Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Minister Radziwiłł docenił pielęgniarki i położne. Teraz pielęgniarka i położna, będzie miała prawo, bez zlecenia lekarskiego, SAMODZIELNIE stosować materac przeciwodleżynowy.

Pielęgniarstwo 2017.

Teraz to już kompletna rewelacja. Minister Radziwiłł poszedł jeszcze dalej. Nie dość, że upoważnił pielęgniarkę i położną do SAMODZIELNEGO STOSOWANIA: materaca przeciwodleżynowego oraz pasków do oznaczania glukozy we krwi, to pielęgniarka i położna będzie mogła stosować coś... PNEUMATYCZNEGO!

Pielęgniarstwo 2017.

Szok i niedowierzanie! Jak to przyjmie środowisko lekarskie? Ale taki stan rzeczy wymusza postęp medycyny, którego konsekwencją jest przyznawanie pracownikom ochrony zdrowia kolejnych uprawnień. Przykład: minister Radziwiłł uznał teraz, że pielęgniarka i położna, będzie miała prawo, bez zlecenia lekarskiego, SAMODZIELNIE stosować paski do glukometru. Podkreślam. Bez zlecenia lekarskiego.

Pielęgniarstwo 2017.

Pielęgniarko. Nie waż się "zlecać opiekunowi medycznemu realizacji świadczeń zdrowotnych". Nie masz do tego prawa!

Pielęgniarstwo 2017.

A ja się cieszę, że minister Radziwiłł docenił pielęgniarki i położne. To zwycięstwo związków i izb pielęgniarek. Teraz pielęgniarka i położna, będzie miała prawo, bez zlecenia lekarskiego, SAMODZIELNIE stosować materac przeciwodleżynowy.

Pielęgniarstwo 2017.

Co może magister położnictwa samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego? Zdecydował o tym minister Radziwiłł w rozporządzeniu.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Zdecydowano co może bez zlecenia lekarskiego magister pielęgniarstwa. Tak postanowił minister Radziwiłł i wiceminister zdrowia pielęgniarka.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Minister zdrowia zrównał uprawnienia pielęgniarki systemu do uprawnień, które posiada grupa zawodowa ratowników medycznych. Zobacz co może pielęgniarka systemu samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - medyczne czynności ratunkowe, leki.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Minister zdrowia podpisał w dniu 28 lutego rozporządzenie regulujące: co może położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - świadczenia, leki, diagnostyka, środki pomocnicze.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Minister zdrowia podpisał w dniu 28 lutego rozporządzenie regulujące: co może pielęgniarka samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - świadczenia, leki, diagnostyka, środki pomocnicze.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Projekt: "Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez położną bez zlecenia lekarskiego w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia matki lub dziecka".

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Jakie leki może podać pielęgniarka i położna samodzielnie bez zlecenia lekarskiego? Jest nowy projekt ministra zdrowia w tej kwestii...

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Minister zdrowia zapowiada nowelizację rozporządzenia "w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego".

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych.

Pielęgniarka systemu 2012.

WAŻNE DLA POŁOŻNYCH! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez położną, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursu kwalifikacyjnego, a także specjalizacji.

Położna 2012.

WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

Pielęgniarstwo 2012.

Działy aktualności