustawy nawet jeszcze nie wpłynął do sejmu!

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki i położne powinny być bardzo wdzięczne MZ za . . . Należy docenić wysiłek autorów projektu nowelizacji ustawy o naszych zawodach. 5 KOMENTARZY.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz drugi z cyklicznch komentarzy redakcyjnych. Zapraszam autorów nowelizacji ustawy na lot samolotem, który będzie pilotował pilot, który od lat "wykonuje pracę na rzecz samorządu" pilotów, a ostatni raz siedział za sterami dziesięć lat temu! 19 KOMENTARZY.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz pierwszy cykliczny komentarz redakcyjny do projektu ustawy. 7 KOMENTARZY.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zobacz informację po spotkaniu w MZ w sprawie kształcenia podyplomowego w odniesieniu do nowelizacji ustaw o zawodach i samorządzie pielęgniarek i położnych.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

MZ pisze do Prezesa Naczelnej Izby PiP w sprawie stanowiska samorządu zawodowego w zakresie "czynności samodzielnie wykonywane" oraz "wykaz dziedzin pielęgniarstwa w których miałoby się odbywać kształcenie podyplomowe".

Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych. Kształcenie podyplomowe.

Ministerstwo zdrowia "załatwiło" pielęgniarkom i położnym "ważne i oczekiwane rozwiązanie". Tak, tylko tyle, że funkcjonuje ono od lat... Trzynastu!

Ochrona prawna pielęgniarek i położnych.

Zobacz co minister zdrowia powiedziała w sejmie o "minimalnym wynagrodzeniu" pielęgniarek i położnych. 5 KOMENTARZY.

Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności