Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Zobacz sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Może teraz niedowiarki uwierzą w to co pisaliśmy od dawna na portalu. Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) w sejmie: środki wypłacane dotychczas przez NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych będą w podmiotach leczniczych przekazywane na realizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W imieniu rządu wiceminister zdrowia (pielęgniarka) mówi w sejmie: "Najwyższe podwyżki w okresie przejściowym otrzymywać będą najmniej zarabiający...".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Radziwiłł NIEOBECNY! Posłuchaj jak wiceminister zdrowia (pielęgniarka) przedstawia w sejmie projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz co zapisano o dodatkach brutto brutto dla pielęgniarek i położnych, w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, autorstwa ministra Radziwiłła. "Istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych funduszy na dodatki brutto brutto, na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektowanej ustawy".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Przedstawiamy pełen tekst projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, który w dniu jutrzejszym będzie omawiany w sejmie. Projekt określa również wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Radziwiłł drugi raz daje te same pieniądze pielęgniarkom i położnym. Z dodatków brutto brutto. Tylko, że na innych zasadach... Ale jako kolejną podwyżkę...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Sejmowa komisja zdrowia na swoim posiedzeniu w dniu 7 czerwca zaplanowała: "pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w podmiotach leczniczych". Pytanie: co z NIESPRAWIEDLIWYM dla pielęgniarek i położnych projektem (NIE)porozumienia związków zawodowych?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Poznaj dwa projekty ustaw, które wpłynęły do sejmu. Dotyczą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Pierwszy ministra Radziwiłła - nie daje praktycznie żadnych szans, na szybki wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Drugi (NIE) porozumienia związków zawodowych - deprecjonuje rolę pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Czyli wybór między cholerą a zarazą!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki do ministra zdrowia, RPO: dlaczego minister zdrowia "proponuje dużą dysproporcję płacową w zależności od wykształcenia pielęgniarek, a nie doświadczenia..."?

Pielęgniarki 2017.

Czarno na białym. Tak samorząd pip podzielił pielęgniarki na 3 grupy: 1. pielęgniarki i położne; 2. magistrów lub specjalistów; 3. magistrów ze specjalizacją. Jakie jest wasze zdanie?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dlaczego ministerstwo zdrowia zdecydowało, że różnica w najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - pielęgniarki a pielęgniarki ze specjalizacją ma wynosić 14%, natomiast pomiędzy pielęgniarką ze specjalizacją a pielęgniarką z tytułem magistra i specjalizacją aż 43%?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia: zakwalifikowanie magistrów pielęgniarstwa oraz położnictwa bez specjalizacji, do grupy "pielęgniarek i położnych bez specjalizacji" czyli pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem, jest "zgodne z wcześniej zgłaszanymi postulatami organizacji związkowych pielęgniarek i położnych".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia odpowiada na zarzut, że nie wydaje się właściwe przyrównanie pielęgniarek, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub są magistrami pielęgniarstwa / położnictwa bez specjalizacji, do tych pielęgniarek, które mają wykształcenie średnie.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Pytam się kto odpowiada za taki podział, co na to uczelnie wyższe, przecież to jest kpina z Wydziałów Uniwersyteckich, nie będzie chętnych pielęgniarek aby kończyć studia magisterskie. Magisterki powinniście udać się do NIPIP i wysypać im pod nogi wasze dyplomy, bo one zdeptały je publicznie!

Komentarze pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka i położna "ze specjalizacją" oraz z tytułem magistra "ze specjalizacją". Czy wszystkie osoby "ze specjalizacją" przy podwyżkach wynagrodzeń zasadniczych od 1 lipca br., będą brane pod uwagę, czy tylko te, które są zatrudnione na stanowiskach gdzie "specjalizacje" wymagane są od danego pracownika na zajmowanym stanowisku?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł pyta ministra zdrowia: w jaki sposób zostaną sfinansowane podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych zapisane w ustawie...? Przecież wiadomo! Z dodatków brutto brutto!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2017 roku. Trudno przewidzieć jak sytuacja się rozwinie w poszczególnych szpitalach. Podajemy trzy przykłady.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dzisiaj przykład 3 - dotyczący grupy 7 "pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze - uzasadnienie do ustawy - artykuły z majowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Przedstawiamy pełen tekst ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (wpłynął do sejmu w dniu 24 maja) wraz z uzasadnieniem oraz aktualną i docelową wysokością wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich grup zawodowych, także pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Drugi przykład dotyczący pielęgniarek i położnych w grupie 8 - "pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją". Zobacz jak to będzie w praktyce z dodatkami brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2017 roku?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W sumie trzeba sprawiedliwie oddać, że to co robi Radziwiłł z płacami pielęgniarek i położnych w kontekście dodatku Zembali, to majstersztyk. Dają teraz jeszcze raz pielęgniarkom i położnym pieniądze, które już dali...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Jak to będzie w praktyce z dodatkami brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2017 roku? Pierwszy przykład dotyczący pielęgniarek i położnych w grupie 9 - "pielęgniarka albo położna bez specjalizacji".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Do sejmu wpłynął w dniu 24 maja projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zobacz siatkę płac, która stanowi załącznik do ustawy. W niej podzielono pielęgniarki i położne na 3 grupy...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dlaczego degraduje się nasze średnie wykształcenie? Pismo pielęgniarek do ministra zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, izb pielęgniarskich oraz wydawnictwa pielegniarki.info.pl

Pielęgniarki 2017.

W projekcie ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zapisano wysokość najniższego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Mowa jest o osobach "ze specjalizacją" oraz z tytułem magistra "ze specjalizacją". Czy wszystkie osoby "ze specjalizacją" z automatu, będą w powyższym kontekście brane pod uwagę, czy tylko te, które są zatrudnione na stanowiskach gdzie "specjalizacje" wymagane są od danego pracownika na zajmowanym stanowisku?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ta propozycja pani Lucyny Dargiewicz (PRZEMYŚLANA?) była składana w grudniu 2015 roku! Zobacz jaką propozycję w zakresie podziału pielęgniarek, składał związek pielęgniarek i położnych do ministra Radziwiłła. A minister zdrowia, jak widać, się do tej propozycji przychylił...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Takie proporcje założyło ministerstwo zdrowia: różnica w najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - pielęgniarka a pielęgniarka ze specjalizacją 14%, różnica pomiędzy pielęgniarka ze specjalizacją a pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją 43%.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Projekt ustawy autorstwa związków zawodowych (NIE)porozumienia Zawodów Medycznych jeszcze nie raz wyjdzie pielęgniarkom i położnym bokiem. Już obecnie ministerstwo zdrowia na uwagi w prawie płac pielęgniarek i położnych odpowiada: "co do zasady jest to zgodne" z postulatami strony społecznej czyli Porozumienia Zawodów Medycznych. Przykład 1.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W co grają panie w czepkach? Ministerstwo zdrowia: zakwalifikowanie magistrów pielęgniarstwa oraz położnictwa bez specjalizacji, do grupy "pielęgniarek i położnych bez specjalizacji" czyli pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem, jest "zgodne z wcześniej zgłaszanymi postulatami organizacji związkowych pielęgniarek i położnych".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ważne stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie dodatków brutto brutto. Przykład: szpital zatrudnia 50 pielęgniarek i położnych....

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jak ministerstwo zdrowia ustosunkowało się do uwagi, że "nie wydaje się właściwe przyrównanie pielęgniarek, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub są magistrami pielęgniarstwa / położnictwa bez specjalizacji, do tych pielęgniarek, które mają wykształcenie średnie".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz aktualny projekt ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w podmiotach leczniczych, w zakresie podziału osób wykonujących zawody medyczne na 10 grup i przypisane im współczynniki pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne! Sposób wypłacania dodatków brutto brutto na dotychczasowych zasadach przechodzi do historii. Pieniądze obecnie przekazywane przez NFZ dla pielęgniarek i położnych, dyrektorzy szpitali będą mogli przeznaczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego... do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego ustawą.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ustawa "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych", która ma regulować także wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych, przyjęta na "obiegowym" posiedzeniu rządu. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zapowiedziano podwyżki dla pielęgniarek i położnych od lipca br. Jakie? Sprawdziliśmy to na 3 przykładach - artykuł z ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Prorządowy NSZZ Solidarność wydał komunikat w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, także pielęgniarek i położnych. "Nie ma i nie będzie zgody na incydentalne porozumienia płacowe i dalsze dzielenie środowiska". Ciekawe gdzie były władze krajowe tego związku kiedy strajkowały pielęgniarki w Staszowie?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych .

Jak postrzegane jest pielęgniarstwo i pielęgniarki w Polsce? Przykład: "Faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją jest niezrozumiałe. W praktyce pielęgniarki ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji, nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji". Z takim podejściem decydentów, pielęgniarek będzie więcej czy mniej?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jakie rozwiązania płacowe proponuje minister Radziwiłł, a jakie związki zawodowe zrzeszone w (NIE)porozumieniu zawodów medycznych. Obie propozycje są niekorzystne dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Projekty ustawa - wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.

Działy aktualności