Brawo pielęgniarki z grupy 2.

5 min czytania
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Brawo pielęgniarki z grupy 2.

Komentarz redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Z dużą satysfakcją przekazujemy kolejne informacje dotyczącą pielęgniarek i położnych z kwalifikacjami zapisanymi w grupie 2 załącznika ustawy o sposobie ustalania wynagrodzeń zasadniczych w podmiotach leczniczych.

Zagadnieniu nie uznawania kwalifikacji pielęgniarek z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz tytułem specjalisty przeznaczyliśmy w aktualnościach dział pt. Pielęgniarki z mgr pozywają szpitale.

Także wydanie nr 2/2023 Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych w całości zostało poświęcone sprawie sytuacji pielęgniarek z grupy 2, którym pracodawcy odmówili przyznania wynagrodzenia należnemu określonemu w siatce płac.

Zapisane kwalifikacje w ustawie – skarżące szpitale pielęgniarki posiadają ale podmioty lecznicze po dniu 1 lipca 2021 roku przestały je uznawać. Dlaczego?

Nad przyczynami takiego stanu rzeczy nie warto się zastanawiać. Nie ma to znaczenia w omawianym zagadnieniu. Liczą się fakty!

Fakty działają na korzyść pielęgniarek skarżących pracodawców. I są one bardzo trudne do zanegowania przez podmioty lecznicze na drodze postępowania sądowego.

Otóż przed 1 lipca 2021 roku podmioty lecznicze wykazywały do NFZ pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją, że są zaszeregowane do grupy 2 siatki płac. Robiły to ochoczo i bezrefleksyjnie bowiem pieniądze na ich wynagrodzenia przekazywał NFZ – konkretnie na daną pielęgniarkę, która była identyfikowana po numerze PESEL.

Po dniu 1 lipca 2021 roku sytuacja uległa diametralnej zmianie. Pieniądze na wynagrodzenia pielęgniarek zostały włączone w wycenę świadczeń zdrowotnych. NFZ przestał przekazywać znaczone pieniądze na konkretne pielęgniarki po numerze PESEL.

W tej sytuacji podmioty lecznicze zaczęły analizować kwestie polityki płacowej względem pielęgniarek. Mając motywację do zaoszczędzenia na płacach pielęgniarek – rozpoczęły dociekać – zasadność zatrudniania pielęgniarek na stanowiskach wymagających tytułu magistra i specjalizacji. Wyszło z tych analiz, że pielęgniarki z grupy 6 oraz 5 i 2 wykonują te same czynności oraz posiadają takie same kompetencje zawodowe.

Niestety mleko się wylało. Sąd Pracy analizując powyższe uwarunkowania dokonuje ich legalności pod kątem praw pracowniczych a nie praktyki zawodowej pielęgniarek.

Teraz podmioty lecznicze, które najpierw brały pieniądze od NFZ na pielęgniarki zatrudnione na stanowiskach pracy wymagających tytułu magistra oraz specjalisty są na straconej pozycji. Gdyby przyjąć interpretację podmiotów leczniczych, że na stanowiskach pracy nie są wymagane kwalifikacje zapisane w grupie 2 to wpadłyby z „rynny pod deszcz”. Dlaczego? Zdaniem redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych taka sytuacja jest podstawą do zarzutu wyłudzenia środków finansowych z NFZ. To powinno być podstawą do zwrotu pieniędzy do NFZ.

I tak w oto ten sposób dyrektorzy podmiotów leczniczych stali się „kozłami ofiarnymi” radosnej twórczości urzędniczej ministra zdrowia, sejmu i senatu oraz podpisujące go ustawę prezydenta RP.

Warto podkreślić, że sądy orzekające na korzyść pielęgniarek z grupy 2 zaznaczają w uzasadnieniach do wyroków, że sąd nie oceniał sytuacji płacowej w danym podmiocie leczniczym pod kątem nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Radość pielęgniarek z grupy 2 po orzeczeniu Sądu Okręgowego

Poniżej cytujemy treść materiału telewizyjnego opublikowanego przez TV Suwałki.

Redaktor TV Suwałki: Choć był to piątek 13-go i godzina również 13:00, to suwalskie pielęgniarki mogą zdecydowanie mówić o szczęściu, które malowało się na ich twarzach, gdy opuszczały salę rozpraw w suwalskim Sądzie Okręgowym. Gdy tylko zamknęły się drzwi sali ich radość wybrzmiała.

