Kwoty ustawowej podwyżki dla pielęgniarek w przyszłym roku.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Kwoty ustawowej podwyżki dla pielęgniarek w przyszłym roku.

Podwyżki dla pielęgniarek zapisane w porozumieniu z dnia 5 listopada 2021 roku

Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie podejmowaliśmy kwestię zapowiadanych na 2022 rok wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Podwyższenie podstawy ma wynikać z porozumienia zawartego w dniu 5 listopada w Zespole Trójstronnym ds. ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie publikujemy w linkach poniżej.

Skutkiem powyższego porozumienia jest zapowiedź podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Istotnym elementem porozumienia jest nowy podział pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisane im wyższe współczynniki pracy. Ministerstwo zdrowia ponownie wraca do podziału, wedle którego, pielęgniarki i położne absolwentki LM oraz SM będą zaszeregowane w jednej grupie z osobami z tytułem licencjata.

Podwyżki dla pielęgniarek zapisane w ustawie o wynagrodzeniach

Natomiast należy zwrócić uwagę na zapisy obowiązującej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Powyżej przywołane porozumienie w Zespole Trójstronnym ds. ochrony zdrowia i wynikające z niego podwyżki wynagrodzenia zasadniczego mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Ale nie ma gwarancji, że tak się stanie. Dlatego ważne są zapisy ustawowe…

W ustawie wpisano mechanizm automatycznego podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracowników ochrony zdrowia. I jest on gwarantem podwyższania wynagrodzeń niezależnym od widzimisię ministra zdrowia lub związków zawodowych.

Poniżej publikujemy treść ustawy w zakresie omawianego automatycznego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

„Corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze”.

Wysokość podwyżki dla pielęgniarek w 2022 roku w związku ze wzrostem kwoty bazowej

Z powyższego ustawowego zapisu wynika, że wynagrodzenia zasadnicze jest iloczynem współczynnika pracy oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Kwota bazowa w roku 2019 wynosiła 4 918,17 PLN. W roku 2020 – 5 167,47 PLN. Natomiast wzrost wynagrodzeń w 2021 roku jest bardzo dynamiczny. Za okres styczeń – październik przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,4%. Według GUS w ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 458,27 zł wyższe niż w październiku 2020. Można zatem przyjąć, że przeciętne wynagrodzenie za 2021 rok wzrośnie o 460 PLN – do 5 627 PLN.

Jakie to będzie miało skutki dla wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych w podziale na grupy przy obecnych współczynnikach pracy, w siatce płac, przedstawiamy poniżej.

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Współczynnik pracy 1,06 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 5 964 PLN. Obecnie 5 478 PLN.

– Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa

Współczynnik pracy 0,81 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 4 557 PLN. Obecnie 4 186 PLN.

– Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Współczynnik pracy 0,73 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 4 107 PLN. Obecnie 3 772 PLN.

Wniosek: ustawowy mechanizm automatycznego podwyższania wynagrodzeń na dzień 1 lipca danego roku, zaskutkuje wzrostem wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych do 1 lipca 2022 roku, odpowiednio dla danej grupy:

  • grupa 7 – wzrost o 585 PLN
  • grupa 8 – wzrost o 371 PLN
  • grupa 9 – wzrost o 335 PLN.

Powyższe wyliczenia nie obejmują zmiany współczynników pracy zapowiedzianych w porozumieniu z dnia 5 listopada 2021 roku.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 108

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7998 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izby pielęgniarskie - wotum nieufności dla wiceprezesa.

2 min czytania
Działalność Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnychul. Romana Maya 5664-500 Szamotuły Szamotuły, dnia 16.10.2023г. Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - ponad 6 tys. pielęgniarek odbywa specjalizacje w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pozwala pielęgniarce objąć specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym,…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek – poseł: ustawa jest zła, trzeba napisać ją od początku.

3 min czytania
W środę debata o wynagrodzeniach pielęgniarek. Zwycięży wazeliniarstwo czy potrzeba rozwiązania gigantycznego problemu W ostatnich artykułach redakcyjnych Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Gazeta pielęgniarek - kontrowersyjne wynagrodzenia pielęgniarek oddziałowych.