Dyscyplinarka dla położnej. Powiedziała o warunkach pracy w pandemii.

5 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Dyscyplinarka dla położnej. Powiedziała o warunkach pracy w pandemii.

Rzecznik Praw Obywatelskich: Ograniczanie wypowiedzi pracownikom-sygnalistom poprzez stosowanie wobec nich sankcji w postaci zwolnienia dyscyplinarnego może naruszać standardy. Zagwarantowanie realizacji wolności wypowiedzi pani Renaty jest istotne z uwagi na ważny interes publiczny i konstytucyjne prawa obywateli. Chodzi m.in.  o zasadę jawności działania organów państwowych wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji), wolność słowa oraz prawao do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji) oraz prawo obywateli do informacji (art. 61 Konstytucji). 


Pielęgniarstwo w dobie pandemii

• Doświadczona położna została dyscyplinarnie zwolniona ze szpitala za krytykę warunków pracy i przygotowania placówki na epidemię koronawirusa

• Jako osoba sygnalizująca możliwe nieprawidłowości, pani Renata zasługuje na szczególną ochronę

• RPO pyta o to dyrekcję szpitala. Inspekcję Pracy prosi zaś o kontrolę w szpitalu w związku z tym zwolnieniem

• Wobec informacji o zakazie wypowiadania się w mediach lekarzy, RPO przypomina Ministrowi Zdrowia standardy wolności słowa

– Obecnie kluczowym jest, by rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali w sytuacji epidemii były udostępnianie społeczeństwu oraz odpowiednim organom państwa. Ograniczanie wypowiedzi lekarzy oraz pracownikom służby zdrowia poprzez stosowanie wobec nich sankcji w postaci zwolnień dyscyplinarnych lub wprowadzania bezpośrednich zakazów wypowiedzi może prowadzić do naruszenia obowiązujących standardów – napisał Adam Bodnar do ministra Łukasza Szumowskiego.

Media podały że z jednego ze szpitali w Małopolsce zwolniono położną z wieloletnim doświadczeniem, specjalistkę ds. neonatologii na oddziale noworodków i wcześniaków. Powodem był wpis na prywatnym profilu na portalu społecznościowym, dotyczący warunków pracy personelu medycznego i stanu przygotowania szpitala w warunkach epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Pani Renata korzystała z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 Konstytucji). Ewentualne ograniczenia tej wolności muszą spełniać warunki określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji – muszą być proporcjonalne, określone ustawą, niezbędne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

W ocenie RPO zwolnienie dyscyplinarne za wypowiedź w interesie publicznym nie wypełnia tego konstytucyjnego testu proporcjonalności. Może zatem prowadzić do naruszenia wolności wypowiedzi pani Renaty.

Może to też wywołać wśród pozostałych pracowników szpitala tzw. „efekt mrożący”, który spowoduje, że z obawy o sankcje dyscyplinarne nie będą oni korzystać z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi.

Tymczasem pani Renata działała jako tzw. sygnalistka, czyli osoba sygnalizująca nieprawidłowości w interesie publicznym. Dlatego jej wypowiedź powinna zostać objęta szerszą ochroną.

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony sygnalistów podkreślają, że działalność sygnalistów może stanowić tzw. „wczesne ostrzeżenie” i pomóc w ujawnianiu nieprawidłowości, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać ukryte oraz w identyfikacji osób odpowiedzialnych za naruszenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku medycznych służb państwowych, albowiem naruszenia prawa i potencjalne sytuacje niebezpieczne w instytucji publicznej mogą rzutować na wizerunek całej służby zdrowia.

Ograniczanie wypowiedzi pracownikom-sygnalistom poprzez stosowanie wobec nich sankcji w postaci zwolnienia dyscyplinarnego może naruszać standardy. Zagwarantowanie realizacji wolności wypowiedzi pani Renaty jest istotne z uwagi na ważny interes publiczny i konstytucyjne prawa obywateli. Chodzi m.in.  o zasadę jawności działania organów państwowych wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji), wolność słowa oraz prawao do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji) oraz prawo obywateli do informacji (art. 61 Konstytucji). 

Rzecznik zwrócił się do dyrektora szpitala o stanowisko w sprawie i poinformowanie o przyczynach zwolnienia dyscyplinarnego pani Renaty. Wystąpił też do Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie o przeprowadzenie kontroli w szpitalu w związku ze zwolnieniem pielęgniarki z pracy bez wypowiedzenia.

Ponadto w mediach pojawiły się informacje od kolejnych lekarzy o otrzymaniu zakazu wypowiadania się w mediach.

W związku z tym RPO wskazał Ministrowi Zdrowia na znaczenie zagwarantowania konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Jest to istotne z uwagi na ważny interes publiczny i konstytucyjne prawa. 

VII.564.33.2020, III.7043.39.2020


Odpowiedź Inspekcji Pracy

Kraków, 2020-04-21

KR-PPR-A.0600.876.2020.2

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
al. SOLIDARNOŚCI 77/
00-090 WARSZAWA

Znak sprawy RPO: III 7043.39.2020.LN
 
W związku z pismem z dnia 24.03.2020 r., doręczonym pocztą elektroniczną do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w dniu 24.03.2020 r., zawierającym wniosek o wszczęcie przez tut. Inspektorat Pracy postępowania kontrolnego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu – w związku z rozwiązaniem z pracownikiem stosunku ze skutkiem natyclimiastowym z powodu dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w postaci zamieszczenia na FB wpisu dotyczącego braku dostatecznego zaopatrzenia w sprzęt ochronny personelu medycznego tego szpitala – uprzejmie informuję, że w niniejszej sprawie zostaną podjęte przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie czynności kontrolne w najbliższym terminie po odwołaniu stanu epidemii.
 
W związku bowiem z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), w miejsce uchylonego z ww. dniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia epidemicznego – w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV- 2 – na podstawie przepisu § 10 aktualnego rozporządzenia wykonawczego oraz zgodnie z poleceniem służbowym Głównego Inspektora Pracy z dnia 16 marca 2020 r. z mocą obowiązującą dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy na terenie całego kraju – począwszy od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii na terenie RP – organy kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy będą wykonywały czynności kontrolne w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie w zawężeniu do:
1) przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
2) badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.
 
W odniesieniu merytorycznym do problematyki stanowiącej przedmiot pisma wskazać należy na kognicję sądownictwa pracy w sprawach dotyczących rozwiązań stosunków pracy ( w tym w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w rozumieniu przepisu art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy). W świetle powyższego pracownik niezależnie od działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy powinien wyczerpać przysługującą mu drogę odwoławczą, w postaci wytoczenia powództwa o przywrócenie do pracy przed właściwym miejscowo sądem rejonowym sądem pracy – w terminie 21 dni od daty doręczenia oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy.
 
Józef Bajdel
Okręgowy Inspektor Pracy
 
źródło: www.rpo.gov.pl


Zobacz także:

Pielęgniarki – ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

Sejm – dodatek dla pielęgniarki to średnio 3 tys. PLN.

Za śmierć pielęgniarki nie 100 a 250 tys. PLN.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Komentarze