Kilkadziesiąt pielęgniarek pozwało suwalski szpital, ponieważ uznały, że administracja placówki nieprawidłowo wyliczyła im należne wynagrodzenie. Ponieważ różnice były znaczące, a próby porozumienia nie przyniosły rezultatu, zdecydowały się na pozwy.

W maju Sąd Rejonowy wydał orzeczenie korzystne dla pracownic, ale szpital nie zgodził się z rozstrzygnięciem, uznawszy, że zawiera ono szereg wad, lecznica skorzystała z procedury apelacyjnej.

Sąd Okręgowy rozpatrzył apelację szpitala i w miniony piątek ogłosił prawomocne już orzeczenie, w którym jednoznacznie uznał, że racja leży po stronie personelu.

Sędzia Sądu Okręgowego Mirosław Kowalewski:

Wbrew stanowisku prezentowanemu przez apelację, Sąd Rejonowy nie dopuścił się naruszenia artykułu 233 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w sposób przedstawiony w apelacji.

Do naruszenia artykułu 233 mogłoby dojść jedynie w sytuacji, gdyby

sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, w sposób całkowicie dowolny, pozostający w sprzeczności z zasadami logicznego konsumowania, czy też w sposób oderwany od realiów rozpoznawanej sprawy. Tak nie jest, wbrew tym zarzutom, Sąd Okręgowy zauważa, że Sąd Pierwszej Instancji przeprowadził postępowanie dowodowe w sposób dokładny, skrupulatny, rozważył wszystkie dowody zebrane w sprawie, przede wszystkim dowody z dokumentów, jak również z zeznań świadków. Sposób, w jaki dokonał ich oceny został przedstawiony w obszernych, pisemnych motywach zaskarżonego wyroku.

Sąd Okręgowy, ustalenia poczynione przez Sąd Pierwszej Instancji przyjmuje za własne.

Redaktor TV Suwałki: I choć wydane 13 października orzeczenie dotyczy zaledwie jednej sponad 40 walczących o swoje prawa pielęgniarek, to trudno spodziewać się, by Sąd wydał inne wyroki w identycznych sprawach.

Adwokat Teresa Kaczyńska-Kochaniec, pełnomocnik pielęgniarek:

Oczywiście cieszymy się z dzisiejszego rozstrzygnięcia, ale wiemy, że to jest początek naszej drogi, bo rozstrzygnięcie formalnie dotyczyło jednej osoby, wierzymy, że co do pozostałych Pań, legitymujących się formalnymi, najwyższymi kwalifikacjami, czyli tytułem magistra i specjalizacją, dojdziemy do porozumienia już poza salą sądową. Także dzisiaj radość, a od poniedziałku wracamy do pracy, żeby zakończyć ten spór w całości.

Redaktor TV Suwałki: Prawnicy reprezentujące stroną, prawdopodobnie podejmą rozmowy dotyczące ewentualnej ugody, ponieważ kontynuacja pozostałych sporów przed sądem do tanich nie leży, a wypłata zasądzonych wyrównań i tak nadwyręży szpitalny budżet. Na takie rozwiązanie gotowa jest pełnomocniczka pielęgniarek.

Adwokat Teresa Kaczyńska-Kochaniec, pełnomocnik pielęgniarek:

Ze swojej strony oczywiście zaproponujemy polubowne zakończenie tych spraw i czekamy na decyzję szpitala w tym zakresie.

Redaktor TV Suwałki: Prawnik reprezentująca szpital odmówiła nam komentarza.

Pielęgniarki z suwalskiego szpitala, które przyszły wraz z koleżanką do Sądu i wraz z nią wysłuchały orzeczenia miały tylko jedno do przekazania.

Pielęgniarka: Trzeba pamiętać, aby walczyć do końca.

Redaktor TV Suwałki: Pielęgniarki nieoficjalnie wspominają o presji wywieranej na niektóre przedstawicielki tego zawodu, ale nie ulega wątpliwości, że prawomocne orzeczenie wydane na ich korzyść może sprawić, że sprawą wynagrodzeń zainteresują się osoby dotknięte podobnym problemem.

źródło: materiał telewizyjny TV Suwałki z dnia 16 października 2023 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 23

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarka o życiu na emeryturze.